Home

Často synonymum

často. Ke slovu často evidujeme 12 synonym. Synonyma k často: zhusta, opětovaně, nejednou, zřídka, častokrát, mnohdy, mnohokrát, mockrát, málokdy. často často. zhusta, opětovaně, nejednou, zřídka, častokrát, mnohdy, mnohokrát, mockrát, málokd

přidat synonymum; o slovníku a diskuze; kontaktní formulář; pro webmastery; uživate

Synonymá slova často v slovenskom synonymickom slovníku. často vyjadruje (nepravidelnú) opakovanosť deja, stavu a pod. vyskytujúcu sa vo veľkom množstve ( op. zriedka) • neraz: často, neraz zostal dlhšie v robote • čochvíľa • podchvíľou • každú chvíľu • zried.: podchvíľkou • podchvíľu: čochvíľa, podchvíľou sa obzerá, či niekto nejde za ním •. často - synonyma. Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu často IPA: [t͡ʃastɔ], často? • info; homofony . Často; příslovce . času; stupňován Synonymum ke slovu asto. Slovo asto nenalezeno. Slovo nemá synonyma, nebo je ve slovu překlep

Synonymum ke slovu EMPATIE? Mám na mysli tak vysoký stupeň empatie, např. někomu je špatně, druhému se z empatie udělá stejně špatně. (Nemyslím telepatii ani senzibilitu)Děkuji, to slovo mi úplně vypadlo a nevím, kde ho najít... :-)Doplnuji: hledám cizí slovo, zapomněla jsem to dodat... Další informac • často se opakující symbol či motiv (např. v literatuře, malířství apod. předchozí slovo: » a potiori. následující slovo: » A solis ortu usque ad occasum. slovo se nachází na stránce: A:1. krok zpět: » zpět. hledat jiné cizí slovo: » hledání. upravit (opravit) toto slovo: » upravit. přidat do slovníku nové slovo: » přidat smlouva, dohoda, často jednající o větších zahraničních obchodech ; Synonymum . smlouva Související výrazy . terapeutický kontrakt. Překlady do jiných jazyků. Synonymum je pojmenování pro jazykový prostředek, který má stejný nebo velmi podobný význam jako slovo jiné. Příklady: Synonymem pro slovo chlapec je slovo hoch. Nahraďte slova, která se v textu často opakují, vhodnými synonymy

Synonymum pro protilátky, tj. proteiny s charakteristikami protilátek. expand_more A synonym for antibodies, i.e. proteins with antibody characteristics. more_ver brahman (US), brahmin (US), egghead, highbroy, intellectual, highbrow (často hanl.), high-brow (hovor., často hanl.), brahman (přen., USA), brahmin (přen., USA) Německy. Intellektuelle (der), Intelligenzler (der) Francouzsky. clerc, intellectuel. Italsky. intellettual Coby, psáno dohromady jako jedno slovo, vystupuje jako synonymum ke slovu jako či jakožto, např. coby někdo (vystupovat jako někdo, být někým, mít funkci apod. Oproti tomu co by, psáno zvlášť, je spojení dvou slovních druhů. Jedná se o zájmeno a tvar pomocného slovesa být. Tím se řídíme i při použití těchto výrazů Substituce 1. záměna, náhrada, nahrazení; 2. zastupování, zastoupení v úřadě, ve funkci apod Se sociálním vyloučením je často spojena určitá míra stigmatizace ze strany většinové společnosti, která může izolaci ještě prohlubovat. že pojem sociální vyloučení neslouží jako synonymum pro Romy ani pro později nadužívané eufemismy typu nepřizpůsobivý Často se používá synonymum neopadavá, méně už starší vždyživá, nebo vždyzelená

často - slovník synony

 1. Násilí z nenávisti: Termín je často používán jako synonymum předsudečného násilí. Úskalí termínu spočívá v tom, že často evokuje potřebu intenzivního nenávistného vztahu mezi útočníkem a napadeným. Nenávistné útoky přitom mohou mít nefyzickou, zato dlouhodobou podobu synonymum, násilí, láska
 2. 10 slov a spojení, která v textech často používáme špatně Když ho na ně upozorníme, nevěřícně se dívá na svůj výtvor, na nás a zase na výtvor. Ujistíme ho, že si skutečně neděláme legraci, protože ta vypadá jinak
 3. Naopak méně majetní lidé, kteří si nemohou dovolit platit nejrůznější služby, se často musí spolehnout právě na pomoc svého okolí. Typickým příkladem je hlídání dětí. Zatímco bohatší lidé vyřeší situaci najmutím chůvy, ti méně bohatí musí požádat příbuzné nebo sousedy
 4. ulém čase, muset francouzsky, muset fashion, muset časování, muset nemuset angličtina, muset anglicky, muset angličtina, muset německ
 5. Paměti, cizím slovem memoáry, dříve memoiry (francouzsky vzpomínky), je literární žánr blízký autobiografii, se kterou se někdy ztotožňuje, ve kterém autor (většinou ich-formou, tedy vyprávěním v první osobě) líčí důležité události svého života, prostředí, v němž pobýval, osoby, s nimiž se stýkal.. Rozsah pamětí může být různý, stylizovány jsou.
 6. Opravdu si myslím, že eugenika je zvrhlost. Ať to nazýváte, jak chcete, třeba pozitivní eugenika. Je pravda, že rodičům nesoucím geny CF dovedou lékaři pomoci metodou asistované reprodukce a implantovat do dělohy zárodek zdravý. Tady jde ale o smrte
 7. Ruští hackeři jsou v našem — a obecně západním tisku — oblíbené téma. Příkladem je třeba nedávný článek na Forum24. Rozšířené jsou i narativy o tom, jak Rusko hacklo americké prezidentské volby v r.2016 a referendum o Brexitu v tomtéž roce (byť v tomto kontextu je pojem hacking používán obecněji, coby synonymum pro vměšování se)

Synonymum k často slovní

Synonymum (taxonomie) - Synonym (taxonomy) Botanické a zoologické názvosloví pojednává o pojmu synonymie jinak. V botanické nomenklatuře je synonymem vědecký název , který se vztahuje na taxon , který (nyní) má jiný vědecký název. Například Linnaeus jako první dal vědeckému jménu (podle aktuálně používaného.

Internet, synonymum: kyslík. Posted on 9. 11. 2019 9. 8. 2021 by . Dnes mají lidé až přehnanou touhu po sebekontrole, chtějí se sledovat, co dělají, jak často, kde a s kým - typický příkladem jsou třeba chytré sportovní hodinky. Lidé mezi sebou sdílejí trasy, kam chodí běhat, jak pravidelně, jak často a ostatní. Často se může zdát, že jediný plnohodnotný vztah, kterého bychom během dospělého života měli dosáhnout, je manželství nebo partnerství. Během dětství se nás doma ptali, jestli a jaké máme kamarády a kdo je neměl, byl označován za podivína. S dospíváním se to postupně začalo měnit Jaké je synonymum ke slovu protáčet? - poradna, odpovědi na dotaz dost často neshodují. Jejich patnáctiletý syn Luděk chodí do kvarty místního gymnázia, chtěl by se stát hip-hoperem, ale zatím se cítí spíš nepochopen. Dcera Janička by se zase navzdory všem ráda stala právničkou, jako její strýc Vladimír Novotný.

častý - ABZ slovník českých synony

Je ale třeba mít na mysli, že pro ně charakteristické pomalé osobnostní a pracovní tempo je vrozené a nelze je uměle urychlovat, protože při vyvíjení tlaku na rychlost dítě znejistí, často se dotaví i panické reakce a dítěti hrozí neurotizace. Čerpáno z literatury: Jucovičová, D., Žáčková, H. Neklidné a. Start studying Lidské vlastnosti (charakteristiky). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Výsledkem by byla často pouze neúnosná délka popisů (a celého textu) a zejména matení čtenáře. Raketa. Tento termín se někdy nesprávně používá jako synonymum pro pojem (řízená) střela České sklo - synonymum kvality a tradice Jeho zvláštní postavení v Evropě od středověku vytvářel rozsah výroby i široká škála výrobků od průzračně čistého stolního skla, často broušeného, rytého a malovaného, přes bižuterii až po obří křišťálové lustry či autorský design současných uměleckých objektů

Co je to nemovitost a jak se definuje. Pojem nemovitost vymezuje občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění) v § 119 tak, že nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Z uvedeného vyplývá, že pozemky jsou vždy nemovitostmi, a to bez ohledu na jejich určení a výměru (pozemky jsou i rybníky, lesy, různé cesty atp.), zatímco ze. Rychle a pohodlně se po Praze dopravíte městskou hromadnou dopravou (MHD). Nemusíte se zdržovat nikde na cestách v kolonách aut. Kromě dostupnosti po celé metropoli je velkou výhodou rovněž velmi výhodná cena MHD Synonymum zdravého jáství v pozitivním a tvůrčím smyslu ; tolerantní - ABZ.cz: slovník cizích slo . Kedlubna (synonymum brukev) patří do čeledi brukvovitých stejně jako například květák, hlávkové zelí, kapusta, pekingské zelí a další zástupci.. Uvádí se, že tato zelenina má svůj původ v oblasti Středomoří Diogenův syndrom je porucha charakterizovaná extrémním sebezanedbáváním, patologickou nepořádností (špinavou domácností, bordelářstvím), sociální izolovaností, apatií, nutkavým kompulzivním hromaděním (věcí či zvířat) a nedostatkem ohledu k postoji druhých. Postižení může také zahrnovat příznaky katatonie. Podstatou syndromu je většinou obsedantně.

Vrbovka úzkolistá – Wikipedie

Z česko-slovenském prostředí často synonymum repozitáře. Uživatelská kopie (User Copy) - zpravidla zjednodušené verze/deriváty archivních kopií. Nejčastější motivací pro jejich tvorbu je zpřístupňování v uživatelsky rozšířených formátech a nízké přenosové nároky pro jejich zpřístupnění Filosofická encyklopedie (4), píše o vědě, která studuje bytí jako bytí a jeho atributy, uvádí, že pojem ontologie byl často používám jako synonymum pro metafyziku během 17. století, aby nahradil neschopnost metafyziky vyčerpat všechna určení, která implikuje otázka bytí. Ontologie a gnoseologi

často - synonymá slova - Slovnik

Synonymum: benigní mezoteliom. Adenomatoidní tumor (AT) tvoří 60% všech nádorů testikulárních adnex. Popisován je ve všech věkových kategoriích. Obvykle je jednostranný, solitární a dosahuje velikosti do 5cm v průměru. Nejčastěji vychází z nadvarlete, méně často z tunica albuginea a spermatického provazce Často synonymum pro aterosklerózu, ale jedná se jen o jednu z jejích forem. Jde o tvrdnutí tepen, přičemž ateroskleróza je hlavní příčinou vzniku arteriosklerózy. Může však být vyvolána i jiným onemocněním. Ruptura: Roztržení, trhlina, prasknutí

významu podtrženého výrazu (synonymum). Z možností F až J pak vyberte ten výraz, který se v kontextu uvedené věty nejvíce blíží opačnému významu podtrženého výrazu (antonymum). Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. 7. Německo viní Evroou centrální banku, že svo Rádi vám děkujeme v posledních několika dnech často, synonymum Reperaturinstalltion nepřinesl. Nyní chtěl znovu přeinstalovat, ale neformátovat. Jak lze nainstalovat cestu bez formátování. Jak může Cuzco6170 je, měla by být aktivní. Za daných okolností existuje kompetentní pomoc. Původně odeslal cuzco6170 Proč je to tak

Bikiny se dostaly na výsluní v 60. letech a od té doby je ženy (a v jejich okolí pohybující se muži) nepřestaly milovat. I když se v literatuře často reprezentují jako synonymum dvoudílných plavek, často se v zasvěcených kruzích za bikiny považuje jen jeden specifický typ plavek: s trojúhelníčkovou podprsenkou.Jedná se také o nejoblíbenější a nejprodávanější. Často se využívá choregrafie ale sólistky mohou i improvizovat. Pokud Vás tribal fusion baví a chcete se mu věnovat do hloubky, je žádoucí absolvovat alespoň základní kurz ATS®. Tribal je potom termín obecný, který se často používá jako synonymum pro tribal fusion nebo ATS® Klikaté silničky vedoucí k usedlostem na kopcích, slunce a všudypřítomné cypřiše. Piniové háje, zvlněná pole a vinice, spousta ptactva, půvabná středověká kamenná městečka a romantické zátoky na pobřeží. Proslulé jsou snímky typických zemědělských stavení, nejlépe zahalených do mlhy, kterou propichují siluety cypřišů Subvence synonymum Související článkyeditovat editovat zdroj. Subvence (z lat. sub-venire, přijít na pomoc) znamená systematickou hmotnou Subvencované ceny potravin nebo energie vedou často k plýtvání, subvence jednomu odvětví vyvolávají protesty.

mladá - synonymum přítelkyně (někdy též označení pro snachu nebo jinou mladou příbuznou osobu obecně) koc - Brno (hantec), většinou atraktivní; kočka, kočička, číča, kotě, koťátko - často označuje atraktivní dívku, někdy se používá pro dívku obecn Nové projekty a nové byty. Praha 3 se díky nim proměňuje v městskou část, která je stále více přitažlivější pro bydlení jak rodin, tak párů a jednotlivců. Svou pozitivní roli sehrává i rozvíjející se společenský život a zájem radnice o celkovou pohodovou atmosféru. Intenzivní investice do novostaveb doprovázené budováním odpovídající infrastruktury, spolu. Latinský název - Aponogeton crispus Synonymum Český název - Kalatka kadeřavá Čeleď - Aponogetonaceae (kalatkovité) Původ - Srí Lanka, méně často i v Jižní Indii a jihovýchodní Asii. Objeveno - 1781, Thunberg Popis - Vysoká, růžicovitě rozvětvená, rostlina. Listy (10-15kusů), které... ———— 1. Bojový plyn chlorin neexistuje a neexistoval. Chlorin je tetrapyrol, pevná látka. Zde je míněno diletantem počeštěné chlorine, tedy starý dobrý chlor. Plynný chlor. První masově používaný bojový plyn a pro laiky často synonymum bojového plynu 1. světové války vůbec

Synonyma ke slovu čast

Můj Dům | Plovoucí způsob pokládky podlahy nebo pevné spojení?

často - Wikislovní

 1. slovenském prostředí často synonymum repozitáře. Uživatelská kopie (User Copy) - zpravidla zjednodušené verze/deriváty archivních kopií. Nejčastější motivací pro jejich tvorbu je zpřístupňování v uživatelsky rozšířených formátech a nízké přenosové nároky pro jejich zpřístupnění
 2. interpretů, jejichž názor na výrobu a výběr nástrojů bývá často ovlivněn jejich osobitým vnímáním hudby i z hlediska mistrů houslařů, jejichž postoj může být racionálnější. Mnozí budou jistě velmi překvapeni, co vše má vliv na kvalitu a charakter jednotlivých nástrojů. V neposlední řadě, stejně tak jak
 3. Aponogeton rigidifolius - Kalatka kožovitá. Latinský název - Aponogeton rigidifolius. Synonymum. Český název - Kalatka kožovitá. Čeleď - Aponogetonaceae (kalatkovité) Původ - Srí Lanka. Objeveno. Popis - Vysoká, růžicovitě rozvětvená, rostlina. Listy, které mají tmavě zelenou barvu a při dobrém osvětlení až olivově.
 4. Diskuzní forum, které se zabývá problémy nešťastných lidí nebo lidí v depresi. Ostatní mohou těmto navštěvníkům pomoci vyřešit problém. Je zde možné se i nenásilně seznámit s kamarády nebo s budoucím partnerem. Portál se řadí mezi nejnavštěvovanější v České republice
 5. Dávat peníze stranou pro dítě se rodiče často snaží, jakmile se jim ustálí po narození potomka rodinné finance. Způsobů a produktů, které umožňují spořit pro děti, je na trhu celá řada. Všechny mají svá pro a proti. Porovnali jsme proto běžné metody, které každý zná, i způsoby, které se tolik nevyužívají. Podívejte se, kdy je vhodné konkrétní produkty.
 6. Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR na webu zveřejňuje odpovědi na jazykovou problematiku. Návštěvníci webu mohou odpovědi vyhledávat dle dotazu, klíčového slova nebo odpovědi
 7. V MF Dnes vyšel rozhovor s Vlastimilem Vondruškou. V něm mj. říká, že:V mých románech rozhodně nejsou zásadní faktografické chyby

synonymum asto - synonym

 1. Zlatá šedesátá. V současném mediálním zmatku kolem Afghanistanu zapadl dokonce i 21. srpen 1968. Což neznamená, že se k němu, respektive Pražskému jaru , jako takovému, nikdo nevyjadřoval. A to tak, aby mne to, jako pamětníka, nezaujalo. (Na snímku kalendárium Pražského jara 1968 - na obrázcích zleva shora - Ing
 2. Sloveso pikat, často užívané s předponou za (díl II, 1836) jako synonymum podstatného jména líha = ‚to, na čem něco leží' nebo ‚dřeva dvě hladká, podlouhlá, po nichž se sudy smýkají'
 3. Někdy je varianta se slovesem mít hovorová a je opravdu lepší zvolit synonymum ne z toho důvodu, aby se sloveso mít příliš často neopakovalo, ale aby byla věta stylisticky vhodnější. Mohla bych mít dotaz. = Mohla bych se zeptat. Mohla bych mít prosbu. = Mohla bych tě o něco poprosit? Měl námitky. = Namítal

Pokud se obáváme neznámého, velmi často pracujeme pomalu a od práce odbíháme. Holmes otevřel pomalu oči a netrpělivě se zadíval na svého obrovského klienta. Svatava pomalu nahlížela, proč chce Čestmír do světa, ale přece ji to mrzelo. Pomalu a důkladně se rozhlédl kolem sebe, jak to mívají ve zvyku staří lidé Objednať sa k lekárovi je často synonymum nočnej mory. Našli sme spôsob, ako sa objednať k lekárovi rýchlo, jednoducho a z pohodlia domova. Máte záujem? Poďte ďale Mnoho z nás upadlo od zvyku učit se nová slova, protože je to často synonymum našich školních let, což znamená, že ne vždy aktivně hledáme nová slova, abychom zlepšili rozsah slovní zásoby v životě dospělých. Rozvíjení návyku učit se nová slova však může být prospěšné (a příjemné) v mnoha oblastech vašeho.

Video: antonymum ke slovu často - poradna Odpovidat

archetyp - ABZ.cz: slovník cizích slo

C-130J Hercules Souslovím žabí muži bývají označovány specializované elitní vojenské nebo i policejní jednotky (často jsou součástí válečného námořnictva), speciálně vycvičené a vyškolené zpravidla pro diverzní boj ve vodě či přímo pod vodní hladinou. Nový!!: Synonymum a Žabí muži · Vidět víc Mezi Severské země (Nordic countries, Norden, v angličtině často používáno jako synonymum pro Skandinávii) jsou kromě Dánska, Norska, Švédska a Finska počítány také území, které patří pod jejich správu, jako jsou Faerské ostrovy, Alandy a také Grónsko, Špicberky (Svalbard) a ostrov Jan Mayen Zlata. Kříženec BV 16-20-2 vyšlechtil pan Lubomír Glos křížením BV 35-4-7 x BV 47-1-6 (Zora). Podle mého názoru velmi zajímavá bezsemenná odrůda. Nebývá napadána plísní révovou. Nevýhodou je velmi bujný růst a v některých letech horší opylení hroznů. Zlata je hodně atraktivní pro roztoče, bývá jimi často.

Jahody opylování - jahody se velmi rychle ro

Bohužel nám často ječí jeden nebo druhý, protože se nemůžu rozpůlit a buď budu plnit potřeby jednoho, druhého, manželovy či svoje. Je to na pytel. Manželova maminka měla čtyři děti brzo za sebou a když jsem se jí ptala, jak to zvládala, říkala (v nadsázce ;-) ), že prostě pořád někdo ječel Holubice je krásný pták často synonymum klidu, čistoty a krásy. Elegantní a štíhlá holubice je svalnatá a ráda létá každý den ve velké voliéře. Gregarious, má ráda kontakt svých kongenerů, ale je to relativně špinavý pták, který produkuje hodně odpadu Často jsou také nastavovány ovocnými džusy, které se mezi nízkokalorickou nebo dietní stravu rozhodně zařadit nemohou, alespoň většinou. Často také obsahují chemické látky, které udržují nápoj čerstvý po delší dobu a zamezují kvašení Často kladené dotazy. že pojem pracovník je zde použit jako synonymum pojmu zaměstnanec, kterým se v českém právním prostředí rozumí jak zaměstnanec na základě pracovní smlouvy, tak zaměstnanec na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Uzavření dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s. Termín empatie (ze starořeckého ἐμπάθεια (empatheia)) označuje schopnost či způsobilost rozeznávat a chápat emoce prožívané jinou bytostí. Empatie je důležitým pojmem v sociální psychologii.Díky empatii jsme schopni lépe komunikovat, neboť nám pomáhá chápat pocity a emoce interakčních partnerů a vcítit se do jejich situace

a priori - ABZ.cz: slovník cizích slo

A: acylace: navázání zbytku kyseliny: adaptace: přizpůsobení: adenin-A: purinová báze v nukleových kyselinách, kde se specificky páruje s T nebo U, součást přenašeče chemické energie adenosintrifosfátu a řady koenzymů 4: aerobní: probíhající na vzduchu, zpravidla označuje procesy využívající vzdušný kyslík k oxidací Toyota Camry: Synonymum sedanu Toyota Camry. autotest. Auto. František Vahala 29 (což Camry dělá zcela nerušivě dost často). Toky energií lze sledovat na displeji. Celkový výkon 218 k dostačuje Camry k důstojnému zrychlování (0-100 km/h zabere 8,3 s) a celková využitelnost a hladkost systému zajišťuje příjemně. Myšlenky ideálního města, které převládaly v raném novověku, volaly po městě založeném na geometrických principech, založeném na starorímských městech, ve kterém by mělo být umístěno hlavní náměstí - často synonymum Residenzplatz - které by jako ideál mělo být znovu obklopeno další geometricky uspořádaná. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. 7. V nádherném křišťálovém lustru svítily maličkaté žárovky podobné svíčkám. synonymum (A) kulaťoučké (B) droboučké (C) slaboučké (D) roztomilé (E) nicotné antonymum (F) obrovské (G) slabé (H) ubohé (I) nadměrné (J) oslňující 8 Je cikán synonymum krádeže? Dojde li někde k trestnému činu, často Češi, plni předsudků, nejkratší cestou sklouznou k výrokům: To byl nějaký cikán. Informují-li média o špatné sociální situaci Romů, většina Čechů to komentuje výroky typu: No jo, dyť jsou to cikáni..

Čirůvka žabí - Tricholoma bufonium (Pers

synonymum: Triturus helveticus . Zbarvení hřbetu je olivově-zelené, hnědé nebo až pískově-žluté, často se vyskytují i tmavé tečky. Boky a ocas je skvrnitý. Přes oči je většinou tmavý pruh. Břicho je žlutavé až světle oranžové, beze skvrn. Toto žlutavé až oranžové zbarvení je lemováno jemně růžovou až. Príroda v prírodných vedách je všetka hmota, energia a javy, ktorá-é nevznikla-li zámernou ludskou činnosťou. Vo filozofii je to často synonymum pre svet či realitu, v bežnej komunikácii zas pre otvorenú krajinu mimo ludských obydlí. Príroda v prírodných vedách zahŕňa všetko od vesmíru až po subatomárne častice, vrátane všetkých živočíchov, rastlín. Vazba hell of a (často zkracovaná na helluva) se používá nejčastěji před přídavnými jmény, popř. před podstatnými: This is one helluva good beer! *32 This is helluva delicious! *33 Helluva ride! *34 Helluva party! *35 That was a hell of a party, man! *36. damn, dar Tuto službu zákazníci často využívají při přepravě produkčního zázemí, apod. Spolehlivost, pohodlí a luxus. Z důvodu spolehlivosti a pohodlí používáme převážně vozy značky Mercedes-Benz, synonymum luxusu. Transfer z letiště do hotelu, sightseeing, svatby, výlety, apod. Mercedes-Benz Vito

Kontrakt Slovník cizích slov - infoz

 1. Zámok je buď väčšia starostlivo architektonicky riešená stavba, ktorá bola kedysi šľachtickým alebo panovníckym sídlom, alebo podľa inej definície synonymum slova hrad na Slovensku v novovekých kontextoch. Presnejšie definície sa rôznia - pozri nižšie. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nepozná kategóriu zámok a všetky slovenské zámky klasifikuje ako hrad.
 2. Beat je často převzatý z jiné písně, obvykle z Rocku, Funku, nebo Soulu, ale někdy bývá i nasemplovaný. Další zvuky jsou často samplované, syntetické nebo předzpívané. Hip hop se zrodil v New Yorku, když Djové začali z funkových a diskotékových písní izolovat bicí
 3. ována na významnou literární cenu. Ani následující sbírka tří novel Dvojportrét (Dubbelportret) z roku 1989 nezůstala bez ocenění a za třetí dílo, román Šedá, bílá, modrá (Eerst grijs, dan wit, dan blauw, 1991) obdržela Literární cenu AKO pro rok 1992 a vstoupila tak s.

Synonymum × synonimum - jak se to správně píše

Kvartér České republiky. 11. Kvartérní vývoj na území České republiky. Kvartér je obdobím, kdy byl Český masiv a Vnější Karpaty po ústupu moře karpatské předhlubně v průběhu terciéru výhradně souší. Je to období velmi krátké v porovnání s délkou ostatních geologických útvarů (cca 1,6 -1,8 Ma). Charakter. Šortky stále oblečie, už 15 rokov porotcuje v SuperStar. 20 zaujímavostí o Paľovi Haberovi, ktoré si (možno) nevede Synonymum tramvaje. Provoz linky 23 byl zahájen 25. března 2017, tedy na 109. výročí narození Františka Kardause, designéra vozu T3. Na mezinárodním veletrhu v Brně v létě roku 1960 byla veřejnosti poprvé představena tramvaj typu T3. Po jeho skončení s ní začali pracovníci národního podniku Tatra Smíchov provádět. představuje synonymum k pojmu charitativní organizace. Sociální podnikání 4 často těžko předpověditelné, aby podnikatelská činnost byla sociální sama osobě, většinou pak zapojující takzvanou sociální inovaci. Uveďme příklad Bezbatour, speciální cestovní kanceláře pro. Dobromyslné zamyšlení nad palčivými otázkami feminismu Chimamanda Ngozi Adichieová: Feminismus je pro každého; Milá Ijeawele aneb feministický manifest v patnácti doporučeních.Přel. Petr Štádler, Host, Brno, 2018, 61 a 93 s.. Chimamanda Ngozi Adichieová, nigerijská spisovatelka, držitelka řady literárních ocenění a jedna z nejvýznamnějších afrických autorek.

SYNONYMUM - anglický překlad - slovník bab

Scandinavia (/ ˌ s k æ n d ɪ ˈ n eɪ v i ə / SKAN-di-NAY-vee-ə) is a subregion in Northern Europe, with strong historical, cultural, and linguistic ties.. In English usage, Scandinavia can refer to Denmark, Norway, and Sweden, sometimes more narrowly to the Scandinavian Peninsula, or more broadly to include the Åland Islands, the Faroe Islands, Finland, and Iceland Upozornění. Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky. Děkujeme za pochopení

Intelektuál Slovník cizích slov - infoz

Pierpaolo Piccioli nás v jeho nové Couture kolekci vtáhné zpátky do řeckých mýtů a legend.. Následně po něm byl pojmenován monotypický rod v rodině kopřiv a jeho jediný druh, Soleirolia soleirolii. V botanické literatuře má rostlina často synonymum - helksina neboli Soleirolia Helxine a mezi lidmi se udomácnilo mnoho zajímavých jmen - slzy anděla, mír v domě, irský mech, kletba Korsičana, tisíc tisíc Pár dní dozadu nám zapožičala na dlhšiu trasu jedna nemenovaná firma služobné vozidlo VOLVO XC70 ročník 2008. Je to konateľovo vozidlo a bolo v perfektnom stave Študentský časopis Speculum je odborné periodikum Slovenskej asociácie sociálnych antropológov, ktoré má byť otvorenou platformou pre príspevky všetkých študentov v odbore etnológie.

Co by × coby - která varianta je správně? Pravopisně

Festival Stimul, který vznikl v roce 2005 a zatím proběhl ve třech inkarnacích, se na podzim rozšíří.Změnila se jeho koncepce: Koncertů bude méně, jejich dramaturgie a více interpretů v jednom večeru ale slibuje intenzivnější hudební zážitek Zaměřit se synonymum. Zaměřit se.Ke slovu zaměřit se evidujeme 4 synonym. zaměřit se je synonymum ke slovu orientovat se. Určovat svou polohu; Vyznat se (v situaci) Seznámit se <s čím> Zaměřit se Slečna napsala - nezajímám vás, ale zabýváte se se mnou. Chtěla napsat zabývaté se mnou, protože já se s ní ničím nezabývám. . Napsala jsem, že by mělo být jen jedno. Študentský časopis Speculum, ktorý bude publikovaný ako odborné periodikum Slovenskej asociácie sociálnych antropológov. Nápad vytvoriť priestor pre uverejnenie odborných príspevkov a. Pátek 2. července 2021, svátek má Patricie. schránka; Aktivovat Premium za 1 K Po rozebrání jeho významu jde ale vlastně o synonymum slova rozčarování. To znamená uvedení do reality. Iluze vždy nemusí být jen pozitivní. Naopak můžou být zavádějící a špatné. Zároveň - naším specifikem je to, že se celý organizační tým, ale často i interpreti na Deziluzi učí. Sbírají zkušenosti

iDNES.cz - Archiv článků. Čtvrtek 26. srpna 2021, svátek má Luděk. schránka. Aktivovat Premium za 1 Kč. Prodloužit Premium za 1 Kč. Aktivovat Premium za 39 Kč. Premium. Nemáte předplatné I přes zdánlivou nevýhodu, jakou je poloha naší země při severní hranici vinařské mapy světa, jsou místní rozmanité přírodní podmínky jako stvořené pro pěstování určitých odrůd vinné révy. Vedle tradičních odrůd, které se v Čechách i na Moravě pěstují, se v posledních 10 letech dostávají do popředí zájmu nově vyšlechtěné odrůdy, např