Home

3 kolo přijímacího řízení na VŠ 2022

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 VOŠ ..

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 14.8. 2020. Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis) Přijímací řízení bakalářské čeština 2021/2022 07. 08. 2021 - 12. 09. 2021 3. kolo bakalářské angličtina 2021/2022 15. 03. 2021 - 30. 04. 2021 2. kolo navazující magisterské čeština 2021/2022 07. 08. 2021 - 12. 09. 2021 3. kolo navazující magisterské angličtina 2021/2022 15. 03. 2021 - 30. 04. 2021 2. kolo doktorské. ZSV modul 2020/21. Přípravný kurz systematicky připravuje na Národní srovnávací zkoušky ze ZSV. Ty jsou součástí přijímacích zkoušek na 6 univerzitách a na celé řadě fakult (právnické f., filozofické f., bezpečnostně-právní f., přírodovědecké f., f. sociálních studií) Vážení uchazeči, zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod

Termíny pro podání přihlášek - VŠB-TU

Harmonogramy přijímacího řízení 2020. 23. 6. 2020. Druhé kolo pro magisterský program Všeobecné lékařství k podání žádosti o náhradní termín je kolize termínů maturitních zkoušek s termíny přijímacích zkoušek na 3. LF UK Vypsání 3. kola přijímacího řízení na VŠ. Podrobnosti Kategorie: Novinky Aktualizováno 11. 8. 2017 15:56 Vážení uchazeči o studium na VŠ, vedoucí katedry rozhodl o vypsání třetího doplňovacího kola přijímacího řízení na VŠ ZaSP sv Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení není pro ak. rok 21/22 plánováno. Důležité termíny pro školní rok 2021/2022. Přihlášky uchazečů o studium 22. 11. 2020 až 15. 04. 2021 (VETEB do 20.5., GREEM a WELFAM do 31. 5.) Pozvánky budou v systému zobrazeny nejpozději do 20.5.2021. Přijímací řízení - bakalářské. Na veřejné vysoké školy se můžete dostat i bez přijímaček. A nejedná se jen o technické obory. V našem přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 obor můžete dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí přijímaček museli žádat

Jsme školou doporučenou zaměstnavateli | SPŠ Ostrov

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (mimo výsledků 1. kola v rámci náhradního termínu ). Pokud se Vám u Vašeho výsledku zobrazuje text Podmínečné přijetí, znamená to, že jste u prezence neodevzdal/a maturitní vysvědčení 3. kolo přijímacího řízení na vš 2021 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 - 3 . Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 - 3.kolo. Soubor je možno stáhnout pod textem. Program pro zobrazení PDF doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC. 28.08.2019 3. kolo přijímacího řízení na vš 2021. Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.Prodovdeck fakulta (Matematika ve firmch a veejn sprv): bez pijmac zkouky.Den otevench dve 29 Vysoká škola polytechnická Jihlava vypsala 3. kolo přijímacího řízení do tříletých bakalářských oborů Aplikovaná informatika a Počítačové systémy.. Základním cílem studia oboru Aplikovaná informatika je poskytnout absolventovi prakticky zaměřené vzdělání v oblasti informatiky, ekonomie a managementu. Studenti si tak osvojí odborné znalosti a dovednosti nejen v.

Video: 2. kola přijímacího řízení na vysoké školy KamPoMaturitě.c

Sb., v platném znění, 3. kolo přijímacího řízení od 20. 7. 2020. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání 78-42-M/06 Kombinované lyceum je ve 3. kole 5. Přijímací zkoušky se nekonají Jak správně vybrat přípravný kurz na VŠ. Zadáte-li do Googlu slovní spojení přípravný kurz na VŠ, zobrazí se bezmála 300 000 výsledků. Bezmezný výběr situaci značně komplikuje - přípravný kurz je totiž u mnoha oborů důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát. číst víc Na tomto místě budou zveřejňovány informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium. Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021. Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem

2. kolo přijímacích zkoušek na VŠ - termíny, možnosti Subject: přijímací zkoušky, přijímačky na VŠ, 2. kolo přijímacího řízení na VŠ Author: Radek Keywords: druhé kolo přijímaček na VŠ, 2. kolo přijímacího řízení na VŠ, 2. kolo přijímacích zkoušek na VŠ Last modified by: Radek Created Date: 8/4/2005 3:19. 2020 Do 9. října 2020 Spuštění 3. kola přijímacího řízení v informačním systému Edison. 31. srpna 2020 - Uzávěrka podání přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení a doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělání. 13. září 2020 - Ověření podmínek pro přijetí ke studiu ve 3. kole. 14. září 2020. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace 470 01 Česká Lípa. IČ: 49864637 IZO: 102145776 Telefon: 778 544 002 Datová schránka: vdnk6rp E-mail: oa-cl@clnet.c Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT pro AR 2021/22 (PDF, 131,92 KB Ředitelka SZŠ Kroměříž vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 Výsledky 2. kola přijímacího řízení 1 Výsledky JPZ budou k dispozici 16. června 2020 na webových stránkách a na vývěsce školy. 2

Výsledky přijímacího řízení - 3

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro denní i dálkovou formu studia . Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 Počet volných míst 14 denní studium. Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 Počet volných míst 20 dálkové studium. Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Počet volných míst 15 denní studium. Přihlášky zasílejte na adresu školy do 10 2. kola přijímacího řízení na vysoké školy KamPoMaturitě.c. 21. srpna 2020 Podán í přihlášky do 2. kola přijímacího zkoušky, zaplacení poplatku. Přijímací řízení se zahajuje podáním přihlášky ke studiu, nejzazší termín podání přihlášky v prvním kole je 4. 5. 2020 v druhém kole 21

2. kolo přijímacího řízení: 14. června 2021 (nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu je 31. května 2021) 3. kolo a další kola přijímacího řízení: 28. června 2021 (nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu je 11. června 2021. 2021) Více informací na emailu eliska.binova@skolamanesova.c Směrnice děkana č. 3/2020: Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2021/2022 Datum vydání: 23. června 2020 Závaznost: všechny součásti fakulty Účinnost: dnem vydání Vydává: děkan FaVU VUT Zpracovala: MgA

Rozhodli jste se, že chcete studovat na VŠTE ČB? Tady najdete všechny potřebné informace, které se vám budou hodit k přijímacímu řízení. Tak držíme palce a těšíme se na vás! Kdy se přijímací řízení koná? Třetí kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 bude probíhat od 1. 7. 2021 do 31. 8 1.5 Poplatek za posouzení uznání vzdělání v rámci přijímacího řízení (1) Výše poplatku za posouzení uznání vzdělání v rámci přijímacího řízení (v souladu se Směrnicí č. 11/2019 Pravidla pro posuzování zahraničního SŠ a VŠ vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Pardubice) činí 600,- Kč Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. - studijní oddělení, Duškova 7, 150 00 Praha 5. Poplatek za přijímací řízení činí 1000,- Kč. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (kontrolní ústřižek složenky typu A) přiloží uchazeč k přihlášce. Průběh přijímacího řízení máte možnost sledovat na svém účtu

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44

Harmonogramy přijímacího řízení 2020 - 3

 1. Uchazeči (kromě cizinců a absolventů VŠ) vyplní koncové známky z matematiky a koncové průměry SŠ výročních vysvědčení (chování se nezapočítává). Uchazeči, kteří maturují ve školním roce 2020/2021, vyplní v 1. kole přijímacího řízení u posledního ročníku výsledky za 1. pololetí
 2. Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení: 1. ukončené základní vzdělání 2. uchazeči budou přijímáni podle průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a podle počtu volných míst na jednotlivých oborech až do naplnění tříd. Výsledky 3. kola přijímacího řízení ke studiu na SPŠ: Datum zveřejnění: 22.6.202
 3. Přihlášky ke studiu uchazeči doručují na adresu: Kotlářská 9, 611 53 Brno. Kritéria přijímacího řízení - aktualizace k 19. 3. 2021. Formulář přihlášky zde (pdf, 2007 kB) SOCIÁLNÍ PRÁCE. Kritéria přijímacího řízení pro denní i dálkovou formu studia zde (pdf, 358 kB) EKONOMICKO-PRÁVNÍ ČINNOS
 4. Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost požádat o úpravu podmínek v průběhu přijímacího řízení. Jak na to vám poradíme na webu Centra pro studenty se SP. 1. Podejte si přihlášku (1. kolo) leden 2021: 31. 3. 2021 2020: 30. 11. 2020: 870 Kč.
 5. Druhé kolo přijímaček na VŠTE! 27. 5. 2012 | Aktuality. Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) vyhlásila v akademickém roce 2012/2013 doplňující kolo přijímacího řízení. To se týká následujících studijních programů a oborů: Nejzazší termín pro podání přihlášek je 3. srpna 2012
 6. 31. březen 2021 Aktualizace podmínek přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2020/2021 se zahájením studia v akademickém roce 2021/2022. S odvoláním na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje vysokým školám v mimořádných situacích upravit vyhlášené podmínky pro přijetí ke studiu, stanovit jiný.
 7. Změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity schválil dne 22. února 2021 změny v původních podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022. Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 na Pedagogické fakult

Vypsání 3. kola přijímacího řízení na V

 1. Zahájení podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení 12. července 2021 Uzávěrka pro podání přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení 31. srpna 2021 Doložení požadovaného vzdělání uchazeči v 3. kole přijímacího řízení 12. září 2021 Ověření podmínek pro přijetí ke studiu ve 3. kole Od 13.
 2. Termín podání přihlášky do třetího kola přijímacího řízení je stanoven na 23. září 2020. Termín 3. kola přijímacího řízení Přijímací řízení ve 3. kole proběhne dne 25. září 2020. Při doložení všech dokladů není třeba osobní účast uchazeče. Přihláška ke studiu Podání přihlášk
 3. uto jen ze závažných důvodů
 4. 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela. Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení (2. kolo) pro akademický rok 2020/21 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů

Přijímací řízení - ČZ

Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč: do 21. 7. 2021: Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení: nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia: 3. kolo (doplňkové) Termín podávání přihlášek: do 19. 8. 2021: Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč: do 19. 8. 202 Děkan Přírodovědecké fakulty UHK vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky se podávají od 25.6.2021 do 8.8.2021. Aktuální nabídka oborů níže (může být průběžně aktualizována): Seznam studijních programů otevíraných ve 2. kole přij. řízení na PřF UHK

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obor Stavebnictví Stavebnictví - po náhradním termínu.pdf Stavebnictví.pdf. Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obor Geodézie a katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí.pd Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení V souladu s § 60 a § 60f zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel škol

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček? KamPoMaturitě

 1. 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020 pro obory studia: obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium - 30 žáků - zaměření všeobecné nebo matematika
 2. 14. května 2020: náhradní termín pro konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín - všechny obory Přihlášku ke studiu na SŠ si můžeš stáhnout zde . V prvním kole můžeš podat max. 2 přihlášky, v dalších kolech již není počet omezen
 3. istrativní zátěži byli uchazeči kontaktováni e-mailem a byla jim sdělena registrační čísla. V případě uvolnění místa budou kontaktováni další uchazeči v pořadí.

Výsledky příjímacího řízení 2021 - 3

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Stáhnout. 654 downloads 673.42 KB. Strategie 2020). maturitní zkoušce, přijímacích zkouškách na VŠ atd. Je stanoven klasifikační řád (v rámci Školního řádu), hodnocení odpovídá platným normám MŠMT ČR.. Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ 19. 8. 2021 dálková a kombinovaná forma vzdělávání . 1. Sociálně právní činnost - výsledková listina, protokol. 2. Firemní ekonomika - výsledková listina, protokol. 3. Právní asistence - výsledková listina, protokol. 4. Diplomovaná dětská sestra - výsledková. Ředitelství gymnázia vyhlašuje změněné termíny konání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení na 3.5. 2021 a 4. 5. 2021 pro čtyřleté studium a 5.5. 2021 a 6. 5. 2021 pro osmileté studium.. Náhradní termíny jsou pro všechny obory stanoveny na 2.6. 2021 pro 1. termín a 3.6. 2021 pro 2. termí

Nabor fotbal kladno - sk kladno je český fotbalový klubACADEMIA MERCURII - Školní řád

3. kolo přijímacího řízení na vš 2021 v roce 2021 se n

Informace k přijímacímu řízení na Gymnáziu Brno, Křenová, p. o. v roce 2021. (aktualizace 4. 5. 2021) 1. Kritéria přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) přijato nejvýše 90 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61. 2. kolo přijímacího řízení Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na OU a prš Brno, příspěvková organizace Lomená 530/44, 617 00 Brno pro školní rok 2021/2022 Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022 do naplnění kapacit volných míst. Ve druhém kole přijímacího řízení se můžete přihlásit do studijního programu Edukační péče o seniory, kde je třeba absolvovat test OSP/VŠP. V rámci tohoto kola přijímacího řízení můžete využít termíny Národních srovnávacich zkoušek v rozmezí prosinec 2020 - srpen 2021 (srpnové zkoušky proběhnou v termínu. 3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. Přijímací řízení se bude konat v úterý 3. září 2019 v budově školy Uzávěrka 3. kola je 2. září 2019. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy a informační tabuli u hlavního vchodu 3. září. Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 92018/2020 na základě §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího.

2020] Informace o přijímacím řízení 2021 [PDF, 20. 3. 2021] Přijímací řízení - schéma (ŠVP1 + ALT, body, struktura zkoušky) Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022 - ŠVP 1 OBJEVOVAT A ROZVÍJET [PDF, 28. 1. 2021] Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022 - ALT [PDF, 28 Směrnice děkana č. 3/2020 včetně Dodatku č. 1: Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2021/2022 Datum vydání: 23. června 2020, Dodatek č. 1 vydán 11. listopadu 2020 Závaznost: všechny součásti fakulty Účinnost: dnem vydán

Výdej domácích prací po 1. kole přijímacího řízení Práce uchazečů, kterým bylo přijímací řízení ukončeno po 1. kole a nemají v úmyslu podat odvolání proti rozhodnutí, se vydávají ve dnech 4. a 5. února 2020 v ateliéru, ve kterém byly přijaty. Práce může vyzvednout i jiná osoba, pověřená uchazečem Výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠ. Posted on 25. 9. 2020 31. 10. 2020 by sshsopavac4. 0. Seznam přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ obor Řízení hotelového provozu. Stáhnout

uchazečů, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desc e FA ČVUT a na webo vých stránkách FA ČVUT do 30. 3. 2020 . B) Magisterské studijní programy Přijímací řízení bude probíhat v době od 19 . 6. do 4. 9. 2020 . První kolo přijímacího. Informace o přijímacím řízení na naši školu Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obor aplikovaná chemie (28-44-M/01) Nabízíme 13 volných míst - termín pro podávání přihlášek v 2. kole - do 29.6.2021. Termín 2. kola přijímacího řízení - 30.6.2021 2020. spravce. Školní kolo psychologické olympiády se konalo 17. 1. 2020. Žáci oborů Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Masér kondiční a rekondiční a Sociální činnost se rozhodli poměřit své síly v rétorických schopnostech na společné téma Můj velký sen. V posluchárně školy se sešlo 16 soutěžících a. Zpráva o průběhu přijímacího řízení do studia v anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021 Samoplátci. Přijímací zkoušky do studijních programů vyučovaných na ČVUT FEL v angličtině se konají individuálně s každým uchazečem. Uchazeč podává přihlášku na jeden bakalářský či více magisterských programů

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Podmínky přijímacího řízení se na FSV UK liší u jednotlivých oborů resp. programů, zpravidla se splnění podmínek přijetí ke studiu se na FSV UK ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou, b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c. Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021. Výsledky v prvním kole přijímacího řízení v řádném termínu budou vyhlášeny (dle opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-43073/2020-3, ve znění dodatku, č. j. MSMT-4337/2021-6) nejdříve 19.

3DV/2020 - Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na bakalářské studijní programy č. 2DV/2020 - Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na navazující magisterské studijní programy č. 9DV/2019 - Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P6208 Ekonomik 4DV/2019 - Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 na bakalářské studijní programy č. 3DV/2019 - Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 na navazující magisterský studijní program č. 1DV/2019 - Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P6208 Ekonomik Přihlášky se mohou podávat do 17. 7. 2020 2. kolo přijímacího řízení na vš 2020. Přijímací řízení 2017/2018 - 2. kolo. Napsal uživatel jan.fojtik dne 26. Duben 2017 - 15:30. Aktuality. Technické lyceum. - 78-42-M/01 Technické lyceum - 11 volných míst. Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kol

Pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 20. května 2012, pro 2. kolo do 20. června 2012 a pro 3. kolo do 22. srpna 2012. Termín přijímacího řízení: Termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven na pátek 8. června 2012. Druhé kolo proběhne v úterý 26. června 2012 a třetí kolo ve středu 29. srpna 2012 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 [13.07.2021] PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021 Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání 79-41-K/61 - Gymnázium Výsledky 3. kola přijímacího řízení 6-leté studium Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do Vážení uchazeči o studium na PČG, vážení rodiče, v příloze naleznete prezentaci, která Vás seznámí s veškerými náležitostmi letošního přijímacího řízení na naši školu. V tuto chvíli je nejdůležitějším termínem 1. březen 2021, do kdy je nutné odevzdat přihlášku poštou nebo lépe v sekretariátu školy Pokud uchazeč neuspěje u maturitní zkoušky, požádá o převedení přihlášky do 3. kola přijímacího řízení formou stručné e-mailové zprávy na adresu studijni@vossp.cz a maturitní vysvědčení doloží do 21. září 2021 3. kolo přijímacího řízení Ředitelka Mendelovy střední školy Nový Jičín, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 561/2004/Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném.

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s čl. 2, odst. 3 Řádu přijímacího řízení UK se stanovují odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí Iniciativa Férové přijímačky na VŠ 2020 proto upozornila, že slovenští uchazeči o studium v ČR mohou být ve výhodě, Vzhledem ke změně podmínek přijímacího řízení fakulta očekává zvýšení zájmu o druhé kolo přijímacího řízení, do něhož se uchazeči mohou hlásit od 1. června až 31. července 2020.. 7. 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení a nejpozději do 17. 9. 2021 pro 2. kolo přijímacího řízení. Řádný termín pohovoru je pro 1. kolo stanoven na 28. 7. 2021 a pro 2. kolo je stanoven na 21. 9. 2021. Nedostaví-li se uchazeč k pohovoru bez omluvy nebo není-li jeho omluva přijata, nebude ke studiu přijat. Je-l

Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do prvního ročníku... Přípravné kurzy 2021. 3. 2020 do odvolání uzavír Potvrzování přihlášek na VŠ 16. srpna 2021 - 2. kolo: Termíny přijímacího řízení: 2. kolo - 30. srpna 2021 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - TESTŮ (osobní účast na přijímacím řízení nutná) 3. kolo - průběžně od 1. září do 31. řijna 202 Změna termínů přijímacích zkoušek v roce 2021 po úpravách MŠMT ke dni 10. 3. 2021 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.-Ředitelství gymnázia vyhlašuje změněné termíny konání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení na 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 pro čtyřleté studium a 5. 5. 2021 a 6. 5 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE TU! ZAPLŇUJEME POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! Nedostalo se zrovna Vaše dítě na původně vybranou střední školu? Nic se neděje! Právě vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021. Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 30. 6. 2020