Home

Březnová revoluce

Občanská válka v rusku - ruská občanská válka (rusky

1848, 17. březen - Labyrintem dějin českých zem

 1. Dne 11. března 1848 svolal tajný spolek Repeal existující asi od roku 1844 veřejnou schůzi pražských měšťanů do tzv. Svatováclavských lázní na Novém Městě pražském
 2. Března revoluce v Berlíně byl součástí evroých otáček 1848/1849 a centrálním případě německého svobodě a národní hnutí. Poté, co shromáždění opozičních národů v Berlíně požadovala od pruské monarchie práva na svobodu, začala proti nim 13. března 1848 vojenská akce. Tyto střety eskalovaly 18. a 19. března do barikád, které si vyžádalo několik.
 3. březnová revoluce 1848 v Německu . První etapa revoluce v letech 1848-1849 na území Německa. Započala pod vlivem pařížského únorového revolučního lidového povstáním v Bádensku roku 1848. V polovině března se povstání rozšířilo do jižních, jihozápadních, posléze i středoněmeckých a severoněmeckých států..
 4. březnová revoluce v Rusku . Únorová revoluce v Rusku - revoluce, která ve dnech 3.-12.3.1917 svrhla carskou vládu. Byla zahájena demonstracemi proti těžkým životním podmínkám v Petrohradě. Car na doporučení dumy abdikoval, v dumě vznikl prozatímní výbor a apozději Prozatímní vláda

Březnová revoluce v Berlíně v roce 1848 - xcv

Cílem revoluce bylo sjednocení Německa a vyhlášení ústavy. V březnu 1848 na venkově propukly vzpoury dělnictva. Také v Berlíně, hlavním městě Pruska, vypukla revoluce. Pruský král jmenoval liberální vládu, byl svolán německý parlament (sněm) do Frankfurtu nad Mohanem, kde jednají s ostatními panovníky Německa o možném sjednocení (pozván i František Palacký. Březnová či Stadionova ústava je oktrojovaná ústava vydaná císařem Františkem Josefem I. v Olomouci roku 1849 po revoluci v Rakouském císařství, která se odehrála v předchozím roce. Ústava však nikdy nenabyla účinnosti a formálně byla 31. prosince 1851 zrušena Silvestrovskými patenty.Některé její principy (zejména rovnost před zákonem, zrušení poddanství. ZŠ - Revoluční rok 1848 (11) Rok 1848 ovlivnil neuvěřitelnou spoustu věcí. Od politky, přes literaturu a malířství až k formování budoucnosti dějin. Ukažte nám, že tohle všechno je pro Vás už jasná věc. 1. Kdy začalo období reformních nepokojů? a. Leden 1848. d Březnová revoluce ve Vídni svrhla vládu knížete Metternicha, který byl symbolem starého stavovského Rakouska. Následná takzvaná dubnová ústava byla po protestech liberálních Vídeňanů v polovině května odvolána, vláda a dvůr demokratizovali volební řád, volby do ústavodárného říšského sněmu se konaly na konci. březnová (únorová) revoluce. V prvních měsících nového režimu, přes zmatek, vyplývající z velké revoluce, kdy sto šedesát milionů nejvíce utiskovaného lidu dostalo najednou svobodu, se jak vnitřní situace, tak i bojová síla armády skutečně zlepšily. Líbánky však netrvaly dlouho

březnová revoluce ve Vídni, 1848. See: revoluce v Rakousku, 1848-1849 See also: revoluce v českých zemích, 1848-1849. See also: maďarská revoluce, 1848-1849. Kupte nebo prodejte knihu Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků v online antikvariátu TrhKnih.c Březnová revoluce (disambiguation) z Wikipedie, otevřené encyklopedie. March Revolution znamená: počáteční fáze revoluce ve státech Německé konfederace, viz Německá revoluce 1848/1849, také březnová revoluce 1848 v Berlín.

See: březnová berlínská revoluce, 1848 See also: německá revoluce, 1848-184 Březnová revoluce - pokus o převrat. 28. 3. 2008. Proradný Koko-Loko a jeho stoupenec Michal Pokorný stupňovali svůj nátlak nejen na vedení léčebny, a tak připravili půdu pro druhou revoluci, která dnes vypukla. Evidentně netouží po ničem jiném, než se zbavit Laďuši, ovšem tito vyvrhelé se neštítí ničeho a jistě se. Březnová revoluce a prozatímní vláda V roce 1917, v březnu, došlo v Rusku k demokratické revoluci

březnová revoluce 1848 v Německu - CoJeCo

Skladem za 310Kč Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků | 1930 Melantric... | Doprava jen za 80Kč. Vybírejte z knih už od 10Kč. Máme jich přes 3500 revoluce roku 1789, kdy zejména hesla o rovnosti a svobodě občanů před zákonem se stala hlavním zdrojem dalšího konání. Zrušení feudálního zřízení ve Francii vyvolalo mezi venkovským lidem přesvědčení, že zrušení roboty je také v habsburské monarchi Nicméně po třech dnech na útěku byli v Minsku během celní kontrole odhaleni a znovu zatčeni. Ruský car byl posléze druhý den popraven. Lenin však nikdy neměl absolutní podporu u lidu, a to ani u levicově smýšlejících. 30. srpna 1918 se dokonce pokusila jedna revolucionářka o atentát na samotného Lenina, ale neúspěšně Jaká revoluce vypukla roku 1917 v Rusku? Podzimní revoluce . Březnová revoluce . Únorová revoluce. Kdo byl v čele Bolševíků? V.I.Lenin. E.Beneš. Mikuláš II. Jak znělo heslo Bolševíků? Všechna moc sovětům . Náš národ bude na místě prvním . Budu bránit Rusko svým tělem . Roku 1918-1920 se odehrála válka v Rusku jak. Pokračovat Co to pro vás znamená? O nic nepřicházíte! Své e-knihy, kredity a seznam přání nyní naleznete na Palmknihy.cz Pro přihlášení použijte svůj e-mail a heslo z eReading.c

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Březnová revoluce a prozatímní vláda . V roce 1917, v březnu, došlo v Rusku k demokratické revoluci. Car abdikoval. Byla ustanovena prozatímní vláda v čele se Lvovem březnová revoluce ve Vídni roku 1848 začíná ozbrojenými srážkami lidu (studenti, řemeslníci, měšťané) s vojskem => císař odvolává Metternicha, dvorské úřady se mění na ministerstva moderního typu, v čele nové vlády stojí Kolowra Kniha Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků je v. Přečtených: 1x: Knihotéce: 1x: Nápověda - Podmínky užit. Březnová revoluce v únoru 1917 po celém Rusku vypukly stávky a rychle se šířily Duma ustavila Prozatímní vládu, která by řídila zemi, ale car ji vyzval k rozpuštění, což odmítla 12. března car rozkázal armádě, aby povstání potlaþila - ale vojsko odmítlo, což byl rozhodujíc

Revoluce v Uhrách Bratislavská březnová (marcová) ústava vojenský konflikt s vídeňskou vládou a národnostmi nástup Františka Josefa I. Stadionova ústava 1849 vyhlášení samostatnosti Hrabě(gróf) Lajos Batthyány předseda první uherské konstituční vlády (1848) Socha Lajose Kossutha v Rožňav na trůnu, vojenské rozehnání Ústavodárného sněmu, březnová oktrojovaná ústava, prozrazené májové spiknutí, porážka revoluce 1. Požadavky českého národního hnutí povstání obyvatel Vídně → císař Ferdinand I. propouští nenáviděného Metternicha a v březnu 1848 slibuje svolání Ústavodárného shromážděn

březnová revoluce v Rusku - CoJeCo

1848 - Březnová revoluce v Berlíně, vydání pruské ústavy 1849 - Frankfurtské národní shromáždění volí pruského krále dědičným císařem, Fridrich Vilém IV. odmítá císařskou korunu; Prusko získává území Hohenzolernského knížectví (Sigmaringen a Hechingen Jeho kariéru ukončila březnová revoluce ve Vídni roku 1848. Poté, co byl císařem Ferdinandem I. odvolán, musel z Vídně v přestrojení uprchnout - politický azyl na několik let nalezl ve Velké Británii. Na sklonku života se do habsburské monarchie vrátil a střídavě pobýval ve Vídni a na svém zámku Kynžvar - únorové povstání 1848 ve Francii vyvolalo v řadě německy mluvících městech podobné nepokoje - tzv. březnová revoluce (Märzrevolution)- povstání v březnu 1848 vedlo k odstoupení Metternicha, vytvoření ústavy (zasedání parlamentu v Paulskirche) a zrušení cenzur Březnová revoluce . Od 22. března do 26. března 1991 se konala masová prodemokratická shromáždění a celostátní stávka se konala v městských i venkovských komunitách, které se staly známými jako les évenements (události ) nebo březnová revoluce Berlínská březnová revoluce - Berlínská březnová revoluce. Zdroj: Wikipedia.org. Poslední editace textu: 9.6.2011 13:12 Editovat Vytisknout. Další informace REKLAMA. Seiffen, Německo Autor: joskyn. Bavorské Alpy - Český hotel Lampllehen Autor.

Definitions of Březnová revoluce, synonyms, antonyms, derivatives of Březnová revoluce, analogical dictionary of Březnová revoluce (Czech ÚnorovÁ/bŘeznovÁ revoluce 1917 sociÁlnÍ napĚtÍ a demonstrace abdikace cara prozatimnÍ vlÁda. zrozenÍ sovĚtskÉ moci ii. bolŠevici v. i. lenin lenin v roce 1895 1870 narozen jako v. i. uljanov 1887 popraven bratr alexandr 1891 dokonČil prÁv Prosím o vysvětlení, únorová revoluce (8. - 12. března 1917, dle j. k. 23 - 27. února 1917) - proč je někdě napsáno únorová a v závorce březnov

dějepis.co

 1. Pokud jde o teorii ruské listopadové revoluce roku 1917, podle jejích vůdců Lenina a Trockého měla tato revoluce burţoazně demokratický charakter stejně jako revoluce březnová, ovšem jejím hegemonem byl proletariát spolu s rolnictvem všech vrstev, tj. chudých, středních a bohatých rolníků
 2. 1848: Březnová revoluce (barikády a pouliční boje) 1871: Berlín se stává hlavním městem nové německého císařství; 1918, 9. listopadu: pod dojmem listopadové revoluce vyhlašují s odstupem jen několika hodin Philipp Scheidemann (SPD) a Karl Liebknecht (Spartakovci) republiku; 1933, 27. února: požár Říšského sněm
 3. ovaly buržoazní liberální strany. Únorová (nebo březnová) revoluce se, jak dějiny ukázaly, stala jenom první fází převratných revolučních procesů s globálním.
 4. terna 1919 válka s Polskem 1920 1920 1921 1921 1922 smlouva s Německem (Rapallo) 1922 1923 1923 1924 1924 J. V. Stalin boj o.
 5. AB Antikvariát Brno; Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků - Jan Slavík [1930], vydavatel: Melantric
 6. Sýrie 1975 Březnová revoluce, 10. výročíMichel Katalogové číslo MI# 1287Michel Cena €Scott Katalogové č&i

Březnová ústava - Wikipedi

300Kč. Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků | Jan Slavík | Mnoho podobných knih skladem! Vydal Melantrich 1931...| Doprava jen za 80K -Březnová (únorová) revoluce 1917-zima 1916/1917-politická, sociální, zásobovací krize-odložení zasedání dumy; lidé v ulicích Petrohradu-abdikace cara; 2 centra moci => *-svržení cara a samoděržaví-k moci prozatímní vláda*; vyhlášení republiky -(sociální demokraté

Březnová revoluce. Frankfurtský parlament. Maloněmecká koncepce. Velkoněmecká koncepce. RAKOUSKO. 1848 - revoluce ve Vídni. UHRY. Maďarské národní hnutí (Lajos Kossuth) Lajos Batthyány. Lajos Kossuth. Dubnové zákony. Bitva u Pákozdu. Bitva u Világoše. třetí vídeňská revoluce Březnová revoluce ve Vídni další vývoj uspíšila a radikalizovala. Císař byl donucen nejen od-stranit kancléře Metternicha, řídícího téměř půlstoletí habsburskou zahraniční a čás - tečně i vnitřní politiku, ale především svolat ústavodárný sněm, na který byli v jednotli Melantrich 1930, 390 s. na titulních listech množství skvrn a razítka původních majitelů, skvrny více cca do s. 20. dále až na několik razítek čisté. Další skv

Revoluční rok 1848 - Dějepisně

Kroměříž byla měsíce centrem rakouské říše, před 170 lety

Březnová revoluce v Berlíně Obr. 2 . květen 1848 - Národní shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem => práce na ústavě sjednoceného Německa • názorové střety poslanců => snaha zajistit převahu Prusku . počátek roku 1849 - ústava hotova • císařská koruna byla nabídnuta pruskému králi Fridrichu Vilému IV. , ten. V roce 1917 také proběhla Únorová, nikoli Březnová revoluce (52). Hodnocení ruských dějin působí na několika místech jednostranně, historické postavy jsou velmi lehce kategorizovány jako antisemité, zatímco o opačných trendech v ruské kultuře se nehovoří

Video:

V Rusku bylo samozřejmě za války zle, nicméně únorová (březnová) revoluce byla vlastně značně racionálním demokratizačním počinem a říjnová (listopadová) důsledkem nepevnosti poměrů. Revoluce se posléze většinou stane prostředkem mobilizace sil a tím i zkratkou v modernizační soutěži Prozatímní vláda souhlasila s internací cara, kterému Kerenskij navíc neumožnil vycestovat s rodinou do Anglie. Do mlh tonoucí Albion přitom souhlasil, že Británie ruského ex-cara na svém teritoriu přijme. Únorová/ březnová revoluce zvítězila

březnová revoluce ve Vídni, 1848 - Portaro - library catalo

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Slavík Jan - Ruská revoluce březnová , Z války a revoluce, svazek 3. , doplněno fotem, celoplátěná vazb Organizace soudnictví - základní vývojové tendence Stát a právo v konstituční éře habsburské monarchie (1848 - 1918) Revoluce 1848 - 1849 Hlavní události celorakouského významu Snímek 31 Revoluce v Čechách Bachovský absolutismus (1849 - 1860) Snímek 35 Zákonodárství bachovského absolutismu Obnovení. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye a. Lednová revoluce b. Únorová revoluce c. Březnová revoluce d. Dubnová revoluce. 6. Kam uprchl Ludvík Filip? a. Norsko b. Rakousko c. Španělsko d. Velká Británie. 7. Kde začala revoluce v Rakousku? a. V Praze b. V Berlín V únoru 1948 měli 1,4 mil. členů = nejvíce ze všech stran

Revoluce roku 1848 v Německu byly série bouří, protestů a povstání v Německém spolku, které proběhly v německých státech a také v Rakouském císařství od roku 1848 do 1849.Někdy bývá tato revoluce, jež byla součástí tehdejších revolučních bouří v celé Evropě, označována též jako Březnová revoluce (německy Märzrevolution) Válka, která měla ukončit všechny války, ve skutečnosti nic nevyřešila. Zapojilo se do ní více národů než kdy dříve a také nové technologie - kulomety, letadla, tanky, bojové plyny. V zákopové válce umíraly tisíce vojáků bezdůvodně. Cynismus a ironie se staly běžnou součástí společnosti. Dějepis, Rychlokurz světových dějin, Nacionalismus, imperialismus a.

PPT - Habsburská monarchie 1848 – 1914 PowerPoint

Nejnovější počin Františka Kotlety, UNDERGROUND: REVOLUCE, vás potěší a dojme stejně jako rozhovor s neotesaným bruntálským autorem. Slabší povahy možná i trochu vyděsí, ale to není váš případ. Březnová Pevnost se vydá na lov artefaktů. Když vypukla březnová revoluce, Stalin si právě odbýval čtvrtý rok ve vyhnanství v odlehlé osadě Kurejka nedaleko Krasnojarska na Sibiři. Přibyl 12. března 1917 do Petrohradu a ihned převzal vydavatelství Pravdy, hlavního bolševického orgánu Březnová revoluce: Datum událostí Maďarská revoluce pak byla nakonec poražena s pomocí ruského vojska v srpnu 1849. Roku 1851 císař ústavu odvolal, čímž začala téměř desetiletá éra neoabsolutismu, nicméně výdobytky revoluce v podobě zrušení poddanstv. Březnová revoluce v Berlíně. Po Napoleonově pádu v roce 1814 se evropští státníci a politici sešli na vídeňském kongresu . Cílem byla reorganizace evroých záležitostí, v čemž měl hlavní slovo kníže Metternich

Jaká revoluce vypukla roku 1917 v Rusku? Podzimní revoluce Březnová revoluce Únorová revoluce. Kdo byl v čele bolševiků? V.I.Leni Définitions de Březnová revoluce, synonymes, antonymes, dérivés de Březnová revoluce, dictionnaire analogique de Březnová revoluce (tchèque 1917 Únorová/Březnová revoluce = svrženi samoděržaví, odstoupení cara Mikuláše II. a nastolení Prozatímní vlády v čele s Vladimirem Kerenskim - zánik carského režimu a nastolení buržoazně-demokratické republiky Sovětské Rusk Marcistická revoluce byla ozbrojená vzpoura, která se konala v Ekvádoru v březnu 1845. Vedla ji odpůrci prezidenta Juana Josého Floresa a epicentrum měla v pobřežním městě Guayaquil. Střety trvaly až do 16. června téhož roku a skončily triumfem revolucionářů Červencová revoluce. Červencová revoluce 1830 ve Francii.Po Napoleonově porážce probíhal stálý boj mezi liberály, usilujícími o zajištění občanských svobod, ústavou a monarchisty, kteří požadovali úplný návrat poměrů z té doby před revolucí 1789, tzn. včetně majetkových restitucí, cenzury apod

Kniha Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků

 1. Mapa Březnová (Ulice) - detailní mapa okolí (základní, turistická, satelitní, panoramatická, atd.), plánování trasy, GPS a mnoho dalšího na mapy.cz
 2. Ruské revoluce od kdy a jaké byly. od 1917 únorová a říjnová. od1917 únorová a listopadová. od1918 březnová a prosincová.
 3. istra), byl
 4. Klekí-petra pocházel z Německa (ze Saska z německé strany Krušných hor), kde byl vysokoškolským učitelem. Pod vlivem jeho radikálních názorů zosnovali někteří jeho studenti spiknutí, které bylo odhaleno a studenti byli uvězněni (viz březnová revoluce)
 5. - Podle evroého kalendáře březnová- 1. Revoluce v Rusku- Posiluje se levice - bolševici- Neschopnost cara - špatná ekonomická situace- Kníže Lvov Alexandr Kerenskij- Lenin je v exilu ve Švýcarsku - Němci zařídili jeho převoz do Ruska.

Spolek mladých intelektuálů Březnová mládež ve spojení s reformátorem Lajosem Kossuthem shrnuli své požadavky do 12 bodů dne 15.3.1848. Zemský sněm stavů zasedající v Bratislavě je pod tlakem zpráv o revoluci ve Vídni a Budapešti přijal. Císař Ferdinand V. pod hrozbou revoluce jmenoval 1.4.1848 první samostatné. březnová revoluce ve Vídni ( studenti, řemeslníci, měšťané) císařství Ferdinand odvolal Metternicha a místo něho hrabě F. A. Kolovrat, dvorské úřady změněny na ministerstva moderního typu. Souhlas s volbami do rakouského sněmu s podílem rakouských liberálů a do říšského sněmu. Duben 184 ševismu odklon společnosti od náboženské tradice a březnová liberálnědemokra-tická revoluce, která svrhla monarchii? Přikláním se jednoznačně k Pipesovi, rusko se svým úpadkem i slabostí (i když se objevovaly progresivní prvky nových možných změn) jednoznačně nabízelo extrémis V březnu 1848 se jako jeden z vůdců skupiny nazvané Březnová mládež spolupodílel na vypuknutí revoluce. Jeho Píseň národa byla manifestační básní této revoluce. Kromě toho spolupracoval na přípravě dvanácti požadavků Maďarů vůči Rakouskému císařství

Březnová revoluce (disambiguation) - xcv

březnová revoluce v Berlín, 1848 - Portaro - library catalo

program stredoškolákům na propagaci vysokoškolského studia v Praze a třídenní březnová oslava výročí maďarské revoluce. Největší kulturní akcí je celoměsíční program Dubnové kulturní dni, kdy je každoročně představeno co nejvíce elementů z maďarské kultury v Praze. Jedná se Revoluce 1848-1849 v českých zemích a v habsburské monarchii; Březnová oktrojovaná ústava (1849) a období Bachova neoabsolutismu (1851-1859) Obnovení parlamentarismu - Říjnový diplom (1860), Únorová ústava (1861), vznik české politické reprezentace, období pasivní rezistenc Prokš, P., Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880-1917), Praha 2018. Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989-1990. Referáty a diskusní příspěvky, Praha 1995. Proměny Pražského jara. Sborník studií a dokumentů, Brno 1993. Rákosník, J. a kol

Francouzská revoluce 1789 = dobytí Bastily - 1799 = Napoleon císařem heslo revoluce: Svoboda - Rovnost - Bratrství Doba, kdy si žádný Francouz nebyl jist svým životem. Politická situace se velmi rychle měnila. Kdo byl v čele dnes, mohl být již zítra gilotinován. Poměry ve Francii před začátkem revoluce Obyvatelé Francie děleni do tří skupin: Duchovenstv Ústava (lat. constitutio, angl. a fr. constitution, něm.Verfassung) je v materiálním smyslu soubor norem, které rozdělují státní moc a stanovují pravomoci jejích nositelů. Ve formálním smyslu se jedná o základní zákon státu, který stanoví náležitosti státního zřízení a upravuje postavení občanů vůči státu. Ústava je přijímána v ústavodárné proceduře. Březnová revoluce v Berlíně. Po Napoleonově pádu v roce 1814 se evropští státníci a politici sešli na vídeňském kongresu. Cílem byla reorganizace evroých záležitostí, v čemž měl hlavní slovo kníže Klemens Wenzel von Metternich

nástěnka Ladaléčebny - Novinky - Březnová revoluce - pokus

Březnová nabídka Netflixu opět praská ve švech. Kromě nových filmů z jeho produkce (Spravedlnost podle Spensera, Ztracené dívky) dorazí i staré známé seriály (Castlevania, Kingdom, Ozark), dokument manželů Obamových nebo kultovní klasiky jako Warriors či Mijazakiho oscarová Cesta do fantazie Media in category Revolutions of 1848-1849 in the Austrian Empire The following 31 files are in this category, out of 31 total

Revoluce 1848-1849 2. Bachovský absolutismus (1849-1860) 3. Období ústavního provizoria (1860-1867) 4. Rakousko-uherský dualismus (1867-1918) Revoluce 1848 - 1849 protifeudální demokratická národní Bratislavská marcová ústava (březnové nebo dubnové zákony) poslední uherský stavovský sněm personální unie parlamentní. Vojenskou porážkou tohoto posledního povstání, především pruskými jednotkami, skončila březnová revoluce 1848/1849 ve státech Německé konfederace 23. července 1849 definitivním zajmutím Rastattské pevnosti, poslední bašty badenských revolucionářů, federální síly pod pruským vedením. externí odkaz Ukončeno Balbcare revoluce v manikúře a pedikúře. Ukončeno Březnová soutěž o lak na vlasy Artego Hot Shot 500ml. 1 cen v hodnotě 308 Kč Ukončeno Březnová soutěž o sadu Amazonia od Oriflame. 1 cen v hodnotě 650 Kč Ukončeno Vyhrajte kupon na nákup zbo.

Světové dějiny/Bolševická revoluce a občanská válka

Od založení města do husitské revoluce (13.-15.stol.) Česká strana části pohraničního hvozdu spolu s loukami zvanými Napolickach, na nichž bylo v roce 1265 založeno město Polička, patřila před rokem 1200 litomyšlskému klášteru revoluce 1848 a 49 byla v podstatě vojensky poražena. jako poslední vzdorovaly Uhry, Habsburkům pomáhá Ruský car Mikuláš I. 1848 se stal králem František Josef I. dočasně přežívá březnová ústava nebo Stadionova z března 1848 do roku 1851. zrušena Silvestrovskými patenty 31. 12. 1851 a Rakousko se opět k absolutní monarchi SVĚTOVÉ VÁLKY máte blbě udělaný.Pár podrobností tu máte ale nemáte tu např.vysvětlení:Březnová revoluce,Stolypinská agrární reforma,prozatimní vláda,sovět,menševici,bolševici,dvojvlád První ruská revoluce v letech 1905-1907 / Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Pankratova, Anna Michajlovna, 1887-1957.