Home

Opakování hmyz

Hmyz - opakování - Přírodopis / biologie - Základní 2

DUMY.CZ Materiál Opakování hmy

Hmyz s proměnou nedokonalou - opakování Autor: Mgr.Diana Mücksteinová Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, březen-----1. Které řády hmyzu patří mezi hmyz s proměnou nedokonalou? 2. Pojmenujte tyto vážky: 1) 2) 3) 3 Hmyz - pracovní list : Hmyz s proměnou nedokonalou - prezentace : Včela medonosná -prezentace : Hmyz opakování : Hmyz - poznávání podle obrázků : ČLOVĚK A PŘÍRODA: Výroba pomůcek : OPAKOVÁNÍ: Bezobratlí - opakování : Členovci - křížovka : Opakování učiva 6.třídy - formou riskuj : Opakování učiva 6.třídy.

Pracovní list opakování hmyzu - PDF Free Downloa

Hmyz - tělo: hlava, hruď, zadeček-hlava: tykadla -hmat, čich složené oči ústní ústrojí - kousací (brouci) - bodavě sací (komár) - sací(motýl) - lízací(moucha) - lízavěsací (včela) - hruď: 2 páry křídel 3 páry končetin - zadeček: dýchací otvůrky, kterými se nasává vzduch do vzdušnic - rozmnožování hmyzu Opakování vzdělávacího celku: Hmyz u vody a ve vodě 1. Zopakuj si stavbu těla hmyzu a pokus se doplnit správný popis do obrázku vážky. 2. U vážky a komára si zopakuj rozdíl mezi proměnou nedokonalou a dokonalou. Dobře si prohlédni hlavně stavbu a podobnost larvy a dospělce. Mrkni na odkazy na videa pod obrázkem Opakování - hmyz. 1) Na jaké 3 články je členěno tělo hmyzu? 2) K čemu slouží hmyzu tykadla? 3) Proč vidí hmyz mozaikovitě? 4) Která skupina hmyzu neprochází stádiem kukly - hmyz s proměnou nedokonalou, nebo hmyz proměnou dokonalou? Na hlavu, hruď a zadeček. Tykadla slouží hmyzu jako smyslový orgán - hmyz s proměnou nedokonalou - vážky, stejnokřídlí, ploštice, rovnokřídlí, vši (str. 78 - 85) 29.3. - rozlišení hmyzu s proměnou nedokonalou a dokonalou, vážky (str. 78 - 81 Hmyz - opakování I 21. Hmyz - opakování II 22. Hmyz - opakování III 23. Hmyz - opakování IV 24. Hmyz - opakování V 25. Hmyz - opakování VI 26. Hmyz - opakování VII Encyklopedi

Hmyz opakování PDF 109.5kB Hmyz s proměnou NEDOKONALOU PDF 161.7kB 25. 5. DOMÁCÍ PRÁCE č. 10 (vypracuj do neděle 31. 5.). Hmyz - znaky a vlastnosti (opakování) 1. Tělo dospělého hmyzu je rozčleněno na hlavu, hruď, zadeček, článkované končetiny 2. Kolik párů končetin má hmyz na dolní části hrudi? 3 páry 3. Kolik párů křídel má hmyz ( napiš všechny možnosti). nemá křídla, 1 pár, 2páry, 1pár křídel + pár krovek 4 Hmyz s proměnou nedokonalou - opakování 1. Doplň pojmy k částem těla. Části, které neznáš, najdi na internetu a připiš. - 1 - - 2 - - 3 - - 4.

Play this game to review Biology. Tělo hmyzu se skládá z těchto částí: Preview this quiz on Quizizz. Tělo hmyzu se skládá z těchto částí: Hmyz - opakování. DRAFT. 6th grade. 0 times. Biology. 0% average accuracy. 20 hours ago. jandikova_40155. 0. Save. Edit Hmyz - opakování. 0% average accuracy. 0 plays. 6th grade . Biology. 38 minutes ago by . Vendula Pechová. Opakování -členovci •Článkovaní tělo a končetiny •Nemají vnitřní kostru -patří mezi bezobratlé živočichy •Povrch těla kryt pokožkou a na jejím povrchu je KUTIKULA •Kutikula •Pevná, tvrdá opora těla = vnější kostra Hmyz Stavba těla: •Hlav

DUMY.CZ Materiál Hmyz - opakován

  1. Hmyz je nejpočetnější skupinou živočichů, která zahrnuje více než milión popsaných Vnitřní stavba těla - opakování Přiřaď k číslům pojmy. vylučovací soustava 8 . Vývin hmyzu od vajíčka až po dospělce probíhá v několika stádiích a nazývá s
  2. Title: Hmyz Author: hrncirovah Last modified by: ucitel Created Date: 4/15/2010 12:19:50 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3
  3. Hmyz nejpočetnější skupinou živočichů, zahrnuje více než milión popsaných druhů a představuje více než polovinu všech žijících organismů. V současnosti je na území České republiky známo zhruba 30 000 druhů hmyzu a v celé Vnější stavba -opakování
  4. velmi malý hmyz (1-6 mm) bezkřídlí, s bodavě sacím ústrojím vajíčka -hnidy parazitují na ptácích a savcích, mohou přenášet infekční nemoci patří sem veš dětskáa veš muňka (pohlavní orgány obr. 25 -veš muňka obr. 23 -veš dětská obr. 24 -hnida vši dětsk

Hmyz - pracovní list ; Hmyz s proměnou nedokonalou - prezentace ; Včela medonosná -prezentace ; Hmyz opakování ; Hmyz - poznávání podle obrázků ; ČLOVĚK A PŘÍRODA. Výroba pomůcek ; OPAKOVÁNÍ. Bezobratlí - opakování ; Členovci - křížovka ; Opakování učiva 6.třídy - formou riskuj ; Opakování učiva 6.tříd ulice, město, Vltava, sklo, radost, Hradčany, Velikonoce, hmyz, písek, chůze, ptactvo, ledviny, kamna, větve. Vypište: 1) podst. jména abstraktní: ____ To znamená, že pokud je nutnost opakování deratizace hmyzu vyšší, jde na náš účet. Tato záruka však platí při splnění všech podmínek ze strany zákazníka - postřik se nesmí do doporučené doby smýt a zákazník musí zajistit přístup do všech potřebných míst. Deratizace hmyzu - POZOR na jeho neodborné provádění

Členovci - Vzdušnicovci (Hmyz) - opakování. KORÝŠI. ZVÍŘATA. Požadavky ke zkoušce z předmětu Člověk a jeho svět (2. roč. NŠ. Zajímavost: uloví za den dvojnásobné množství hmyzu než je jejich hmotnost - mají larvy- najády - mají pozměněný spodní pysk tzv. masku Vývin vážek larva vyleze po rostlině (stéblo, větev) nad hladinu vody na vzduchu dojde k vysychání pokožky pokožka praskne Vážka ploská Šídlo Pozn.Uměl bys najít rozdíl mezi. BEZOBRATLÍ - PRACOVNÍ LIST K OPAKOVÁNÍ UČIVA Téma: Hmyz - systém Učebnice: JELÍNEK J., ZICHÁČEK V.: Biologie pro gymnázia. 3. Uveďte 5 parazitických zástupců hmyzu + na čem a jak parazitují HMYZ.pptx. 14. Hmyz s proměnou nedokonalou.pptx (10717498) 15. Hmyz s pd.pptx. 16. Motýli, Brouci.docx (25,1 kB) - učte se poznávat motýli a brouky podle učebnice, bude zkušebni poznávačka nejprve na motýli. 17. Dvoukřídlí, blanokřídlí, ostnokožci.docx (16,6 kB) ostnokožci.pptx (2,3 MB) - zápisnje téměř na konci - po něm.

Hmyz - souhrnné opakován

  1. Hmyz s přeměnou dokonalou - Blanokřídlí Opakování - fotosyntéza probíha v.. (malé písmeno na začátku slova, množné číslo) * 1 point. Your answer. 5. Opakování - Vytvoř dvojice * 8 points. kněžice. zlatoočka. komár. bělásek
  2. HMYZ. PŘIŘAĎTE NÁZVY K OBRÁZKŮM. Ukaž na obrázek, posouvej galerii pomocí šipek a přiřazuj názvy
  3. HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU. PROMĚNA DOKONALÁ(neopisovat - opakování) z vajíčka se líhne larva, která se vůbec nepodobá dospělci (často se živí jinou potravou a proto má i jiný typ ústního ústrojí) postupně roste, několikrát se svléká a nakonec se zakuklí.
  4. hmyz. pŘiŘaĎte nÁzvy k obrÁzkŮm. 1a, 2d, 3o, 4m, 5n, 6e, 7k, 8a, 9b, 10c, 11f, 12l, 13h, 14ch, 15g, 16i, 17
  5. Hmyz - pracovní list - word - pdf (01_Pr7_doc) Hmyz ve službách člověka - powerpoint - flash (07_Pr7_multi) Jak se hmyz přizpůsobuje prostředí - ústní ústrojí - test (08_Pr7_multi opakování generativní orgány do 3.4. 13.týden Pracovní list - PLOD do 3.4. 14.týden Herbář - teorie do 3.4. 15.týden Herbář - 10 rostlin.

ZŠ Valašská Bystřic

PPT - Hmyz PowerPoint Presentation, free download - ID:3538008

podle odhadů populace členovců (korýši, pavoukovci a hmyz) dosahuje až 1018 jedinců většina z popsaných 1 000 000 druhů patří mezi hmyz zahrnují 2/3 všech živočišných druhů vyskytují se téměř ve všech typech prostředí velká druhová rozmanitost, celosvětové rozšíření a velké množství jedinců. I. OPAKOVÁNÍ - řešení Proměna je přeměna hmyzu z vajíčka po dospělce. Proměna nedokonalá má následující stádia: vajíčko, larva (nymfa), která se několikrát svléká, podobá se dospělci, dospělec (imago). Proměna dokonalá začín

Hmyz - stavba těla

V Dezinsekci jsme nejrychlejší a dokážeme během 12 hodin vyhubit všechen živoucí hmyz Důkladná dezinsekce je naší prioritou. Neplaťte za další opakování jiným firmám. Od nás Vám Bude stačit jedno ošetření jakpak se máte? Doufám, že dobře. Jak jsme si řekli v pondělí - dnes budeme jen opakovat. Budeme psát zezadu do sešitu. Nadpis: OPAKOVÁNÍ - HMYZ. Poté napíšeme čísla otázek (1.-9.). Následně píšeme odpovědi. Pokud odpověď neznáme, najdeme ji v sešitě. Vrhněte se na to nejlépe ihned a po vypracování m Hmyz - stavba těla, způsob života Hmyz užitený Obtížný a škodlivý hmyz Opakování tematického celku + sebehodnocení 2 2 2 2 Únor Rostliny - život rostlin, rozdělení, části rostlinného těla - I. část Rostliny - části rostlinného těla - II.část Rostliny- životní prostředí rostlin, chráněné rostlin DUM 34 - 6. ročník - MNOHOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ - OPAKOVÁNÍ.docx DUM 35 - 6. ročník - HMYZ.pptx DUM 36 - 6.ročník - VYBRANÉ ŘÁDY HMYZU.pptx DUM 37 - 6. ročník - OPAKOVÁNÍ HMYZU.docx DUM 38 - 7. ročník - SAVCI - PTAKOŘITNÍ, VAČNATCI - PL.docx DUM 39 - 7. ročník - SAVCI - HLODAVCI.doc Opakování Přírodopisu 6. ročník - hmyz s proměnou nedokonalou. Spuštění online hry. Toto pexeso si také můžete zahrát na našem webu online proti počítačovým nebo lidským protihráčům u tohoto PC a také proti protihráčům u vzdáleného počítače přes internet

Domácí příprava Přírodopis Mgr. J.Vyhnánek 12.3. - 31.3. 2020 6.C Hmyz - proměna dokonalá (dodělat čeleď Brouci + Motýli), opakování hmyzu podle sešitu Fyzika Probírané učivo: Fyzikální veličiny - opakování. Bližší informace v Office 365 Teams. Zeměpis Afrika-lidé a život, podrobnosti na teams Dějepis Učebnice str. 90-97, zápisy v Teams Přírodopis Hmyz s proměnou dokonalou - síťokřídlí, chrostíci, opakování hmyzu s proměnou nedokonalou Občanská výchov Další materiály tohoto autora. 08.06. 12: Ostnokožci - opakování: Stáhnout: 08.06. 12: Ostnokožci: Stáhnou Úvod do třídy hmyzu - vnější stavba, obecné znaky. Úvod do třídy hmyzu - vnější stavba, obecné znaky. Ročníky: ZŠ 6

6. ročník :: Magda Formanov

Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání Bezplatná fotografie: opakování, šestihranné, tvarované, jednotky, ommatidia, tedy termín, složené, mikroskopický hmyz, mikroskopického obrazu

Poznáváme zástupce hmyzu - Školáci

Pro znalé nic nového, ale pro ty, co mají hmyz rádi, vítané opakování. Když se vydá kudlanka na lov mouchy, zní epická hudba. V kudlančině nenasytném chřtánu zmizí moucha s křídly i nožičkami. Když dospěje, uloví motýla, jehož odstřižená křídla padnou na vodní hladinu a odplouvají do dálky. Tesaříci, brouci. Opakování - hmyz PND: ICT2-37: Biosféra opakování prac. list . Fin2-1: finance a spoření v praktických příkladech: 2: Kamarádi: Fin2-2: finance a spoření v praktických příkladech: 2. Kupujeme perníky: Fin2-3: finance a spoření v praktických příkladech: 8. Nechci slevu zadarmo Bezplatná fotografie: Složené oko, dané, název, mnoho, opakování, jednotky, ommatidia, cimex lectularius, mikroskopický hmyz, číslo, mnoho

DUMY.CZ Materiál Opakování - hmyz s proměnou dokonalou ..

OPAKOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 2.TŘÍDA 1. Do první křížovky piš jen slovesa a do druhé jen podstatná jména. topol, svítí, padám, břicho, hrnec, mýdlo, pojedeš, slon, obraz, vážka, je, hmyz SLOVESA PODSTATNÁ JMÉNA 2. Doplň slova z tajenky správně do vět. _____ stojí před podstatnými jmény,. Co je to ovoviviparie? a) speciální typ larválního stádia, vyskytuje se u všenek b) druh kukly nočních motýlů c) druh rozmnožování, kdy se larvy líhnou před kladením vajíček nebo při ně Rovnokřídlý hmyz - 2 páry blanitých křídel - kousací ústrojí Opakování Sestav z písmen živočicha vcrkče lonpí.

Video: 6.A :: ZŠ Horníkova - přírodopi

Hmyz. Přečíst v učebnici str.88 - 92 - Stavba těla hmyzu a rozmnožování, opakování nezaškodí!!! (Pracovní listy - vytisknout, nalepit a vypracovat - zaslat na můj email. Datum podle rozvrhu Tento týden budeme pokračovat v dalších řádech hmyzu. Ale minulý týden jsem vám slíbila testík, můžeme jej spíš nazývat kvíz. Tentokrát bude na Vzdušnicovce a úvod do Hmyzu (učebnice str. 74 - 79). Nachystejte se tedy k počítačům ve čtvrtek 16. dubna někdy mezi 8. a 12. hodinou EVOLUCE HMYZU nejpravděpodobněji se hmyz objevil již v devonu, před 400 mil lety fosilní otisky hmyzu jsou známé až z počátku karbonu, před 350 mil lety nejvíce druhů hmyzu se objevuje během permu, před 270 mil lety, pak velké vymírání současné druhy hmyzu se vyvinuly během třetihor, před 67 mil lety - řada druhů j - začali jsme skupinu Hmyz (PL Členovci - Hmyz - 1. strana) 2. hodina . 1. 4. 5. -Opakování - samostatná práce. 1. úkol: opakování v PS - v PL . Korýši a . Stonožkovci. si znovu projdi své poznámky - vypracuj v PS na str. 32. cvičení . 9, 10, 12. 2. úkol: opakování v PL - do PL . Stonožkovci. na volné místo dole . vypracuj. Stavba t ěla hmyzu 10 Opakování jednobun ěčných organism ů 28 Včela medonosná 11 Vřeckovýtrusné houby 29 Znaky hmyzu s prom ěnou nedoko- nalou 12 Stopkovýtrusné houby 30 Poznej hmyz s prom ěnou nedokonalou 13 Nasbírej košík hub! 31 Znaky hmyzu s prom ěnou dokonalou 14 Lišejníky 32 Blanok řídlý hmyz

Pracovní listy k opakování a shrnutí učiva o pohlavní soustavě. Žák plní úkoly přímo do pracovního listu. Vy_51_Inovace_Antikoncepční metody.40: 8. - 9. Žák získá přehled o dostupných antikoncepčních metodách. Pracovní list seznamuje žáka s různými druhy antikoncepčních metod a také s mírou jejic Vypočítejte tento matematický příklad a vložte výsledek. Zaslat nové heslo; Návštěvní knih

ZŠ Litomyšl, Zámecká - Přírodopi

Šablona č. 01.10 Přírodopis Opakování učiva přírodopisu ze 6. ročníku Šablona č. 01.10 Přírodopis Opakování učiva přírodopisu ze 6. ročníku Anotace: Tento pracovní list je vhodný k zopakování učiva na začátku školního roku pro žáky 7. tříd 7_přírodopis_6_hmyz s proměnou nedokonalou II Milí šesťáci, nejdříve si zopakujeme vybrané učivo. Tento týden budeme pokračovat v poznávání hmyzu s proměnou I. OPAKOVÁNÍ - řešení Hmyz má 3 páry končetin, 2 páry křídel, oči složené, vnější kostru. FOTOSYNTÉZ Písemné opakování - mnohobuněčné řasy, houby a lišejníky 14.12.2012 4. Organismy mnohobuněčné ( po žahavce) 5. Mnohobuněční nižší živočichové, společenstva ( pláštěnci, kroužkovci, měkkýši, členovci, hmyz, ekosystémy a hmyz) 6. Systém hmyzu - zástupci - hlavní znak

Pracovní list - Úvo

Příručka pro poznávání hmyzu, který se vyskytuje na zahradách a v okolí lidských sídel jak ve městě, tak na vesnici. Jsou zde zastoupeny hlavní a nejběžnější druhy, které většina lidí neumí určit.U každého druhu hmyzu jsou také informace o jeho životě a vlivu na vaší zahradu (např. mšice). Najde Hmyz se dělí na 2 hlavní skupiny: hmyz s proměnou nedokonalou a s proměnou dokonalou. V tomto týdnu si probereme hmyz s proměnou nedokonalou a vysvětlíme si, co to vlastně ta proměna je a jaký je v těchto 2 typech proměn rozdíl . Postup práce: 1) Zhlédněte následující výukové video o charakteristice hmyzu (opakování) Prázdninový čas. Milí žáčci, vážení rodiče, kolegové a kolegyně, přejeme vám pohodovou a odpočinkovou plavbu. v prázdninových vodách, úspěšný lov zajímavých a kouzelných zážitků, zábavné dobrodružné výpravy. za nezapomenutelnými dojmy. to vše vám společně s našimi malými piráty přeje Hmyz s proměnou nedokonalou Author: Martina Houšková Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Jiří Kollarov Created Date: 7/9/2010 10:50:32 AM Document presentation forma Opakování hmyzu s proměnou dokonalou - blanokřídlí, dvoukřídlí, blechy, síťokřídlí. Příští hodinu bude písemná práce. Rozdělení referátů - brouci. Vám napíši na teams, kterého zástupce budete mít

Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů Mšice mají několik přirozených nepřátel, mezi které patří jiný hmyz, hmyzí larvy a ptáci. takže k jejich úplnému vymýcení může být zapotřebí kombinace zmíněných metod v tomto článku a jejich opakování. Buďte však trpěliví a výsledky se určitě dostaví brzy Kdo víte můžete určit, kteří z těchto živočichů se dají jíst. Prý jsou jedlé kněžice, ploštice, včely...napište i jak by jste je chutně upravily

Netopýr černý | Naturfoto

Opakování - HMYZ Jméno: _____ Datum: _____ 1. Z jakých částí se skládá tělo hmyzu? 2. Kolik párů končetin má hmyz, jak vypadají? 3. Jak vypadá oko hmyzu? 4. Jaká má hmyz křídla? 5. Vyjmenuj typy ústního ústrojí hmyzu: 6. Rozmnožování hmyzu: dělíme na hmyz s proměnou a hmyz s proměno ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ 1. Jaké ústní ústrojí má rovnokřídlí hmyz? 2. Vyjmenuj druhy rovnokřídlého hmyzu. 3. K emu má kobylka i sarane přizpůsobeny konetiny? 4. ím vydává cvrek a kobylka cvrivý zvuk? 5. ím vydává sarane cvrivý zvuk? 6. K emu má konetiny přizpůsobena krtonožka

PPT - Hmyz PowerPoint Presentation - ID:4825414PPT - ZEMĚPIS PRO 6

Souhrn Nejzávažnějším klinickým projevem alergie na hmyzí jed je celková anafylaktická reakce, která může ohrozit na životě každého z nás, a to bez ohledu na věk, pohlaví či celkový zdravotní stav. Diagnostika a léčba alergie na hmyzí jed vycházejí z doporučeného postupu Evroé akademie alergologie a klinické imunologie z roku 2005 Hmyz s proměnou dokonalou Brouci asi 350 tisíc druhů 1. pár křídel je vyztužen chitinem - krovky (ochrana křídel) různé tvary článkovaných tykadel kousací ústní ústrojí entomologie svižník polní - CH nerad létá, raději utíká střevlíci při ohrožení vypouštějí čpavou tekutinu střevlík měděný střevlík zlatoleský potápník vroubený největší. Arial Calibri Wingdings Times New Roman Motiv sady Office Síťokřídlí a blanokřídlí Hmyz s proměnou dokonalou řád: Síťokřídlí Snímek 4 řád: Blanokřídlí Širopasí Štíhlopasí Lumci Žlabatky Mravenci Vosy Včely Snímek 13 Snímek 14 Čmeláci Opakování Urči zástupce na obrázku Použité zdroje a literatura Snímek 1 Přírodopis 7. A 22.3. - 26. 3. 2021 zadání 10 Tento týden si zopakujeme hmyz a dokončíme tuto skupinu živočichů. Vaším úkolem je přepsat do sešitu opakování a doplnit (za to budete hodnoceni známkou) a zapsat si do sešitu a naučit se nové učivo - hmyz a člověk Podstatná iména — opakování ulice, mésto, Vltava, sklo, radost, Hradéany, Velikonoce, hmyz, písek, chize, ptactvo, ledviny, kamna, vëtv

PPT - Subtropický pás PowerPoint Presentation, free

Hmyz s proměnou nedokonalou opakován

Alergie na hmyz není naštěstí příliš časté onemocnění. Nicméně - pokud jde o skutečnou alergii (v užším slova smyslu o reakci zprostředkovanou protilátkami IgE), pak se jedná o onemocnění velmi závažné, protože může ohrozit život postiženého Vedle pravé alergické reakce se vyskytují reakce toxické (ale i farmakologické, enzymatické aj.), které je. 9. ročník - Chemie - Přírodní látky - opakování ÚVOD - 11. BLOK SAMOSTUDIA. ÚVOD - 11. BLOK SAMOSTUDIA. Z vajíčekse rodí larva, která se podobá dospělci (není jen plně vyvinutá a někdy žije v jiném 1-6 cm velký hmyz - na zadečku 3 štěty (někdy 1 chybí

Hmyz - opakování Biology Quiz - Quiziz

Čtvrťáci 2020/2021. Testy si dopíšeš. Československá republika - 28. 10. 1918 (první republika) Česká a Slovenská federativní republika - 1990 - 1992, 31. 12. 1992 se rozpadlo. Česká republika - 1 Opakování vzdëlávacího celku: Bezobratlí živoëichové v lese - hmyz 1. 2. 3. Popiš obrázek a naznaë šipkami, co se z éeho vyvíjí. Podtrhni, co je správnë: Vývin motýla je piímý / nepYímý, s proménou dokonalou / nedokonalou. K obrázkúm doplñ jména zobrazených druhú Učebnice strana 49. opakování žahavci, dále strana 50. - 51., vypsáno v hodině Př, opakování a zkoušení. PR. Vánoční prázdniny. Týden 4.1 - 8.1. Posílám zápis z minulé hodiny. Zítra se domluvíme PR. 6.ročník cizopasníci.docx (14.9 kB) - Práce na úterý a pátek. Zapsat zápis, video a pracovní sešit str. 26

Přírodopis poznávačka - hmyz Shodné dvojice. podle U93054895. přírodopis skupiny savcu 1 Třídění skupin. podle Tenkratas. UČIVO 4-9 ROČNÍK. Roztoči Obrázkový kvíz. podle Jitka38. 6. ročník Přírodopis. přírodopis obecná botanika - opakování. Přírodopis 6 opakován. minulý týden jsme probrali již téměř celý hmyz. Zbývá nám poslední větší kapitola a to blanokřídlí, kterým věnujeme jednu hodinu. Tu druhou si necháme na opakování a po ní by následoval v příštím týdnu test na hmyz s proměnou dokonalou, kterým si budete moct ověřit, jak dobře jste se s hmyzem seznámili Hmyz kolem nás: 100 druhů hmyzu doma i na zahradě V této praktické příručce vám představíme nejběžnější druhy, které se pohybují ve vašem okolí - brouky, motýly, ploštice, blanokřídlý i dvoukřídlý hmyz

PPT - ŽIVOČICHOVÉ V LESÍCH PowerPoint Presentation, freeZákladní škola a mateřská škola Pardubice, AUM28a- pracovní list- zivot na louce

Bi_20_Hmyz_s_proměnou_nedokonalou_opakování_prezentace.ppt .ppt 912,50 kB 0× Bi_21_Poznáváme_bezobratlé_anotace_a_popis.pdf .pdf 463,01 kB 0× Bi_21_Poznáváme_bezobratlé_prezentace.ppt .ppt 1,74 MB 0× Bi_22_Naši_obojživelníci_anotace_a_popis.pdf. OPAKOVÁNÍ - co umíme z 2.třídy: Vyjmenovaná slova po M: Párové souhlásky uvnitř slov b - p: MY, MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE: Párové souhlásky uvnitř slov d - t: HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ. - opakování - válec. Matematika 9.A - opakování - kužel - úlohy z praxe - tělesa. Přírodopis 6.A,B - opakování - hmyz s proměnou nedokonalou - hmyz s proměnou dokonalou. Přírodopis 7.A - opakování - stavba těla rostlin, rostlinné orgány - rozmnožování rostlin. Přírodopis 8.A,B - opakování - vylučovací soustava. Opakování matka moudrosti « zpět. 1. 10. 2019. Začátek nového školního roku se nese v duchu opakování již nabytých znalostí. V dalších měsících budou žáci na svých pomyslných základech stavět nové představy o světě, o struktuře jazyka a logice věcí. Žáci V. třídy si dnes opakovali písemné dělení pod sebou.