Home

Severní ledový oceán salinita

Severní ledový oceán, nejmenší oceán na Zemi, mezi pobřežím severní Eurasie a Severní Ameriky; plocha asi 11,4 mil. km 2, střední hloubka 1 330 m, max. hloubka 5 450 m.Povrchová teplota vody -2 až -1 °C; centrální část pokryta trvale ledem (asi 5 mil. km 2).Salinita 30 - 32 ‰ Severní ledový oceán. nejmenší oceán na Zemi, mezi pobřežím severní Eurasie a Severní Ameriky; plocha asi 11,4 mil. km 2, střední hloubka 1 330 m, max. hloubka 5 450 m. Povrchová teplota vody -2 až -1 °C; centrální část pokryta trvale ledem (asi 5 mil. km 2). Salinita 30 - 32 ‰

Severní ledový oceán obklopuje severní zemský pól.Na zemském plášti zaujímá plochu asi 14 milionu čtverečních kilometrů, což Severní ledový oceán staví na poslední místo co do velikosti oceánů světa.Severní ledový oceán je skoro celý rok uzavřen ledem. V létě polovina ledu roztává. V současné době může být Severní ledový oceán i výletní destinací Severní ledový oceán salinita Severní ledový oceán . Severní ledový oceán, nejmenší oceán na Zemi, mezi pobřežím severní Eurasie a Severní Ameriky; plocha asi 11,4 mil. km 2, střední hloubka 1 330 m, max. hloubka 5 450 m.Povrchová teplota vody -2 až -1 °C; centrální část pokryta trvale ledem (asi 5 mil. km 2).Salinita 30 - 32 ‰ Světový oceán je souvislý vodní. Hledaný výraz Salinita Severní ledový oceán se nám bohužel nepodařilo najít v novinkách. Zkontrolujte si, zda-li jste zadali hledaný výraz správně. Pokud jste si jisti, že jste zadali hledaný výraz Salinita Severní ledový oceán správně, tak se tento výraz na tomto webu pravděpodobně nenachází Severní ledový oceán. Severní ledový oceán je nejmenším oceánem, průměrná hloubka činí asi 1 100 m, největší hloubka je pak 5 220 m. Střední část je trvale zamrznutá a vyskytuje se zde plavající led od východu k západu, led tzv

Hledaný výraz severní ledový oceán salinita se nám bohužel nepodařilo najít v novinkách. Zkontrolujte si, zda-li jste zadali hledaný výraz správně. Pokud jste si jisti, že jste zadali hledaný výraz severní ledový oceán salinita správně, tak se tento výraz na tomto webu pravděpodobně nenachází Světový oceán je souvislý vodní obal planety Země, který je složen z oceánů, moří, zálivů a veškeré vodní masy, která je přímo s ním spojená, a je v něm soustředěna většina vody na Zemi.Tvoří souvislou vodní plochu se společnou hladinou, která ve skutečnosti osciluje kolem střední hodnoty vlivem vnějších faktorů (např. kvůli gravitačním vlivům Měsíce)

Severní ledový oceán se svou průměrnou hloubkou 987 metrů platí za nejplošší ze všech oceánů. Jeho nejhlubší místo, ležící západně od Špicberků, dělí od hladiny jen 5670 metrů Nejmenší salinita: Baltské moře (4 - 6‰) - řeky, proudění, srážky, geologická minulost . Nejsladší oceán: Severní ledový oceán - tající led, řeky, malý výpar (30 - 32‰) Na rovníku pásmo snížené salinity - velké srážky, velké řeky. Velká salinita na obratnících - stálé tlakové výše, malé. Severní ledový oceán se svou průměrnou hloubkou 987 metrů platí za nejplošší ze všech oceánů. Jeho nejhlubší místo, ležící západně od Špicberků, dělí od hladiny jen 5670 metrů. Příčinou nevelké hloubky tohoto oceánu jsou neobvykle rozsáhlé kontinentální šelfy euroasijského kontinentu, jehož pevnin 4 - Severní ledový oceán ----- 14 056 000 km 2 5 - Tichý oceán----- 165 296 440 km 2 . Salinita moří označuje množství solí a jiných minerálních látek ve vodě. Čím vyšší salinita, tím nižší je bod tuhnutí vody, zamrzá až při -2°C

Severní ledový oceán je nejmenší světový oceán. Má rovněž nejmenší průměrnou hloubku. Rozkládá se kolem severního zemského pólu, má rozlohu asi 14 mil. km², průměrná hloubka dosahuje 1328 m. Nejhlubší místo 5449 m. Hladinu Severního ledového oceánu pokrývá větší část roku silná vrstva ledu, takže se po. Severní ledový oceán je pátým a nejmenším oceánem. Jde o vodní plochu o velikosti jen 1,5 násobku Evropy. Pokrývá severní zemský pól mezi severní Evropou, Asií a Amerikou. Hraničí s Atlantským a Tichým oceánem. Nyní lidská bezohlednost a chamtivost každého z nás způsobuje globální oteplování 7 235 m Severní ledový oceán 14 mil. km2 1 328 m Polární hlubokomořská planina 5 449 m Tichý oceán 155,6 mil. km2 4 280 m Mariánský příkop 10 916 m světový oceán světový oceán obsah světový oceán oceány moře průlivy, průplavy zálivy břežní čára, pobřeží poloostrov, ostrov, souostroví vlastnosti oceánské vody pohyby oceánské vody oceánské proudy vlnění dmutí kontrolní otázky světový oceán = veškerá slaná voda na Zemi souvislý vodní obal Země se společnou hladinou 5 oceánů, jejich moře a. Na světový oceán připadá 71% povrchu Země.Rozložení oceánů na Zemi je nerovnoměrné. Rozlišujeme čtyři oceány: největší Tichý oceán zaujímá 35 % zemského povrchu, oceán Atlantský oceán 18% zemského povrchu, Indický oceán necelých 15% zemského povrchu a nejmenší Severní ledový oceán pouze kolem 2,5% povrchu Země

Severní ledový oceá

Severní ledový oceán je nejmenším světovým oceánem. Většinu roku jeho povrch pokrývá ledová vrstva, která je utvořena ze zamrzlé mořské vody, a proto se po něm mohou plavit jen ty největší ledoborce. Zajímavostí je, že Arktida, tedy pevnina, kterou oceán oblévá, je vlastně trvale zamrzlou Severní ledový oceán, Indický oceán, Atlantský oceán, Tichá oceán, Jižní (okraj těch 3, obklopuje Antarktidu) rozdělení oceány- roztáhlé velké souvislé vodní plochy, vlastní systém mořských proudů, část musí být tvořena oc. zemskou kůro Severní ledový oceán. 13,1. 3,6%. 16,7. 1131. Grónské moře. najdi v atlase hodnotu nejhlubších míst ve světovém oceánu. Oceánské dno. Světový oceán - dělení.

Check 'Severní ledový oceán' translations into Galician. Look through examples of Severní ledový oceán translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar km²) obsahuje 292 mil. km³ vody Tichý oceán rozprostírá se od Arktidy na severu po Antarktidu na jihu, ze stran je ohraničen Asií a Austrálií na západě a Severní a Jižní Amerikou na východě s celkovou rozlohou 169,2 milionů km² zabírá 46 % vodních ploch a 32 % celkového povrchu Země v nejširším místě v tropech.

Zkontrolujte 'severní ledový oceán' překlady do portugalština. Prohlédněte si příklady překladu severní ledový oceán ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Severní ledový oceán je rozložen kolem severního pólu, je to nejstudenější a nejmenší světový oceán na Zemi jak do rozlohy tak do hloubky. Jeho rozloha je 14 mil. km 2 a průměrná hloubka 1328 metrů. Nejhlubší místo představuje Polární hlubokomořská planina a to 5449 metrů. Zmrzlá část oceánu se nazývá Arktida Atlantský oceán 75 % Tichý oceán 10 % Severní ledový oceán 5 % bezodtokové oblasti 10 % Poznámka: v Evropě -Norském. oře je už Severní ledový oceán, Amerika - Salinita. Prameny, spádová křivk Tichý oceán Atlantský oceán Indický oceán Severní ledový Jižní ledový (Antarktický)* *není vymezen pevninou, ale mořským prouděním (na jih od 60˚ j.z.š.), v roce 2000 schválen Mezinárodním hydrografickým úřadem (International Hydrographic Bureau, IHB

Bile pigmentové skvrny u dětí — vitiligo postihuje ve

1. Tichý oceán (Pacifik), který zabírá (35 % zemského povrchu, téměř polovina světového oceánu). V něm se nachází i nejhlubší místo Země Mariánský příkop (průrva v zemské kůře o hloubce 10 994 metrů). 2. Atlantský , 3. Indický oceán, 4. Jižní oceán , 5. Severní ledový Oceán - OCEÁNY A velká masa vody, pokrývající skoro celý povrch planety = 98 % vody na Zemi Moie - velká plocha slané vody, spojená s oceánem, dotýká se pobieži 4 svétové oceåny nrulicft'ý Úkol: srovnej oceány podle velikosti od nejvétšího k nejmenšímu. Atlantský oceán Severní ledový oceán Indický oceán Tichý oceán Světový oceán. - Světový oceán= všechny moře a oceány tvoří souvislou vodní plochu. - 361 mil. km2 (71% zemského povrchu) - Světový oceán se dělí na 4 oceány: Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový. Tichý oceán 35,2% zemského povrchu Mariánský příkop. Atlantský oceán 18,5% Portorický příkop Nejdrsnější vodní plocha planety, jejíž teplota se pohybuje kolem nuly a většinu hladiny tvoří led, zásadně ovlivňuje klima na Zemi. Cyklus BBC pod režijním vedením Philippa Cousteau - Tichý oceán 178 700 000 km 2 - Atlantský oceán 91 600 000 km 2 - Indický oceán 76 200 000km 2 - Severní ledový oceán 14 750 000 km 2 . Moře - jsou části oceánů vnikající do pevniny nebo oddělené od oceánu řetězem ostrovů

Světový oceán je souvislý vodní obal planety Země, který je složen z oceánů, moří, zálivů a veškeré vodní masy, která je přímo s ním spojená, a je v něm soustředěna většina vody na Zemi.Tvoří souvislou vodní plochu se společnou hladinou, která ve skutečnosti osciluje kolem střední hodnoty vlivem vnějších faktorů (např. kvůli gravitačním vlivům Měsíce) část tvoří stále ještě ledem pokrytý Severní ledový oceán ajeho lokální moře, omývají-cí kus eurasijské aseveroamerické pevniny smnoha ostrovy. Díky cirkulaci mořských avzdušných proudů ablízkosti průmyslo-vých oblastí severní polokoule Země je Arktida otevřenou arelativně dostupnou oblastí Oceán Rozloha (mil. km) Procentuální podíl na rozloze oceánů (%) Procentuální podíl na rozloze Země (%) Tichý oceán 155,557 43,04 30,51 Atlantský oceán 76,762 21,24 15,06 Indický oceán 68,556 18,97 13,45 Jižní oceán 20,327 5,62 3,99 Severní ledový oceán 14,056 3,90 2,76 Vnitřní a okrajová moře všech oceán SVĚTOVÝ OCEÁN. V oceánech je soustředěno skoro 98 % veškeré vody. Průměrná salinita mořské vody je 35 ‰ (promile). Na Zemi se uznává 5 oceánů: Atlantský, Tichý, Indický, Severní ledový a Jižní (u něhož je však problematické stanovení jeho hranice). Oceány

Severní ledový oceán se rozkládá mezi severním pobřežím Euroasie a Severní Ameriky. Rozlohou 11, 4 milionů km2 a objemem vody 13,7 milionů km3 je nejmenším ze čtyř hlavních oceánů. Jeho centrální část celoročně kryje souvislý ledový příkrov SVĚTOVÝ OCEÁN -všechny oceány a moře tvoří souvislou vodní plochu zvanou světový oceán - z celkové plochy připadá 71 % na světový oceán - tvoří ho 4 oceány (Atlantský, Indický, Tichý, Severní ledový oceán) + mnoho okrajových a středozemních moří - okrajová - 11 % plochy svět.oceán Atlantský oceán 75 % Tichý oceán 10 % Severní ledový oceán 5 % bezodtokové oblasti 10 % Poznámka: v Evropě-Norskémoře je už Severní ledový oceán, Amerika - hranicí Severního ledového oceánu je polární kruh. 2 Salinita Prameny, spádová křivk Světový oceán Světový oceán Souvislý vodní obal Země (71 % povrchu). Je kontinenty a ostrovy rozdělen na jednotlivé oceány a moře. Části Tichý oceán (155 557 tis. km²) Atlantský oceán (76 762 tis. km²) Indický oceán (68 556 tis. km²) Jižní oceán Weddellovo, (20 327 tis. km²) Severní ledový oceán (14 056 tis. km²

Oceány a moře - bastl

  1. Světový oceán. zabírá 71 % povrchu planety, obsahuje 97 % z celkových zásob vody; patří do něj oceány, moře a veškerá voda, která je s nimi přímo spojená; OCEÁNY. pět oceánů na planetě Zemi: Atlantský oceán; Indický oceán; Jižní oceán; Severní ledový oceán; Tichý oceán; MOŘE. moře je menší část oceán
  2. Tichý oceán 49%. Atlantský oceán 26%. Indický oceán 21%. Sev.ledový oceán 4%. Světový oceán 100%. Tichý oceán: -největší, nejhlubší. Severní ledový oceán: -nejmenší, nejmělčí a nejchladnější (zima -1,8°C; léto 1,5°C) Indický oceán:- nejslanější a nejteplejší. Atlantský oceán: Kolubmus jeho přeplutím.
  3. Světový oceán se dělí do čtyř hlavních oceánů - Atlantský, Tichý, Indický a Severní ledový (obr.2), částmi oceánů jsou okrajová a vnitřní moře. Vlastnosti mořské vody. Voda se skládá z 96,5% vody a 3,5% solí, rozpuštěných plynů (N2,O2,CO2) a organických látek. Nejvýznamnější je přítomnost soli NaCl

Severní ledový oceán - Rusk

  1. Jižní ledový oceán je podle rozlohy v pořadí čtvrtým největším oceánem. Jeho severní hranici tvoří 60° rovnoběžka jižní šířky po celém obvodu. Na severu hraničí s Atlantským, Indickým a Tichým oceánem, jižní hranici tvoří celé pobřeží kontinentu Antarktida
  2. Doplňte části moří a oceánů Ostrov, souostroví, záliv, moře okrajové, moře vnitřní, oceán, šíje, průplav, průliv, poloostrov. Zápis: Obsahuje rozpuštěné soli = salinita (průměrná salinita je 35%0). Od rovníku k pólům se teplota mořské vody snižuje. Severní ledový
  3. Oceán Oceán Rozloha (mil. km²) Podíl na rozloze(%) Podíl na rozloze Země (%) Tichý oceán 155,557 43,04 30,51 Atlantský oceán 76,762 21,24 15,06 Indický oceán 68,556 18,97 13,45 Jižní oceán 20,327 5,62 3,99 Severní ledový oceán 14,056 3,90 2,76 Vnitřní a okrajová moře všech oceánů 26,161 7,23 5,13 Celkem vešker

Severní ledový oceán salinita — severní ledový oceán je

- největší salinita - kolem obratníků díky velkému výparu - asi ½ námořních přeprav - největší přístavy světa jsou u jeho pobřeží (např. Rotterdam) SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN - 11,4 mil. km2 - většinou za polárním kruhem - led - severní mořská cesta na ruském pobřeží. TICHÝ OCEÁN (v Severní Americe ve vnitřním pásmu, v Jižní Americe v pobřežním pásmu) rozsáhlé bezodtokové oblasti. Úmoří Atlantský oceán 75 % Tichý oceán 10 % Severní ledový oceán 5 % bezodtokové oblasti 10 %. Salinita. Prameny, spádová. Oceán je převažujícím zdrojem, který v oběhu na Zemi hraje úlohu hlavního dodavatele sladké vody pro pevninu. Je však i prostředím, v němž se uskutečňuje výměna mnoha jiných látek (karbonátový cyklus, salinita) i energie (termohalinní proudění) nejen uvnitř jeho rozsáhlého prostoru, ale i mezi sférami, které ho. Hydrosféra představuje soubor všeho vodstva Země - tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 610 km³, z toho sladká voda představuje 2,530 %. Ve světovém oceánu je obsaženo asi 97 % slané vody a 3% sladké vody. Život vznikl v praoceánech MOŘSKÁ VODA VLASTNOSTI Obsahuje rozpuštěné soli = SALINITA =SLANOST (průměrná salinita je 35 promile). Od rovníku k pólům se teplota mořské vody _____SNIŽUJE_______ NELZE JI _PÍT___ ANI S NÍ ZAVLAŽOVAT_ OCEÁNY PODLE VELIKOSTI TICHÝ ATLANTSKÝ INDICKÝ SEVERNÍ LEDOVÝ SVĚTOVÝ OCEÁN pokrývá ___ celkového povrchu planety.

Světový oceán-největší hloubky dosahuje v podmořských příkopech (Mariánský p. -11034m)-nejmenší hloubky dosahuje v šelfech u pobřeží-světadíly a ostrovy dělí sv. oceán na jednotlivé oceány, moře, zálivy a průlivy-ve 20.st. se na základě oceánických výzkumů vyčlenily 4 nám známé oceány:Tichý oceán - 49. - největší salinita - kolem obratníků díky velkému výparu - asi ½ námořních přeprav - největší přístavy světa jsou u jeho pobřeží (např. Rotterdam) SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN - 11,4 mil. km2 - většinou za polárním kruhem - led - severní mořská cesta na ruském pobřeží TICHÝ OCEÁN

Salinita vody se pohybuje v rozmezí 26-33 ‰. Jeho severní část bývá až 10 měsíců v roce pokryta ledem. Moře je využíváno jako námořní dopravní cesta i k rybaření. Loví se zde především velryby a mroži Nejmenší salinita: Baltské moře (4 - 6‰) - řeky, proudění, srážky, geologická minulost . Nejsladší oceán: Severní ledový oceán - tající led, řeky, malý výpar (30 - 32‰) Na rovníku pásmo snížené salinity - velké srážky, velké řeky. Velká salinita na obratnících - stálé tlakové výše, malé

Salinita Severní ledový oceán — Turisimo

  1. Severní ledový oceán se rozkládá se kolem severního zemského pólu a má rozlohu přibližně 14 mil. km2. Průměrná hloubka je 1 328 m. Nejhlubší místo Severního ledového oceánu je 5 449 m a to se nazývá Polární hlubokomořská planina ; Severní ledový oceán - nejmenší světový oceán s nejmenší hloubkou
  2. Světový oceán je souvislý vodní obal planety Země, který je složen z oceánů, moří, zálivů a veškeré vodní masy, která je přímo s ním spojená, a je v něm soustředěna většina vody na Zemi. Tvoří souvislou vodní plochu se společnou hladinou, která ve skutečnosti osciluje kolem střední hodnoty vlivem vnějších faktorů
  3. Atlantský oceán. 91 mil km2. průměrně 3,5 km hluboký (Portorický příkop - 8 km) průměrná teplota 16.9°C. Středozemní moře: 3 mil km2. Krétský příkop - subdukce, 5km hluboký. Jaderské, Egejské, Tyrhénské, Ligurské moře. Černé moře: Azovské moře, Marmarské moře. Baltské a Severní moře: nízká salinita.
  4. Živočichové moří a oceánů, význam oceánu pro člověka, teplá x studená moře.. Nový Mount Everest Arktidu známe jako nelítostnou ledovou zemi z pověstí a dobrodružných příběhů, ale dnešek nabízí jiný obraz plný roztátého ledu Severní ledový oceán je nejmenší světový oceán.Má rovněž nejmenší průměrnou.

Členění světového oceánu Zeměpisec

oceán. Dále pak Atlantský oceán, Indický oceán a Severní ledový oceán. Védci disku- tují nad zaiazením dalšího oceánu, ale ješté se neshodli. Mél by to být Jižní oceán. Oceán piedstavuje vétšinu slané vody na svété. prümérná salinita neboli slanost oceánü je cca 35 promile. Takové slanosti bychom do Druhým největším je Atlantský oceán s celkovou plochou 91,6 mil. km 2 (18 %), třetí pak Indický oceán 76,2 mil. km 2 (14,9 %) čtvrtý je Jižní oceán se svými 32 248 000 km 2 a nakonec Severní ledový se svými 14 350 000 km 2 31. Severní ledový oceán 32. Severní moře 33. Severozápadní průjezd 34. Thajský záliv 35. Tyrhénské moře 36. Východočínské moře 37. Záliv Moskytů 38. Žluté moře 39. Žraločí záli Severní ledový oceán 14.1 4.2 17.0 1.2 1.21 4,665 45 389 Součty: 335,3: 1370,8: 4,09: 10,924: 356 000: 118,623: Tichý oceán. Tichý oceán je největší ze světových oceánů, rozprostírající se od Arktidy na severu do Antarktidy na jihu. Má rozlohu 169,2 milionu kilometrů čtverečních a je větší než celá zemská plocha. Severní ledový oceán proper masculine + gramatika překlady Severní ledový oceán Přidat . Karagatang Artiko proper. Do Severního ledového oceánu se v té době po sibiřských řekách plavili kozáci. Noong panahon ding iyon, binagtas ng mga Cossack ang mga ilog sa Siberia papuntang Karagatang Artiko

Iċċekkja t-traduzzjonijiet 'Severní ledový oceán' f'Malti. Ħares permezz ta 'eżempji ta' traduzzjoni Severní ledový oceán f'sentenzi, tisma 'l-pronunzja u titgħallem il-grammatika Nejteplejší oceán Oceány na Zemi od největšího po nejmenší Rekordy přírod . Oceány podle velikosti (rozlohy) od největšího po nejmenší: Tichý oceán 155 557 mil. km² Atlantský oceán 76 762 mil. km² Indický oceán 68 556 mil. km² Jižní oceán 20 327 mil. km² Severní ledový oceán 14 056 mil. km² Tichý oceán (Pacifik) - největší a nejhlubší oceán Tichý. OCEÁN SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN INDICKÝ OCEÁN AFRIKA ASIE B 15 16 2 4 18 1 1 1 6 9 3 5 4 8 7 2 3 6 13 17 9 14 5 5 7 11 6 8 10 20 19 12 3 2 C E F D I H A AUSTRÁLIE A OCEÁNIE ostrovy, které patří USA. Je zde naměřena největ

severní ledový oceán salinita — Turisimo

Druhým největším je Atlantský oceán s celkovou plochou 91,6 mil. km 2 (18 % zemského povrchu), třetí pak Indický oceán 76,2 mil. km 2 (14,9 %), čtvrtý je Jižní oceán s 32 248 000 km 2 a nakonec Severní ledový s 14 350 000 km 2 Sprawdź tłumaczenia 'Severní ledový oceán' na język polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'Severní ledový oceán' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę Oceán pokrývá plochu asi 362 mil. km 2 (71 % povrchu Země), průměrná hloubka 3,7 km. V rámci světového oceánu se rozlišuje Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán a Severní ledový oceán; každý z nich má. Všechny oceány a moře tvoří souvislou plochu - světový oceán. Z celkového povrchu zabírá svět. oceán 71% Hledaný výraz salinita severní ledovy ocean se nám bohužel nepodařilo najít v novinkách. Zkontrolujte si, zda-li jste zadali hledaný výraz správně. Pokud jste si jisti, že jste zadali hledaný výraz salinita severní ledovy ocean správně, tak se tento výraz na tomto webu pravděpodobně nenachází Severní ledový oceán se rozkládá kolem severního pólu. Je nejmenší ze všech pěti hlavních oceánů, co se týče rozlohy, tak i hloubky, přesto hraje nejdůležitější roli v ovlivňování klimatu na celé Zemi. Globální oteplování tento region velice rychle mění. Ohřívá se dvakrát větší rychlostí než zbytek.

Světový oceán - Wikipedi

Severní ledový oceán je nejmenší světový oceán (14 mil. km²). Má rovněž nejmenší průměrnou hloubku (1328 m). Salinita mořské vody Salinita neboli slanost se vyjadřuje jako množství rozpuštěných minerálních látek (solí síranů, chloridů, uhličitanů, atd.) v gramech na jeden kilogram vody (‰) 4 - Severní ledový oceán ----- 14 056 000 km 2 5 - Tichý oceán----- 165 296 440 km 2 . Salinita moří označuje množství solí a jiných minerálních látek ve vodě. Čím vyšší salinita, tím nižší je bod tuhnutí vody, zamrzá až při -2°C ATLANTICKÝ A SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN ATLANTICKÝ OCEÁN 2. největší (94 mil. km2) Reliéf dna - Středoatlantický hřbet (nejdelší pohoří světa - pohyb lit. desek od sebe), šelfy, hlubokomořský příkop (Portorický) Význam: doprava (přístavy- Rotterdam) těžba (ropa, plyn, štěrky) rybolov SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN Nejmenší a nejchladnější Arktický klimatický pás.