Home

Schanzovy šrouby

Ošetřovatelství - Výuka - Lékařské diagnóz

Zevní fixátor pro léčbu komplikovaných zlomenin pánve a acetabula (1 - Schanzovy šrouby se zavrtávají do kosti jako do pružného podkladu, 2 - spojky tyčí, 3 - tyče) Dle místa vzniku. Přímá (v místě působení síly) Nepřímá (na místě vzdáleném od působení síly) Dle. - např.Schanzovy šrouby, Steinmannovy hřeby, Kirschnerovy dráty zaváděné do kosti v kombinaci se zevní konstrukcí - např. kombinace s uhlíkovými vlákny (efektivnější využití zobrazovacích metod) DePuy Orthopaedics, Inc Biomechanika je multioborovým odvětvím mechaniky nebo také multioborovým odvětvím biofyziky.Neexistuje jednoznačná definice biomechaniky. Biomechanika je interdisciplinární obor zkoumající mechaniku těles, které mají přímou spojitost či aplikaci s živými organismy či jejich částmi

Schanzovy šrouby — Transkrip

Kyčelní kloub je jednoduchý synoviální kloub - jednoduchý proto, že je složen pouze ze dvou částí. Dle tvaru styčných ploch patří mezi klouby kulovité, stejně jako například kloub ramenní.Kloubní hlavici tvoří hlavice kosti stehenní (caput femoris) a kloubní jamka acetabulum kosti pánevní.Acetabulum je místem, kde se stýkají kost stydká, kyčelní a sedací. Zevní fixátor je kovová konstrukce, kterou tvoří Steinmanovy hřeby, Schanzovy šrouby nebo Kirschnerovy dráty zavedené do þástí zlomené kosti. Tyto þnící hřeby jsou nad povrchem těla spojeny tyþí, þi nějakou kovovou soustavou. Metoda zevní fixac Svorky/Schanzovy šrouby zajist ěte v žádané poloze pomocí nástrčného klíče 11 mm - Socket Wrench (394.701). Poznámka: U nízkoprofilových svorek na fraktury je nezbytn ě nutné použít mod ře označený nástrčný klíč 11 mm (Socket Wrench, 394.701). 6a Nasazení nástrčného klíče na oba Schanzovy šrouby a lordozace páteř přístupem transpedikulárně - Schanzovy šrouby s možností komplexní repozice Datum uzavření: 11.06.2020 Číslo smlouvy / č. jednací: 1130/2020 Podepisující osoba: Hodnota bez DPH: Hodnota vč. DPH

Cíl práce: Autoři rozebírají možnosti a indikace k ošetření zlomenin distálního radia zevní fixací, prezentují vlastní soubor pacientů ošetřených v Úrazové nemocnici Brno zevním fixátorem pro zlomeninu distálního radia Cenová nabidka č.1 -jednorázové Schanzovy šrouby Pozice Obj. č, Název 00010 294.530 šroub Schanzův 0 S.O mm.délka 125/50 mm, nerezová ocel 00020 294.540 šroub Schanzův 0 5,0 nvn,délka 150/50 mm, nerezová ocel 00030 294.550 šroub Schanzův 0 5.0 rrvn,délka 175/50 mm, nerezová oce

Dotazy a odpovědi k akci - api

Předmět plnění: - dodávky neurochirurgických implantátů a veškerého materiálu k nabízeným neurochirurgickým implantátům - rozděleno na části - Část 1 - Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky bez zajištění fixačními šrouby - Část 2 - Stabilizační systém pro transpedikulární stabilizaci krční páteře zadním přístupem, tyčový, verze O-C-horní.

Kyčelní kloub je spojení kosti stehenní a pánve. Jedná se o kloub párový. V lidském těle jde o druhý největší kloub, po kloubu kolením. Kyčelní kloub umožňuje lokomoční pohyb člověka Šrouby musí být minimálně v délkách: 38,40,42,44,46,48,50 mm Veškeré komponenty systému musí být z titanu, nebo z titanové slitiny K nabízenému systému bude trvale zapůjčena sada nástrojů ve sterilizačním kontejneru Nabízený systém musí umožňovat stabilizaci minimálně 3 segmentů krční páteř materiálu (šrouby, dlahy, hřeby, dráty) a) Stabilní b) Nestabilní (nutno fixovat ještě zvenku sádrou) Extenze = dlouhodobá repozice kostních úlomků tahem: Užívá se tam, kde nelze pac.operovat pro velké operační riziko. Zevní - náplasťové (u dětí 3-5 let Univerzita Karlova vPraze 1. lékařská fakulta Ústav teorie a praxe ošetřovatelství _____ Bakalářské studium ošetřovatelstv

příloha 2 - api.tenderarena.c

Systém USS-Fracture

 1. Zevní fixace zlomenin distálního radia proLékaře
 2. External fixation of distal radius fractures proLékaře
 3. odborný text - bezpečnost implantátů AJ/CZ :: traductora

HIPP - Trademark, owner Hipp medical AG Kurzy

 1. HIPP medical AG - ochranná známka, majitel Hipp medical AG
 2. HIPP - ochranná známka, majitel Hipp medical AG Kurzy
 3. Neurochirurgické implantáty Poptávej
 4. Kyčelní kloub - Wikiwan
 5. nen.nipez.c
 6. EO
 7. No results found

Search options

 1. YouTube TV
 2. YouTube Music
 3. YouTube Kids
 4. Creator Academy

YouTube for Artists

Spherical Videos

Biomechanika – Wikipedie