Home

Negativní revers psychiatrie

Negativní reverz na propuštění dítěte z psychiatrie - může

 1. Negativní reverz na propuštění dítěte z psychiatrie - může primář nevyhovět
 2. Negativní revers je totiž jako právní úkon neplatný, pokud ho učiní osoba nezpůsobilá k právním úkonů, nebo pokud ho učiní osoba, která v důsledku akutní duševní poruchy (obvykle psychotického stavu) není v dané době právních úkonů schopná. BAŠTECKÝ, J. Psychiatrie, právo a společnost. Praha : Galén, 1997. 2
 3. Pro odmítnutí potřebné zdravotnické péče je vždy zapotřebí písemné prohlášení, tzv. negativní revers. Revers je právní úkon, který musí být podán svobodně (se znalostí věcí), vážně (s domýšlením právních následků), určitě a srozumitelně
 4. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika. Tel.: +420 284 016 111 Fax: +420 284 016 595 Web: www.bohnice.cz E-mail
 5. V takovém případě nelze revers pacienta (pozitivní ani negativní) přijmout. Revers je totiž jako právní úkon neplatný, pokud ho učinila osoba nezpůsobilá k právním úkonům nebo pokud ho učinila osoba, která v důsledku akutní duševní poruchy (obvykle psychotického stavu) není v daném okamžiku právních úkonů schopná
 6. Když Renata požádala o negativní revers, řekl jí, že ji domu nepustí. Její hospitalizace přitom byla od začátku až do konce dobrovolná. Lékař také dodal, že pokud bude Renata naléhat na propuštění, uvalí na ni detenci. Na její přímý dotaz jí potvrdil, že nemá jinou možnost než jít na uzavřené oddělení

Pacient byl propuštěn proti radě lékaře a signoval negativní revers. Diagnostickým závěrem bylo stanovení reziduálního stavu a psychotické poruchy s pozdním začátkem ev. s přítomností reziduální afektivní poruchy při užívání více psychoaktivních látek Podepsat negativní revers a ukončit hospitalizaci je možné, pokud nejde o případy nedobrovolné hospitalizace. Jinak obecně rozhoduje pacient a dává souhlas k hospitalizaci, který lze kdykoliv odvolat. Je-li tedy Váš děda svéprávný a nesouhlasí s vyšetřením na geriatrii, nemůžeto ho k tomuto vyšetření přimět Psychiatrické oddělení splňuje standardy MZ ČR pro poskytování akutní psychiatrické péče, poskytuje 24hodinovou službu lékaře s urgentním příjmem a disponuje možnostmi zabezpečení péče o neklidné pacienty Negativní revers psychiatrie. allgemein VHB Allg. Psychopathologie allgemein6_Sucht Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen Psychiatrie mündl. Examen - psychiatrie kostenlos online lernen 28 Negativní revers. Gynekologie terísek 12.11.2014. Dobrý den, Byla jsem hospitalizována v Kladenské nemocnici s vysokým tlakem jsem ve 38 týdnu těhotenství. Po třech dnech jsem byla dle lékaře úplně v pořádku a dále se se mnou již nikdo nezabýval. Tlak mi změřily pouze ráno pak už jsem do večera nikoho neviděla

Psychiatrie a právo - Zdraví

Žádné - pacient odmítá další vyšetření, takže jej necháme podepsat negativní revers a propustíme. Potřebujeme toxikologické vyšetření . Map: Psychiatrie: Agresivní pacient (7 Negativní revers ve 34 tt už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (2

Negativní revers u nepovinného očkování - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti V pondělí, po pohovoru s psycholožkou (snaží se mi podsunout myšlenku, že mi kurtování pomohlo, protože mne přece zklidnilo), mohu podepsat negativní revers a odpoledne odejít domů. Kdybych vydržel být hospitalizovaný celý týden, dostala by manželka tři měsíce volna na ošetřování Propustím jej na negativní revers, protože nebyla prokázána duševní porucha. Přijmu jej na psychiatrické oddělení. Odešlu jej na záchytnou situaci Negativní revers; Negativní revers - svědci Jehovovi; Odvolání Infor.souhlasu s výkonem; Souhlas s fotodokumentací; Souhlas s hospit.pro doprovod; Souhlas s provedením transfuze; Ostříhání vlasů; Rajský plyn; Systémová trombolýza; Lumbální punkce; S vyšetřením protilátek HIV; Gynekologie. Screening test v 1. trimestru

Negativní nálada. asi mám problém s vnímáním věcí kolem sebe. S přítelem jsme se právě vzali, čekáme spolu dítě. Všichni jsou z toho nadšení, ale já to vnímám jako hotovou věc. Nepřijde mi na tom nic šokujícího ani nemám důvod to nějak více slavit. Na dítě se samozřejmě těšíme, ráda projevuji emoce. Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2018, sp. zn. 5 Nt 52/2018, bylo L. I. podle § 99 odst. 1 tr. zákoníku uloženo ochranné ústavní psychiatrické léčení. 2. Shora označené usnesení napadl L. I. stížností, která byla usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. 8 To 313/2018, podle § 148 odst. Seznam všech informovaných souhlasů. Informované souhlasy - seznam. Všeobecné. Hospitalizací ( v cizích jazycích - AJ, NJ, rusky) S ambulantní péčí. Negativní revers. Negativní revers - svědci Jehovovi. Odvolání Infor.souhlasu s výkonem. Souhlas s fotodokumentací negativní revers psychiatrie; parka šosák; kym itf; herečky za první republiky; rukavice palčáky dětské; zabezpecene digitalne ulozne zariadenie; smele gras; Testy ukázaly,že uchovaný dózách, je mrazáku, jej rozmrazovat tipy, rady, doporučení nápojů zveřejněno: neděle 15

Perkutánní vertebroplastika je intervenční, též invazivní, výkon v NNH prováděný pod kontrolou CT, zahrnující injekci polymetylmetakrylátového (PMMA) cementu do postiženého (většinou zkolabovaného) obratlového těla za účelem stabilizace fraktury a zmírnění bolesti. Pro vhodné pacienty je vertebroplastika dobře. V teoretické části se zabýváme historií psychiatrické péče, popisem nejčastěji diagnostikovaných duševních onemocnění (vyjma organicky podmíněných duševních poruch a duševních poruch způsobených užíváním návykových látek), komunikačním

Opilý řidič naboural tramvaj a rval se s policií. Zranily se žena a dítě. Téma: nehoda. Pražští policisté od čtvrtečních podvečerních hodin vyšetřují nehodu tramvaje a osobního vozu v ulici U Brusnice. Řidič a spolujezdec z auta skončili v poutech, údajně měli napadat policisty. Řidič také nadýchal alkohol Negativní revers (§ 34/3) pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers) pacientovi byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace podle § 32 odst. 1 odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služb V současné chvíli se můžete písemně obrátit na vedení psychiatrické léčebny, přičemž znovu sdělte svůj nesouhlas s farmakoterapií při léčbě Vašeho syna (de facto se bude jednat o tzv. negativní revers dle § 34/3 zákona o zdravotních službách) Negativní revers: pokud chcete odmítnout lékařem navrhovanou léčbu, máte na toto rozhodnutí právo. V přítomnosti minimálně ještě jednoho svědka podepíšete negativní revers. Lékař Vás samozřejmě upozorní na důsledky vyplývající z Vašeho rozhodnutí. 3.2 Po přijetí na oddělen Negativní revers je proto někdy označován též jako informovaný nesouhlas 1. I v případech, kdy se pacient staví k navrhovanému zákroku od počátku negativně, je poskytovatel povinen podat mu informaci o zdravotním stavu se všemi náležitostmi a vysvětlit mu povahu zákroku, který je s ohledem na jeho zdravotní stav indikován

Ukončení hospitalizace Psychiatrická nemocnice Bohnic

 1. Informovaný nesouhlas negativní revers Informed dissent Reverse negative Jana Konečná * Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Brno, Česká republika INFORMACE O ČLÁNKU Received: 2015-03-05 Received in revised form: 2015-07-10 Accepted: 2015-08-19 Published online: 2015-09-21 Keywords: Informed dissent Reverse.
 2. Negativní revers Dobrý den, Podepsala jsem negativní revers z důvodu nevyhovující péče o mne a nezájem o můj stav ze strany doktorů. Jsem ve 38 týdnu těhotenství, hospitalizovali mne kvůli vysokému tlaku se kterým se léčím už 10 let. Prosím Vás o odpověď mám po podepsání reversu obavy aby mne vůbec v dané nemocnici.
 3. Negativní revers ve 34 tt. Ahoj holky, dnes jsem jela do nemocnice s tím, že mám pocit, že necítím pohyby. Natočili monitor a ten byl v pořádku, ale lékařka mě pro subjektivní pocit, že necítím pohyby, stejně hospitalizovala. Další monitor vyšel taky dobře a i ultrazvuk a vaginální vyšetření bez nálezu
 4. Právní předpisy v České republice umožňují pacientovi, aby se na základě své svobodné vůle rozhodl vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotní služby, určil osobu, které mohou být informace o jeho zdravotním stavu podány, upravují situace, kdy lz..
 5. Pokud přes náležité vysvětlení odmítnete navrhovaný výkon, vyžádá si od Vás lékař písemné prohlášení (negativní revers), kde bude zapsáno vyjádření lékaře s podpisem obou stran - Vaší i lékaře

Zdravotněprávní problémy péče o pacienta s duševní

Byla nabídnuta kortikoidní vazodilatační terapie, eventuálně možnost zavedení lokální kortikoidní terapie ve formě Microwick a další vyšetření (NMR, dle konzultace s Klinikou infekčních chorob lumbální punkce, serologie). Pacient vše odmítl, byl podepsán negativní revers pacient podepsal negativní revers, nebo sepsán úřední záznam o odmítnutí transportu k hospitalizaci. pacient po vyšetření ponechán na místě a předán Policii. pacient předán k transportu jiné skupině nebo dopravnímu prostředku /LZS, DRNR/ úmrtí, ohledání. na místě nikdo nenalezen, zneužit Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je nestátní nezisková organizace, která již 20 let usiluje o destigmatizaci a rozvoj komunitních služeb, podílí se na reformě péče o duševně nemocné a realizuje inovativní projekty s partnery v zahraničí i v ČR

Jako kus hadru - (Ne)dobrovolná hospitalizace na

revers - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Pilotní projekt vedení bezpapírové dokumentace byl zahájen na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN. informovaný sou­hlas pacienta s výkony nebo negativní revers. Stejně tak musí zůstat v původ­ní papírové formě i dokumenty, které s pacientem přivezou odjinud, či úřed­ní záznamy týkající se hospitalizace.

Česká a slovenská psychiatri

Následně došlo k propuštění dívky na negativní revers, tedy proti názoru lékařů z nemocnice. ‚Razantní zásah do práv' Je důležité si uvědomit, že pokud by nemocnice nesouhlasila s propuštěním dítěte a viděla jeho ohrožení na životě, tak není povinná dítě propustit Pokud nechcete podepsat Informovaný nesouhlas- tj. negativní revers k očkování ve znění lékařky, což je vždy, že odmítáte očkování, ale byla jste poučena (což jistě není pravda), pak můžete použít svůj vlastní. Čistě k výhradě svědomí přistupujte ale pouze, pokud odmítáte od začátku a bez odkladu Negativní revers u nepovinného očkování? - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti

Negativní revers psychiatrie die

Šustek uvádí, že pro negativní projev vůle (nechci operaci) je třeba větší svéprávnost než k vyjádření souhlasu. Striktně vzato, poznamenal přednášející, informovaný souhlas (s výjimkou sterilizace či kastrace) nemusí být písemný, avšak negativní revers musí být v písemné podobě vždy 9. Právo pacienta na odmítnutí péče, negativní revers. Na rozdíl od souhlasu, odmítnutí péče musí . být vždy písemně. zaznamenáno! Negativní reverz. Dle §23 odts. 2 zákona č. 20/1966 Sb.: Odmítá-li nemocný přes náležité vysvětlení potřebnou péči, vyžádá si ošetřující lékař o tom písemné prohlášení. Po tomhle všem chtěl syna naočkovat vakcínou proti MMR (zarděnky, příušnice, spalničky), a když jsem se proti očkování ohradila, chtěl podepsat negativní revers, že odmítáme. Já měla připravený náš odklad, protože mi odkládáme ze zdravotních důvodů, očkování neodmítáme Negativní revers, poučení a (ne)souhlas pacienta s léčbou - Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína.pdf 0; Pozor. I rizikový pacient může mít negativní test na covid. Imunolog varuje před šílenými výsledky.pdf. 494 kB +1. Osvetleni_Motorovych_ a_Pripojnych_Vozidel(EHK c.48).pdf

negativní revers uLékaře

Negativní revers - dokument, ve kterém pacient přes doporučení lékaře odmítá další léčbu nebo některé léčebné postupy Kvůli svým fanouškům podepsala revers v nemocnici 12.Dubna me operoval.Přetržené vazy v koleni a už 14 po operaci se cítim naprosto Odešel jsem proto z nemocnice o berlích pryč a podepsal revers Negativní revers psychiatrie. Rys. Download adobe photoshop 2018. Testy chip. Total commander klávesové zkratky. Facebook conversation template.. Písemný souhlas s určením osoby (dle volby pacienta), která nemá být informována o zdravotním stavu pacienta (vyslovení zákazu) Prohlášení o odmítnutí zdravotní péče pacientem (negativní revers) Informovaný souhlas s EMG vyšetřením. Zdravotní služby ze zákona podmíněné písemným souhlasem. Zákon o zdravotních. Revers u dítěte. Toto je na uvážení lékaře - pokud stav dítěte označí za život ohrožující a nepodaří se mu přesvědčit o nutnosti léčby rodiče, má právo dítě ponechat v nemocnici a léčit i proti vůli rpdičů, ale musí to do 24 hodin nahlásit soudu, který rozhodne, co dál a většinou také nahlásit na sociálku případně

Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky. Příslušné úřady v ČR obdržely koncem března 2010 od francouzské kompetentní autority Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (dále jen AFSSAPS), dohlížející na oblast zdravotnických prostředků, informaci o nevyhovujících prsních implantátechvýrobce Poly Implant. Právní úprava informovaného souhlasu v platných a připravovaných předpisech. Právní účel a norma (písemná, ústní) informovaného souhlasu a poučení. Obsah informovaného souhlasu a obsah poučení (rizika, alternativy, důsledky, doporučený léčebný režim). Negativní revers Informovaný souhlas v lékařské genetice. Po více jak jednoroční práci vybrané skupiny odborníků, jichž výsledky byly diskutovány na schůzích výboru Společnosti lékařské genetiky a opakovaně přepracovávány a znovu diskutovány, čemuž bychom v dnešním slovníku mohli říkat ladění, dospěl výbor k předkládanému.

Vyšetření pacienta - MEFANE

Negativní revers ve 34 tt (2) - Diskuze - eMimino

V takovém případě je třeba vyžádat si písemné prohlášení o nesouhlasu - negativní revers od příslušného zákonného zástupce a předtím mu vysvětlit možné důsledky pro zdravotní stav nezletilého pacienta. To však platí pouze v případech, kdy nejde o poskytnutí neodkladných zdravotních služeb. 4 Pokud pacientka tento postup odmítne, postupuje se podle platných právních předpisů (negativní revers) a platí pro ni následující doporučení: Pacientky po rekonstrukci prsu u vrozených vývojových vad zůstávají ve standardní dispenzární péči plastické chirurgie

a při nedobrovolné hospitalizaci nemůžete být propuštěn ani na negativní revers. Při Vašem svévolném opuštění léčebny budeme v takovém případě informovat Policii ČR. Po přijetí odevzdejte svoje oblečení zdravotnickému personálu, který zajistí jeho úschovu ad Faolan, jen doplnění - existuje pozitivní revers (informovaný souhlas se zákrokem) a negativní (když pacient odmítá další léčbu). proof. V nových formulářích už je doplněk o poučení lékařem vzhledem k případným soudním žalobám o zanedbání léčebné péče: more inf Já něco podobného před pěti a půl lety také zažila. odpovědět. 21. Březen 2006 - 20:47. PR (anonym) Napište prosím své zážitky z těchto léčeben. Pište zážitky pozitivní i ty pro vás negativní. Myslím, že je to zajímavé téma pro ty, kteří tam nebyli, ale chystají se tam. Za vaše zážitky předem děkuji

Negativní revers u nepovinného očkování Názor z diskuze

negativní revers. dokument, ve kterém pacient přes dop... detail a související články. Psychiatrie. lékařský obor, který se zabývá dušev... detail a související články. Rh negativní. specifický typ krve bez Rh faktoru,... detail a související články Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi (Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM) Kolega Mgr. Bc. Miloš Máca v komplexním článku o změnách v právních předpisech týkajících se zdravotnictví po 1. lednu 2014 již nastínil ve zkratce změny týkající se nezletilých pacientů Legislativa •Samotné sebepoškozování není v žádném případě trestným činem !!!!! •Trestný čin však je navádění/nucení k sebepoškozování, sebevraždě nebo takové chování, které může sebepoškození vyvolat jako je sexuální zneužívání, týrání apod. •Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně -právní ochraně dětí určuje jak negativní revers Souhlas vyšetřované/ho (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením Souhlas s pořízením fotografií pro genetickou zdravotní dokumentaci Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu Souhlas s vyžádáním zdravotnické dokumentace Onkologické oddělení: Adjuvantní chemoterapi

Už nejsem dítě aneb o zacházení s bláznem • Blogy Respekt

negativní revers Souhlas s pořízením fotografií pro genetickou zdravotní dokumentaci Souhlas s předáním Zprávy o genetickém vyšetření (včetně případných výsledků genetického laboratorního vyšetření) 3. osobám Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu Souhlas s vyžádáním zdravotnické dokumentac 2) Medicína respektuje právo člověka neléčit se byť z potenciálně smrtelného stavu/choroby, pokud se jedná o osobu příčetnou. Jmenuje se to negativní revers a je to poměrně častý důvod, proč pacienti opouštějí brány blázince. Samotné odmítání léčby bez dalších příznaků a okolností NENÍ známkou. Psychiatrie Kontakt: 00420 380 739 131 priiem@cervenydvur.cz Poskytované zdravotní služby: návykové nemoci Negativní revers Pfedání pac. v 26 Na miste Piedáno PCR hod. Pievzal . VERSORGUNGSPROTOKOLL Anwesende Kratte Ftst Resporder kzt!Ozt Pabenten- / Lagebeurteiiun

Výsledky toxikologického vyšetření - MEFANE

V ten moment jsem o těch detoxikačních kúrách trochu zapochybovala. Po kontrole na gynekologii, kdy mi gynekolog řekl, že nejspíš procházím menopauzou, že vaječníky nezvládly léčbu chemoterapií a budu nejspíš neplodná, jsem si ale řekla, že žádné ozářky u mě nebudou! Podepsala jsem negativní revers Zrovna dnes mi doktorka na 3leté preventivní prohlídce mého syna oznámila, že u ní byla kontrola a že má z neočkování mého syna problémy, že jsem v její evidenci jediná maminka co nechce naočkovat dítě, takže budu muset podepsat Záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb (revers) u nezletiletého pacienta

Pro pacienty - nemocnice Kladn

 1. Při odmítnutí očkování pak musí podepsat negativní revers, případně odklad očkování - právě takto dokazují, že o dítě mají zájem a situaci řeší. Jak již ale padlo, Česká lékařská komora ve svých doporučeních svévolně interpretuje, že neočkování je ve své podstatě zanedbáním péče o dítě
 2. Poučení a souhlas nemocného. Positivní a negativní revers, jejich význam. Vyšetřovací a léčebné výkony bez souhlasu pacienta. Problematika osob v bezvědomí, nesvéprávných, nezletilých. Převzetí do ústavní péče bez souhlasu pacienta, zákonná ustanovení. Povinná mlčenlivost. Výjimky z povinné mlčenlivosti
 3. Mám kamaráda, který trpí psychózami, neznám jeho konkrétní diagnózu, ale několikrát byl hospitalizován v psychiatrické léčebně. že z Vašeho dotazu nedokážu určit, zda negativní myšlenky ,tak mě ho hospitalizovaný a druhý den podepsal revers a mám ho opět doma.V pátek jsem s ním byla u obvodní doktorky.
 4. Odmítání zdravotní péče - negativní revers, zanedbání povinné lékařské péče zdravotnickým pracovníkem, nedbalost, ublížení na zdraví, těžká újma na zdraví, posuzování, postavení lékaře jako svědka a znalce před soudem. Medicína katastrof. Hromadné postižení zdraví (dále jen HPZ
 5. psychiatrická léčebna ostravice. když se chlap chová jako dít V takovém případě je situace odlišná a revers není možné podepsat. Bližší informace o tom, kdy je možné pacienta nedobrovolně hospitalizovat a jaké z toho plynou právní následky můžete. Faktury do zahraničí - náležitosti, zvyklosti a doporučení

Už jsem zde psala a radila jsem se ohledně mamky která má plicní nádor... Po veškeré naší starosti a pomoci k naší mamce v pátek zrušila veškerou pomoc i od lékařů zrušila další chemoterapie, CT, krev, podepsala negativní revers. Máme se obrátit na praktika nebo až bude nejhůře tak na Hospic Sebevražda (latinsky suicidium) je čin, kterým člověk úmyslně zapříčiní vlastní smrt.Z psychologického hlediska je sebevražda agresí obrácenou proti sobě. Lze si však představit i jiné psychologické mechanismy včetně projevu zoufalství, existenciální tísně a neschopnosti dál žít. Příčinou může být deprese, bipolární porucha, schizofrenie. Tvrdé drogy ničí u těžce závislých narkomanů mozkové buňky. Útočí na synapse. Po nějaké době, která je individuální, se z vás stanou odpadlíci společnosti. Vaší uniformou se stanou roztrhané černé kalhoty a tričko, mikina s kapucí, kšiltovkou a tmavými brýlemi. Váš majetek se vejde do igelitové tašky. Vaše osobnost se rozpadne

Zase máme na Kose premieru! Pani Hairyfisch vyslyšela moji výzvu, aby to zkusila také autorsky a poslala článek. věc, která se týká nás všech. Pohled lékaře na vztah pacient a jeho ošetřující doktor. Komentuje obě pozice a podle mne - skvěle. Přesně vystihla můj myšlenkový pochod laika v těchto případech a popsala moje možnosti Biologie pro bakaláře - Praktikum 1 1. Praktikum 1 Organizační záležitosti Laboratorní vyšetření v klinické genetic

Video: Pardubická nemocnic

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Rigorózní práce Detenní ízení Detention proceedings Kateina Andlová Prosinec, 201 doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin; doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-1 Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava. Negativní revers. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči, prováděnou kvalifikovanými pracovníky s porozuměním Při propuštění z FNO má právo očekávat, že jej bude lékař informovat o tom, jak o něj bude dále. Paní Revers z psychiatrické léčebny - nebezpečný pacient. Dobrý den, mám jednadvacetiletého syna, kterému v roce 2011 diagnostikovali paranoidní schizofrenii. V letošním roce se to už ale řeší jako duální diagnóza (kombinace psychiatriceké a adiktologické diagnózy). nemocnice musí soud o hospitalizaci proti vůli pacienta