Home

Vokální polyfonie

Polyfonie se vyvinula v evroé vokální hudbě pozdního středověku, avšak svého vrcholu dosáhla postupně 16. stoletím počínaje. Přenos techniky polyfonie do instrumentální tvorby znamenal vznik nových forem (např. fuga) Vokální polyfonie - račí postup Předmět: Hudební výchova Autor: Jana Miková Věková skupina: Všechny věkové skupiny Přílohy: Vokalni_polyfonie_raci_postup.htm

Vokální polyfonie mariánských nešpor, které pěvci uvedli, totiž běžně ve své době během liturgických obřadů nezaznívala. Byla vyhrazena jen na největší církevní svátky. Křesťanská denní modlitba církve (tzv. liturgie hodin) měla ve středověku pevně předepsanou podobu Vokální polyfonie v Čechách v době panování Rudolfa II. Anotace: Přelom 16. a 17. století je dobou změny základních principů hudebního myšlení, kdy se ve stejném čase setkává nizozemská vokální polyfonie a italská doprovázená monodie Vokální polyfonie - pracovní list 1. Přečti si následující text. RENESANCE Renesance vznikla ve 14. století v Itálii a končí přibližně v 16. století. Slovo renesance znamená znovuzrození, obrození. Navazuje na antické umění. Dochází k velkému rozvoji vědy a umění - stavitelství, sochařství, hudby a malířství

Polyfonie - Wikipedi

Anežky České, kostel sv. Salvátora,) nabídl vokální polyfonii 16. a 17. století od renesančních mistrů, kteří působili v italských Benátkách, a jejich německých následovníků v podání vokálního ansámblu Singer Pur z německého Regensburgu. Prostor pražského kostela sv. Salvátora v areálu kláštera sv Umění vokální polyfonie selectio artis musicae polyphonicae a XII. - XVI. saec Charakteristika vokální polyfonie, notace (klíče F,C,G), církevní stupnice a tóniny (autentické a plagální mody, finalis a dominanta, ambitus, úprava církevních modů) (str. 6 - 14) Charakteristika vokální polyfonie Polyfonní vokální sloh (7. - 16. století) se prolíná ve svých začátcích s jednohlasým slohem. Po kapitole popisující významnou bohemikální kolekci hudebních tisků a rukopisů pololegálně vyvezených koncem 20. století do USA následuje vlastní jádro práce - katalog hudebních tisků vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby z let 1488-1628 dochovaných v českých fondech Vyspělá vokální polyfonie se často nazývá polyfonií palestrinovskou. polyfonní instrumentální sloh se začíná vyvíjet kolem r. 1600, v období baroka. Zpočátku je poněkud potlačen monodií, avšak rozvoj generálbasu a vzrůstající význam nástrojové hudby urychluje v 2. pol. 17. století i jeho vývoj

Vokální polyfonie - račí postup - Masaryk Universit

Životopis: Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2005 získal doktorát (Tisky vokální polyfonie, hudební teorie a tabulatur v Čechách, 1500-1630), habilitaci obhájil na Hudební akademii múzických umění v Praze v roce 2011 (Kapitoly z hudby vrcholné renesance).Profesorem jmenován roku 2018 První česká příručka podávající přehled o vývoji středověkého hudebního myšlení, v němž měla škola vokální polyfonie důležitý význam. Kniha je členěna ve dvě části, v polyfonii vokální a instrumentální. V prvním dílu probírá autor učební látku vokálního kontrapunktu, jehož pravidla vyvozuje z příkladů mistrovských děl vyspělé vokální. Dotaz na dostupnost. Chci být informován, až bude produkt skladem Jméno a příjmení. E-mai Jan Pieterszoon Sweelinck (1562, Deventer, Nizozemsko - 16. října 1621, Amsterdam, Nizozemsko) byl nizozemský hudební skladatel a varhaník, jeden z největších virtuózů na klávesové nástroje 16. a 17. století.Jako skladatel tvoří spojnici mezi vrcholnou renesancí (poslední velká osobnost nizozemské vokální polyfonie) a počínajícím barokem

0 hodnocení Česká vokální polyfonie 0. Pro hodnocení se přihlaste nebo zaregistrujte. Recenze: Buďte první, kdo ji napíše. Antikvárně nabízíme noty pro sbor Jiří Rychnovský a čeští anonymové. ukázky renesanční vokální polyfonie Giovanni Pierluigi da Palestrina: Miserere nostri délka ukázky 2:29 min Orlando di Lasso: Ahi Lucia délka ukázky 1:48 min konec ukázek renesanční vokální polyfonie. baroko ( 1600 - 1750 ) Umění vokální Polyfonie. Selecto artis musicae polyphonicae a XII-XVI saec. Tweet. Po přihlášení si titul můžete přidat na seznam přání. Doporučit knihu. Tento titul aktuálně. není v nabídce. Zobrazit podobné. Recenze produktu Umění vokální polyfonie

Vokální polyfonie v genech: Utopia poprvé v Praze na

Vokálně instrumentální styl polyfonie se postupně měnil v charakteristický projev vokální (a cappella) Podívejte se na koncert ženského vokálního souboru Tiburtina Ensemble, který se odehrál 20. 1. 2015 v pražském kostele sv. Šimona a Judy Tenores di Orosei Antoni Milia je jedním z nejznámějších tradičních sardinských vokálních souborů současnosti. Uskupení stojí v popředí celosvětového panoramatu etnické a náboženské hudby a jeho repertoár zahrnuje jak duchovní písně známé jako cuncordu, tak i světské písně nebo tenore Cappella Mariana je komorní vokální soubor, který se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného baroka. Vystoupení ansámblu se setkala s nadšeným přijetím publika, kritika cení především expresivitu projevu a citlivý přístup k práci s textem. Cappella Mariana vznikla v roce 2008 a jako jeden z mála domácích. PRAGA MAGNA Hudba Rudolfínské PrahyCappella Mariana, um. vedoucí Vojtěch SemerádPraha se stala na na sklonku 16. století rezidenčním městem císařského dvora.

Vokální polyfonie v Čechách v době panování Rudolfa II

Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630 : se soupisem tisků z let 1488-1628 uložených v Čechách V prvním dílu probírá autor učební látku vokálního kontrapunktu, jehož pravidla vyvozuje z příkladů mistrovských děl vyspělé vokální polyfonie. V druhé části vykládá vlastní nauku o kontrapunktu, volný polyfonní dvojhlas, tříhlas a čtyřhlas, techniku dvouhlasé a čtyřhlasé imitace a vícehlasý, dvojitý. Po úvodní kapitole (Vývoj tisku vokální polyfonie v Čechách v období 1500-1630) následuje analýza nototiskařské činnosti Jiříka Nigrina (Černého) s aktualizovaným soupisem hudebních tisků z jeho dílny (celkem 72 položek) a tři sondy do problematiky hudební knižní kultury ve střední Evropě (tisky rudolfínského. techniky, polyfonie (= vícehlas) znamená typ hudební faktury, která je touto technikou vytvářena. Kontrapunktickou techniku rozdělujeme na druh vokální a instrumentální. Vokální kontrapunkt je charakteristický: − užíváním ve starším období od počátků vícehlasu v 11. století (románský sloh), v období gotik Co: Koncert - Tenores di Orosei Sardská vokální polyfonie [ web] Kdy: Neděle 21.11.2021 20:00 Kde: Divadlo X10 (Praha, Praha) Více informací: (Struny podzimu 2021

čtyřhlasá tenorová mše - objevuje se okolo r. 1430, hlavní forma nizozemské vokální polyfonie, mešní cyklus je sjednocený ve všech částech stejným cantem firmem v tenoru, koncepce hudebního cyklu, podobná: diskantová mše (cantus firmus v sopránu), později tzv V Červeném kostele, přesněji v českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského, zněla večer 11. října vokální polyfonie. Večer s názvem Musica Invictissima byl na počest a in memoriam skladatele jménem Jacobus Vaet, kapelníka císaře Maxmiliána II. Tento renesanční skladatel, který se.. - zde se vedle vokální polyfonie začala uplatňovat i instrumentální polyfonie . Adrian Willaert (1480 - 1562) - kapelník chrámu svatého Marka v Benátkách . Andrea Gabrieli , Giovanni Gabrieli - Salvator noster (Náš Spasitel) -15 hlasé moteto . Notac vokální polyfonie bez hudebního doprovodu, chrámová hudba; formy - motet, canon, mše; představitelé - Quillaume Dufay, Josquin Despres, Orlando Lasso; benátská škola: instrumentální polyfonie, nové formy orchestrální (sonata canzona, symfonie) a varhanní (toccata, fantazie, ricercar) představitelé - Andrea a Giovanni Gabriell

O souboru. Cappella Mariana je komorní vokální soubor, který se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného baroka. Vystoupení ansámblu se setkala s nadšeným přijetím publika, kritika cení především expresivitu projevu a citlivý přístup k práci s textem Respect Festival podruhé v pozdním termínu a podruhé na Rohanském ostrově Na letošním ročníku Respect Festivalu bude k slyšení ženská vokální polyfonie, hudba starověkého Řecka, superskupina alternativy i František Skála se sdružením Provodovjané Published in: Hudební věda 53 (2016), No. 1, pp. 94-97 100Kč. Umění vokální polyfonie - selectio artis musicae polyphonicae a XII.-XVI. Saec | Jaroslav Vanický | Mnoho podobných knih skla...| Doprava jen za 80K

Název Kategorie Typ Velikost Vloženo; Maturitní otázky - kontrapunkt: Hudba: Maturitní otázky (205 KB) 14.11.06: Maturitní otázky - kontrapunkt, Kontrapunkt - pojem, polyfonie imitační a neimitační, Charakteristika vokálního a instrumentálního kontrapunktu, Církevní mody autentické a plagální, Ambity, finály a dominanty v autentických a plagálních církevních modech. Hering skladby vrcholné vokální polyfonie navíc neinterpretuje jako materiál určený pro školené zpěváky, všech partů se ujímá sám, což mu dovoluje jeho pozoruhodný rozsah (bas až kontratenor), Carmina Chromatico ale není ani v nejmenším exhibice pěveckého či muzikantského ega nebo technické dokonalosti [díl], - Vokální polyfonie Zdeněk Hůla. Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Zdeněk Hůla. Přidat do poličky . nakladatel: SNKLHU : rok vydání: 1958.

Vokální polyfonie v Anežském klášteř

 1. Recenze na zásadní práci Petra Daňka věnovanou hudebním tiskům do roku 1630 s názvem Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630. Související projekty: Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část II
 2. Důležitým prostředkem k formování posluchačů konzervatoře je pěstování duchovní hudby, a to gregoriánského chorálu, vokální polyfonie a právě hry na varhany. V průběhu celého studia posluchači pravidelně účinkují na varhanních předehrávkách a studentských bohoslužbách a získávají tím praxi chrámového.
 3. antním melodickým hlasem doprovázené akordy, homofonií.. V kontextu západní hudební tradice se termín polyfonie obvykle používá k označení hudby pozdního středověku a renesance
 4. Cappella Mariana je komorní vokální soubor, který se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného baroka. Vystoupení ansámblu se setkala s nadšeným přijetím publika, kritika cení především expresivitu projevu a citlivý přístup k práci s textem
 5. Interpretační kurzy renesanční vokální polyfonie. 21. 07. 2021 Melantrichova 917/19, Praha 1 Více. Masterclass | La Ritirata. Interpretační kurzy španělského a italského baroka. 29. 07. 2021 Melantrichova 917/19, Praha 1 Více. Akademie Versailles 2021.

Umění vokální polyfonie - Catalog of Frantisek Bartos

Interpretační kurzy renesanční vokální polyfonie. 21. 07. 2021 Melantrichova 917/19, Praha 1 Více. Masterclass | La Ritirata. Interpretační kurzy španělského a italského baroka. 29. 07. 2021 Melantrichova 917/19, Praha 1 Více. Collegium Marianum - Týnská škola Vodičkova 700/32, Praha 1. Album Anglická vokální hudba 11.-16.století. Umělec Miroslav Venhoda a Pražští madrigalisté. Ke stažení ve formátu MP3 a FLAC. Ukázky zdarma k poslechu. Původní titul SV 8340 resp. DV 6227 věnováný anglické vokální hudbě 11. - 16

Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituály, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Sbor vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých skladatelů koncertních umělců a je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretační výkony Staroklasická vokální polyfonie je v dnešním chápání idealizované a zjednodušené označení vícehlasé duchovní sborové hudby období renesance bez doprovodu hudebních nástrojů. Chápali je tak zástupci cecilianismu v 19. století, kteří spatřovali vzor ve skladbách Giovanni Pierluigiho da Palestriny. Upřednostňování tzv. palestrinovského stylu mělo svůj původ v. Na letošním ročníku Respect Festivalu bude k slyšení ženská vokální polyfonie, hudba starověkého Řecka, superskupina alternativy i František Skála se sdružením Provodovjané. Zavřít. A2larm. Respect Festival podruhé v pozdním termínu a podruhé na Rohanském ostrově. Festival otevře přední německý vokální soubor Calmus Ensemble (koncert A capella), který v kostele Panny Marie na Slovanech přednese díla mistrů renesanční vokální polyfonie. Základem programu bude Jeremiášův pláč zhudebněný Orlandem di Lassem

Vokální polyfonie - vícehlas. Model jednohlasnosti byl přísně dodržován až do 11. století, kdy se objevil . vícehlas, který se stal nejcennějším přínosem středověké hudby. Ve svých počátcích to byl jen způsob přednesu gregoriánského chorálu, tedy jakési vylepšení jednohlasého zpěvu 2. Období vokální polyfonie 3 Náměšť nad Oslavou - Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku letos zahájí gruzínská vokální polyfonie v podání sboru Iberi, který vystoupí v České republice vůbec poprvé

Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební

Maturitní otázky - kontrapunkt - maturitní otázka

Renesanční vokální polyfonie je pozoruhodným fenoménem. Pro laického posluchače neuchopitelný nebeský zpěv, snad upomínající na andělské kůry, zpěv zároveň libozvučný a průzračný i podivuhodně komplikovaný a obtížně sledovatelný. Je to hudba, která je posluchačsky náročná. Hudba, jíž si možn Antikvariát Avion s.r.o. 1. máje 59/5, Liberec III-Jeřáb 460 07 Liberec IČ: 10963286 DIČ: CZ10963286 +420 487 989 433 info@antikavion.c Palestrina tvořil v severoevroém stylu polyfonie, převážně pod vlivem nizozemských skladatelů Guillaume Dufaye a Josquina des Preze, kteří v té době působili v Itálii. Tvorba skupiny se vyznačuje profesionálně vytříbenými aranžemi, bohatou paletou témbrů, různorodou rytmikou a svébytnou polyfonií Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý

DANĚK - bibemus.or

Největší rozvoj vokální polyfonie (zpívaný vícehlas) - metoda kontra punktu (nota proti notě) - nejčastěji 4 hlasy (rovnocenné - všichni zpívali to samé) Objevují se první housle v polovině renesance; A capella - bez nástrojů (bez doprovodu) Frankovlánská (Nizozemská) škola (Belgie, Holandsko, Francie) x Italská. 3) VZNIK A VÝVOJ VOKÁLNÍ POLYFONIE. pojmy: polyfonie, homofonie, heterofonie. Notredamská škola, Ars antiqua, Ars nova, Renesance (Nizozemská škola, Římská škola, Benátská škola) Renesance v Čechách, Baroko (české x světové - z hlediska vývoje vokální polyfonie) - u všech období uvést konkrétní příklad nizozemské vokální polyfonie, ale vůdčí osobnosti tohoto období nepocházejí pouze z Nizozemí, nýbrž z dnešní severní Francie, Hennegavska, Belgie. Proto je vhodnější hovořit o hudbě franko-vlámské.16 1.3 Poměry v 15. století, renesanční život Takto mohutný stylový poþin, jako je renesance, nevznikne ze dne na de

Vokální polyfonie v hudební výchově středních škol. Česká sborová literatura pro děti předškolního věku. Sborová a písňová tvorba vybraného skladatele pro děti předškolního věku Na letošním ročníku Respect Festivalu bude k slyšení ženská vokální polyfonie, hudba starověkého Řecka, superskupina alternativy i František Skála se sdružením Provodovjané. anarchismus. Flákáním v práci ke spravedlivější společnosti. Revoluční potenciál podvraťáctv Kontrapunkt, vokální polyfonie, smyčcový orchestr podporovaný cembalem, potlačení melodie, recitativ, kontrast, zrušení taktu, dur-mollové cítění, rozvolněné tempo, generálbas. 2/ Přiřaďte k sobě formu a její charakteristiku (do tabulky zapište k číslu správné písmeno) 1/ Concerto grosso 2/ Fuga 3/ Oratorium 4/ Oper Autorka také časově vymezí počátky vývoje polyfonie. Hudba, spolu se zpěvem jsou staré jako lidstvo samo. Jsou známy důkazy o tom, ţe hudba a zpěv provází člověka uţ od prvopočátku jeho bytí. Ať jiţ se jedná o archeologické nálezy hudebních nástrojů, či malby na předmětech a stěnách jeskyň. Ačkoliv existuje řad

Nauka o kontrapunktu: Vokální polyfonie - Zdeněk Hůla

 1. koncert velkopáteční hudby mistrů vokální polyfonie v provedení souborů Dilettanti (Praha) a Cum decore (Liberec) - Oblastní galaerie v Liberci Kalendář akc
 2. 10 reasons why you will fall in love with MU . Ask our ambassador . Researc
 3. Festival otevře přední německý vokální soubor Calmus Ensemble, který s příslovečnou přesností, lehkostí a bohatou škálou barevných odstínů přednese díla mistrů renesanční vokální polyfonie. Fidulu a středověkou loutnu rozezní italský ansámbl la fonte musica, belgičtí A nocte temporis zavedou posluchače do.
 4. Polyfonie vokální, hlavně klasická, je velmi přirozená, n°hledaná a plynná, moderní někdy násilná. Jedná-li se však skladateli o uplatnění určitého zámyslu, je i nejmodernější polyfonie odůvodněna, a vede k dosažení ohromujících dojmů i zvukových efektů
 5. Česká vokální polyfonie 16. stol., recepce I. mezin. kongresu pro hudební výchovu (dr. Kamil Krofta) 21. duben: Společenský klub Na Příkopech, Praha 1: Stará česká vokální polyfonie (Hudební odbor Uměl. besedy a cizinecký odbor Spol. klubu) 6. květen: Výstavní síň Obecního domu, Praha
 6. Festival otevře německý vokální soubor Calmus Ensemble, který v Emauzském klášteře přednese díla mistrů renesanční vokální polyfonie. Právě při aristokratických dvorech působila řada skladatelů. V podání předních zahraničních ansámblů, jejichž specializací je stará hudba, tak dále zazní například díla.
 7. Takové rozjímání navodí hluboce kontemplativní, mystické biblické texty, zhudebněné třemi mistry renesanční vokální polyfonie. Úhelným kamenem programu bude Jeremiášův Pláč zhudebněný bezesporu nejvšestrannějším a nejobdivovanějším skladatelem své doby - Orlandem di Lassem. Za kapelníkem bavorského vévody.

4.1 Renesanní vokální polyfonie 18 4.2 Renesanní instrumentální hra 21 4.3 Hudební teorie a praxe renesance 22 4.4 eská hudební renesance 23 5. Baroko 24 5.1 Barokní vokální hudba 24 5.2 Barokní instrumentální hudba 30 5.3 Nejvýznamnější skladatelské osobnosti baroka 37 5.4 eské hudební baroko 4 Italská polyfonie. Italská renesance je dovršení vokální polyfonie v Evropě - Harmonicko-melodický styl, který se následovně objevoval v baroku - Hlavní funkci má vrchní hlas, ostatní hlasy vytvářejí pouze harm.základ vrchnímu hlasu - Propojení umělé vážné hudby s lidovou Hlavní centra hudby v Itálii:- Ří

Vokální polyfonie (zpívaný vícehlas)duchovní hudba bez doprovodu hudebních nástrojů. Největším útvarem vokální polyfonie je cyklická mše (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus dei). Nizozemská polyfonie 1 Pro hudební renesanci má velký význam nizozemská hudební škola. 1. generaci tvoří Guillaume Dufay a Gilles Binchois POLYFONIE Pro zopakování z minula: polyfonie - několik samostatně vedených hlasů ( všechny jsou stejně důležité ) se navzájem proplétá ⚫ tyto melodie musí být ve stejné tónině ⚫ ve stejném taktu ⚫ ve stejném tempu ⚫ během skladby musí jejich souznění dávat příznivý harmonický výsledek 1 Stylu renesanèní hudby se obèas øíká styl vokální polyfonie: to je pravda pouze do té míry, že vokální projev v období renesance pøevažuje, avšak nikoli absolutnì. Naopak: právì období renesance pøináší rychlý rozvoj a postupnou emancipaci instrumentální hudby

Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630 : se soupisem tisků z let 1488-1628 uložených v Čechách / Petr Daněk -- OLA001 1-316.18 kompozice, zvláštë vokální polyfonie. Zdokonalení hudebních nástrojü — housle, loutna, trubka, fagot, pozoun, cembalo, spinet. Renesanëní hudba v techách Nejdtležitëjším piedstavitelem byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 — 1621) spisovatel, hudební skladatel, hudebník, politik, dtstojní Mše a motety byly hlavní formou duchovní vokální polyfonie. Světské vokální formy zahrnovaly motety, madrigaly a písně (většinou doprovázené loutnou či malým orchestrem). Instrumentální díla byla většinou krátká polyfonní, nebo taneční hudba

UMĚNÍ VOKÁLNÍ POLYFONIE - Talack

 1. - vokální polyfonie ( Řím, Verona, Benátky ), představitel - Giovanny Piere Luigi Da Palestina - Nizozemský styl - představitel Orgando Di Laso - Renesanční formy ( žánry ) : 1. motet - původně středověká trojhlasá polyfonie, kdy každý hlas měl svůj vlastní text - duchovní forma
 2. Polyfonní. Polyfonní je přívlastek označující . charakteristiku hudební kompozice s více, různě vedenými hlasy. Opakem polyfonie je homofonie.Polyfonie se vyvinula v evroé vokální hudbě pozdního středověku, avšak svého vrcholu dosáhla postupně 16. stoletím počínaje. Přenos techniky polyfonie do instrumentální tvorby znamenal vznik nových forem (např
 3. Ve světě rozvoj zpívaného vícehlasu (vokální polyfonie). Na dvoře Rudolfa II. už byla výborná kapela. Created Date: 4/25/2012 8:15:09 PM.

Jan Pieterszoon Sweelinck - Wikipedi

 1. V roce 2019 vydala album Orange, rozsáhlou sbírku komorních skladeb v podání Attacca Quartet, jednoho z nejžádanějších mladých strunných souborů v Americe. V roce 2020 album získalo cenu Grammy v kategorii komorní hudby. Na Strunách podzimu zazní jak hudba z Orange, tak nové skladby, v nichž se Shaw představí jako zpěvačka
 2. Pod značkou Cappella Mariana se setkávají pěvecké hvězdy v oblasti staré hudby (Hana Blažíková, Barbora Kabátková ad.), soubor je vyhledávaným interpretem renesanční polyfonie na nejvýznamnějších evroých pódiích a festivalech. Vokální polyfonie renesanční Prahy v dokonalém souznění hlasů Cappella Marian
 3. Syrová, autentická a intenzivní vokální polyfonie z Gruzie v podání třináctičlenného souboru Didgori je dalším krokem na hudební pouti k novým objevům tradiční a často vzácné formy sborového zpěvu. Gruzínská polyfonie patří od roku 2001 k prvním položkám na seznamu Nehmotného dědictví lidstva UNESCO
 4. Domácí nauka pro 5.ročník list29 V letošním roce jsme se dozvěděli spoustu věcí o vývoji hudby a jejich dějinách
Kudy z nudy - Koncert v katedrále svTyros - bazar - Hyperinzerce

Nonsensová vokální polyfonie na aragonském královském dvoře. Sbírka nazvaná Salát vyšla poprvé tiskem v Praze roku 1581. PROGRAM M. Flecha el Viejo: Ensaladas - La Bomba, El Fuego, La Guerra, La Justa. SOLI P. Radostová, L. Netušilová, J. Kubín, J. M. Procházka, M. Koudelková - flétny . ULOŽIT SI TUTO AKC Koncert renesanční polyfonie z unikátního hudebního rukopisu literátského bratrstva z roku 1578. Účinkují: Mužský vokální ansámbl Polyfonion, Ateliér renesanční polyfonie, Soubor staré hudby Motus Harmonicus

Korg Pa3X-Le s ozvučovacím systémem PaAS,stojan,obalyGotika | Příroda a hudbaGalantní kontratance Jany Semerádové