Home

Rod ženský procvičování

Cvičení. Koncovku určujeme podle vzoru, viz téma Podstatná jména: vzory ženského rodu. Pro ženský rod máme v češtině 4 vzory: žena, růže, píseň, kost. Poslední tři řadíme k tzv. měkkým vzorům, tedy vzorům, které mají pouze koncovky s měkkým I. Výjimku tvoří jen vzor žena (například tvar ženy), ten ale. Vzory rodu ženského jsou žena, růže, píseň, kost.Končí-li jméno na souhlásku, řídíme se vzory: píseň, kost, pokud na samohlásku - vzory: žena, růže. Žena je vzor tvrdý, naopak ostatní (růže, píseň a kost) řadíme mezi vzory měkké (viz též téma Koncovky podstatných jmen: ženský rod).. Vzor žena: žena bez ženY - používá se, pokud podstatné jméno. VY_32_INOVACE_040. 1. Doplň správný vzor. 2. Doplň I-Í, Y-Ý. souhlasit s učitelkam, bez zbytečných diskuz, kráv s ovcem, vytasil šavl , l sky s kachnam a labutěmi, zasáhl ho sněhovou koul, informace na cedul ch, smažil houb na pánv, ve větv ch bříz, v hluboké rokl, byla v nesnáz ch, spadnout do jám, med v plástv, vrhat.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod - Procvičování

  1. Další cvičení. VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správný vzor. Pak stiskni KONTROLA. Vzory rodu ženského. vzor ŽENA. 1.p.č.j. koncovka -a
  2. Koncovky - vzory ženského rodu - procvičování Doplňování koncovek a určování vzoru výběrem ze seznamu
  3. Procvičování shody přísudku s podmětem rodu ženského v prezentaci. Použitelné i pro interaktivní tabuli. Autor: Mgr. Hana Kuciánová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: zvládá základní příklady syntaktického pravopisu další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby.
  4. Žák: - u podstatných jmen určuje mluvnické kategorie. - vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního. - přiřazuje slova ke vzorům. - skloňuje podstatná jména s pomocí přehledu jednotlivých vzorů. - odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen. - správně píše i, y v koncovkách podstatných jmen
  5. Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) Doplňování vzorů rodu ženského; 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu ženského - pěkné; 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu ženského; Urči rod, číslo, pád, vzor; Urči vzor (5 cvičení) - ženský rod; Skloňování.
  6. Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod střední : Skloňování - doplňování i, í / y, ý (dvojvýrazy).
  7. zpět Další cvičení. KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA. Vzory rodu ženského. vzor ŽENA. 1.p.č.j. koncovka -a

Pro ty, kteří procvičují pravopis podstatných jmen, jsme připravili další specializované cvičení. To se specializuje na mužský rod a navazuje tak na cvičení - Koncovky podstatných jmen - ženský rod Vítejte ve cvičení, kde procvičíte ženský rod koncovek podstatných jmen. Víme, že souhrnných cvičení je všude dost, ale na specializované už tak často nenatrefíte. K procvičování jsme zvolili klasickou formu doplňovačky, tzn. cvičení, kde se snažíte vyplnit všechna pole správně (zelené podbarvení). Cvičení obsahuje 14 jevů a je vhodné pro žáky od 4. Podstatná jména - rod ženský /vzor PÍSEŇ/ Stáhnout: 06.03. 11: Podstatná jména - rod ženský /vzor RŮŽE/ Stáhnout: 06.03. 11: Podstatná jména - rod ženský /vzor ŽENA/ Stáhnout: 20.02. 11: Podstatná jména - rod střední /procvičování/ Stáhnout: 19.02. 11: Podstatná jména - rod střední /vzor STAVENÍ/ Stáhnout: 19. ROD STŘEDNÍ A ŽENSKÝ. Úkol z 20. Hodnocení: Chyby: Zavřít Znovu. Pravopis koncovek podstat. jmen znovu. ROD STŘEDNÍ A ŽENSKÝ . běžíme k. Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod ženský: Skloňování - doplňování i, í / y, ý (věty) 01b: 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod ženský.

Ženský rod - člen určitý/neurčitý V tomto cvičení si studenti mohou procvičit a upevnit znalosti používání členu určitého a neurčitého v ženském rodě, v singuláru i plurálu v italštině. Vaším úkolem je dopsat do vynechaného pole odpovídající člen, určitý, neurčitý, v jednotném čísle nebo v množném. Vzory podstatných jmen - rod ženský. 16. 2. 2020. Přehledná karta formátu A4 zaměřená na vzory podstatných jmen rodu ženského Rod ženský - procvičování 2. Cvičení jsou zameřena na procvičování zařazování podstatných jmen rodu ženského k vzorům. Cvičení, která jsou obsažená v tomto materiálu, slouží k seznámení s novou slovní zásobou pomocí obrázků, her. Kromě osvojení nové slovní zásoby si žák rozvíjí vědomosti v.

Online cvičení - cvičení udělej, dej zkontrolovat, vyfoť a pošli mi, chyby oprav do školního sešitu: 1 cvičení - rod střední. 1 cvičení - rod ženský. Procvičuj přiřazování ke vzoru podle prezentací v moodle, kde si to hned můžeš zkontrolovat. Popros někoho z rodiny, aby ti nadiktoval uč. 85/8. Matematika Podstatná jména - rod ženský /procvičování/ Procvičování skloňování a pravopisu v koncovkách podstatných jmen rodu ženského ; Rod zensky procvicovani. Jak obnovit iphone bez hesla. Převod jednotek giga mega. Jak postupovat při pracovním úrazu zaměstnance. Jak dostat impregnaci z bot. Rozpěrná tyč jysk ČJ - ONLINE VÝUKA - Rod ženský - procvičování všech vzorů DÚ - Pracovní list z minulého týdne - 2. strana (neposílat) ZDE. ÚTERÝ 11.5. ČJ - ONLINE VÝUKA - Souhrnné opakování rodu ženského DÚ - Pracovní list ROD ŽENSKÝ - 1. cvičení (neposílat) ZDE . Matematika 4.A 10. 5. - 14. 5. Po G (sešit Rod podstatných jmen. V češtině rozlišujeme u podstatných jmen tři různé rody: rod mužský, rod ženský a rod střední. Jednotlivé rody od sebe odlišujeme podle toho, jakým ukazovacím zájmenem si můžeme na slovo ukázat: V množném čísle se zájmena trochu mění: mužský rod = TI, ženský rod - TY, střední rod TA.

Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny S Shoda přísudku s podmětem. Vydáno dne 26.05.2009 od Jana Skřivánková. V tomto článku si povíme něco o základních pravidlech ve shodě přísudku s podmětem v příčestí minulém. Článek je nyní doplněn o přehlednou tabulku na závěr. K tomu, abychom mohli správně rozhodnout, kterou koncovku v určitém slovese použijeme.

Podstatná jména - vzory rodu ženského TEST č. 1 TEST č. 2 TEST č. 3 Když kliknete na kufřík, objeví se správný vzor. 1. Kuchař vložil pekáč do trouby . 2. Kvalitní nože se vyrábějí z oceli. 3. Na pasece tančí. Plakát - Vzory podstatných jmen - Ženský rod . Výuková tabule s přehledem skloňování podstatných jmen ženského rodu. Její druhou stranu lze využít k procvičování učiva. Více informac

PRACOVNÍ SEŠIT pro 1

Podstatná jména: vzory ženského rodu - Procvičování online

Test - PODSTATNÁ JMÉNA - ROD ŽENSKÝ - pracovní list y_32

Materiál využívám ve svých hodinách ve všech fázích výuky - vyvození učiva (zkusíme, co známe dřív než se o tom učíme) - procvičování učiva (hra - kdo udělá chybu, vypadává - může být i více vítězů) - závěrečný kvíz (zapisuji si počet chyb u jednotlivých dětí) NÁVOD: Nahlas přečteme otázku nebo příklad a poklepáním myši (nebo ENTER) postupně. Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) Doplňování vzorů rodu ženského. 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu ženského - pěkné. 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu ženského. Urči rod, číslo, pád, vzor. Urči vzor (5 cvičení) - ženský rod Domácí cvičení | Rod ženský - vzor růže Vyber správně i, y nebo í, ý. 4. ročník | Český jazyk | Rod ženský - vzor růže. Zpět na přehled testů 2 cvičení: rod střední - určení jmenných kategorií (pád, číslo, rod, vzor) 3 cvičení rod ženský - určení vzoru.

Kolíčkové kartičky slouží k procvičování vzorů podstatných jmen rodu ženského - žena, růže, píseň, kost. Žáci pomocí kolíčku označují správnou možnost. Kartičky učitel rozdělí pro více dětí. Sada obsahuje barevné i černobílé karty. Záleží na možnostech učitele, kterou variantu využije souhrnná cvičení Mluvnické kategorie - podstatná jména: pád, číslo, rod; ROD STŘEDNÍ- VZORY - město, moře, kuře, stavení. přehledná tabulka + procvičování; přiřazování slov ke vzorům; ROD ŽENSKÝ. Přiřaď vzor k danému slovu; Vzory rodu ženského; Doplň koncovku (podle vzoru Rod ženský - Y v koncovce slovesa. příklad: Hvězdy na obloze zářily. (děti, oči, uši = Y (jako rod ženský) příklad: Děti si hrály na pískovišti. Rod střední = A. příklad: Koťata na dvorku mňoukala. Pozor na nevyjádřený podmět! Jedná se o takový druh podmětu, kdy nevíme přesně, jakého rodu zúčastněné osoby. Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit Procvičování a hry Koncovky podstatných jmen: rod střední: https://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/vzorystred1.php. https://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD.

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a stavů. Určujeme u nich: pád, číslo a rod. Skloňují se podle jmenných vzorů. Jsou plnovýznamová a ve větě nejčastěji plní funkci podmětu nebo předmětu. Podstatná jména mohou být konkrétní (to co je hmotné, takže si na to můžete sáhnout: kniha. Vzory pro rod ženský: žena, růže, píseň, kost Online pravopisné cvičení na koncovky podstatných a přídavných jmen a shodu podmětu s přísudkem. V dnešní prezentaci si procvičíš také mluvnické kategorie podstatných jmen a mluvnické kategorie určované u sloves. Chybět nebudou ani slovní druhy Jedná se o soubor pracovních listů na procvičování i/y v koncovkách podstatných jmen. Žáci na učitelem vybraný řádek skládají dvoubarevná oboustranná papírová kolečka, čtverečky apod. (vlastní výroba dětmi anebo např. Nová škola Brno) tak, že, kde by napsali i, dají kolečko modrou barvou nahoru, a kde by napsali y, dají kolečko červenou barvou nahoru Vzory podstatných jmen-rod střední-rozdělení vzorů.doc Zobrazit Stáhnout 139 kB: verze 2 : 7. 6. 2013 4:10: Neznámý uživatel: ĉ: Vzory podstatných jmen-rod ženský-rozdělení vzorů.doc Zobrazit Stáhnout 137 kB: verze 2 : 7. 6. 2013 4:10: Neznámý uživatel: ć: Vzory podstatných jmen-žena, růže-rod ženský.ppt Zobrazit.

27.1.2015: Podstatná jména - rod ženský. diktát: procvičování pravopisu podstat.jmen rodu středního. Rod ženský - učebnice str. 111/ tabulka. DÚ: naučit se skloňování str. 113. 27.1.2015: Podstatná jména - rod střední. procvičování skloňování - utvoř 7.pád č.j. od slova zelí a připiš vzor (zelím - stavením Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). Úkolemtéto sady je doplnit slovo do věty, doplňují se podstatná jména. Kartičky k procvičování rodů podstatných jmen a ukazovacích zájmen (ten, ta, to, ty). 3. Rod podstatných jmen - cvičení Určete správný člen podstatných jmen. STARTER Rod podstatných jmen Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský. STARTE

Přestože podstatná jména jako osobnosti, hvězdy apod. mohou označovat jak ženy, tak muže, rozhodující je jejich gramatický rod -⁠ ženský, a proto píšeme v přísudku ‑y: Významné osobnosti se sešly na Pražském hradě. Největší filmové celebrity produkovaly nový český film Přechodníky - cvičení Přechodník přítomný (pravidelná slovesa) sloveso jednotné číslo množné číslo rod mužský rod ženský a střední všechny rody nese nesouc bere bera berouce maže maže peka umře umra tiskne mina začna kryje kupuje prosí trpě trpíce. rod mužský mladý, -ého jarní, -ího otcův, -ova matčin, -ina: rod ženský mladá, -é jarní, -ího otcova, -ovy matčina, -iny: rod střední mladé, -ého jarní, -ího otcovo, -ova matčino, -ina: číslo číslo je stejné jako u podstatného jména, ke kterému patří: jednotné, množné: pád pád je stejný jako u podstatného. PROCVIČOVÁNÍ I-Í / Y-Ý; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_039; PODSTATNÁ JMÉNA - ROD STŘEDNÍ; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_040; PODSTATNÁ JMÉNA - ROD ŽENSKÝ; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_041; PODSTATNÁ JMÉNA - ROD ŽENSKÝ; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_042; PODSTATNÁ JMÉNA - ROD.

rod mužský rod ženský rod střední mein meine mein můj moje moje dein deine dein tvůj tvoje tvoje welcher welche welches který která které kein keine kein žádný žádná žádné Procvičování Vzory podstatných jmen rodu mužského (online cvičení) Vzory podstatných jmen rodu ženského (online cvičení) Světadíly a oceány - slepá mapa (online cvičení) Vzory středního rodu (online cvičení) 2; Slovní úloha - betonování (varianta pro 6. ročník) Kontakt a právní informac ; Jméno: 1

Vzory Podstatných Jmen Rodu Ženskéh

Koncovky - vzory ženského rodu - procvičování workshee

Shoda přísudku s podmětem

Plakát - Vzory podstatných jmen - Ženský rod . Výuková tabule s přehledem skloňování podstatných jmen ženského rodu. Její druhou stranu lze využít k procvičování učiva. Více informací od 165 Kč Koupit nejlevněji Pravopis nás baví - pravopis podstatných jmen (rod střední, ženský a mužský. Nejprve provádějte přípravu jako u podstatných jmen rodu mužského. Nastavte si obraz tak, abyste měli TEXT - zelená barva a pod ním tabulku s přehledem vzorů. Tak uvídíte hned řešení. Teprve po zvládnutí doporučujeme další procvičování jako u rodu mužského. Nacvičujeme stejně jako u podstatných jmen rodu mužského Procvičování určování vzoru a morfologického pravopisu podstatných jmen rodu středního. Český jazyk: Rod ženský: 4. Vyvození vzorů podstatných jmen rodu ženského, šifrovaná zpráva. Český jazyk: Rod ženský - vzory: 4. Přiřazení vzorů podstatných jmen rodu ženského. Český jazyk: Rod ženský - vzory: 4 Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu mužského - pěkné. 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu mužského. Urči rod, číslo, pád, vzor. Urči vzor (5 cvičení) - mužský rod. Souhrnná cvičení. Kvíz (5 kvízů) Souhrnné doplňovací.

Určování rodu. Ověřeno v praxi! Mužský, ženský nebo střední rod? Didaktická pomůcka URČOVÁNÍ RODU je určena především pro školáky ve 2. nebo 3. třídě základní školy, kdy se tato látka vyučuje. Balení obsahuje 3 větší karty s rody - obrázek muže (mužský rod) + text TEN, obrázek ženy (ženský rod) + text.

tvary podstatných jmen - rod střední 01, střední 02, ženský 01, ženský 02, mužský 01, mužský 02 . určování sloves (osoba, číslo, čas) slovesa oznamovací způsob, podmiňovací a rozkazovací způsob . druhy vět. souvětí a věty jednoduché. měkké a tvrdé souhlásky. písmena - procvičování vizuální pamět Koncovku těchto slov totiž určuje rod přivlastňovaných osob nebo věcí. Koncovky -ovi a -ovy se samozřejmě týkají případů, kdy přivlastňujeme slovo v množném čísle. Pro jednotné číslo jsou jiné koncovky! Rod ženský. Pokud přivlastňujeme něco, co je rodu ženského, píšeme vždy koncovku -ovy 8. 2007. Cvičení, ve kterém si můžete procvičovat vzory podst. jmen rodu středního Rod ženský. Je-li podmět rodu ženského, v minulém čase je přísudek zakončen koncovkou -a (Kočka mňoukala.). Pokud je tento podmět v množném čísle, v příčestí minulém bude koncovka -y (Kočky mňoukaly.). Rod střední. Je-li podmět rodu středního čísla jednotného, přísudek bude zakončen na -o (Štěně kňučelo.)

Prázdninový pozdrav | ZŠ Školní náměstí

Ženský rod Podstatná jména ženského rodu bývají v italském jazyce nejčastěji zakončeny na -A a -E. Příklad: casa - dům, frequenza - frekvence, página - stránka, parte - strana, moglie - manželka Existuje také menší skupinka podstatných jmen ženského rodu, která jsou zakončena na koncovku -O nebo -U. Ve většině. 4. týden - Podstatná jména rodu ženského a středního. Procvičování rod ženský. Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu ženského. Procvičování rod střední. Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu středního. Rébusy. Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují.

podstatna-jmena-rodu-zenskeho - různá cvičení. vzory podst. jmen - různá cvičení. TABULKA - rod ženský. skloňování vzorů rodu ženského. cviceni s kontrolou (10 cvičení) cvičení k vytištění. 3 testy - urči správné vzory. cvičení - urči mluvnické kategorie . Podstatná jména rodu mužského. vzory rodu mužského. Rod mužský životný - i. Karel a Denis hráli volejbal. 2) Rod mužský neživotný a rod ženský - y. Jana a Alice uklízel. y. zahradu. Keře a stromy se třepotal. y . ve větru. 3) Rod střední v mn. čísle - a. Procvičování - zapište si věty do sešitu. Karel, Marta a Baryk si házel_ míčem.. Přechodník přítomný a minulý - procvičování Přechodník přítomný jednotné číslo množné číslo (všechny rody) mužský ženský, střední-a -ouc -ouce -e -íc-íce Přechodník minulý ø-ši-še-v -vši-vše Příklady přechodníku přítomného: NÉST: nesa, nesouc, nesouce BRÁT: bera, berouc, berouc

Shoda přísudku s podmětem (rodu ženského) - Digitální

Podstatná jména rodu ženského - PRO ŠKOLÁK

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. mužský (m.) ženský (ž.) střední (s.) (ten, ti, ty) (ta, ty) (to, ta, ty) ten muž ta žena to kotě. ti muži ty ženy ta koťata. ty stoly ty děti rod ženský (Femininum) rod střední (Neutrum) Silné skloňování podstatných jmen. Tento druh skloňování se vyznačuje tím, že podstatné jméno v jednotném čísle nemění svůj tvar a skloňuje se pouze člen. Jedinou výjimku tvoří 2. pád mužského a středního rodu jednotného čísle, kdy podstatná jména přejímají. Přehledná karta formátu A4 zaměřená na vzory podstatných jmen rodu středního. Kartu si můžete stáhnout zde: Vzory podstatných jmen - rod střední (Word) č. mn. děti rod ženský (kosti) Online procvičování. Interaktivní materiály Matematika. Interaktivní cvičení - desetinná čísla, sčítání, odčítání.

Vzory podstatných jmen - střední rod - Scientia

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ

Domino: Vzory - rod ženský - Lota - skládačky - Písmenkové kostky - Vyjmenovaná slova - Písanky s pomocnými linkami - Proužky písmen - Matematické pyramidy - Domina - Šifrované abecedy - Magické čtverce - Obrázkové doplňovačk Rod podstatných jmen (género) Jsou základním slovním druhem, který pojmenovává věci kolem nás. Ve španělštině neexistují podstatná jména středního rodu a také zde schází skloňování, které je nahrazováno předložkami, slovosledem a členem. Podstatná jména mají tedy: Mužský rod. Ženský rod Skloňování zájmen jenž a jež. Vztažná zájmena jenž a jež se člověku mohou při psaní jakéhokoliv textu hodit - už z toho důvodu, že mohou zabránit stylisticky neobratnému nadužívání zájmena který. Celé řadě pisatelů však používání slov jenž a jež působí nemalé potíže. Je zkrátka potřeba vědět, jak.

Přídavná jména na r | slova začinajíci na rVzory rodu mužského pracovní list, podstatná jména rodu

Plakát - Vzory podstatných jmen - Ženský rod - neuveden Výuková tabule s přehledem skloňování podstatných jmen ž enského rodu. Její druhou stranu lze využít k procvičování učiva - cvičení 2. - cvičení 2. a) - připomínám - rod mužský - psal jsem. rod ženský - psala jsem. rod střední - psalo jsem - cvičení 3. - cvičení 4. - každý rod má své časování. chlapci napíši časování v rodu mužském. děvčata v rodu ženském. pomůže tabulka v učebnici na straně 93. Podst. Jména rod ženský 1. Procvičování. 81 stažen Skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzor žena. 240 stažen. Podstatná jména - jejich pád, číslo, rod, vzor Skloňování podstatných jmen rodu mužského Skloňování podstatných jmen rodu ženskéh Český jazyk - nové učivo, rod podstatných jmen - trochu jsme již dělali

Koncovky Podstatných Jmen Rodu Ženskéh

Cvičení rod: rod: rod : 1 - 2 - 3 mužský : ženský : střední : dům : sešit : pero : krokodýl : disketa : počítač : úloha : kalendář : auto : labuť : pe Pravopisná cvičení - vzory r. ž. 1-2-3 - 4-5 Doplňujeme Hus. mávají křídly. Na návs. si hrají děti. Staří lidé chodí o hol. Na tabul. píšeme barevnými křídami. Někdy svítíme lampam. Chybam. se člověk učí..

diktáty - Moderní cvičebnice k procvičování pravopis

Poté následují cvičení na upevnění daného učiva, a to vždy od jednodušších ke složitějším. V závěru pracovního sešitu jsou zařazena souhrnná opakovací cvičení, kde se procvičují všechny rody a pravopisné jevy společně. Součástí sešitu jsou i souhrnné diktáty a klíč s řešením všech cvičení V pracovním sešitě ještě procvičujte a opakujte rod ženský: na straně 12 cvičení 4, na straně 13 cvičení 1. 5. 3. V pracovním sešitě vypracujte na straně 12 cvičení 1 a 2. 4. 3. V pracovním sešitě na straně 11 u vzoru PÍSEŇ vypracujte cvičení 1 a 2, na straně 12 cvičení 3 cvičení 9 - kontrola: chybně jsou zařazena slova : (ta)studna - správně rod ženský, (to)mýdlo- správně rod střední, (ten)strom - správně rod mužský, (ta)voda, pěst - správně rod střední Písemně: cvičení10 c)- najdi podstatná jména, vypiš je (do zavedeného sešitu nebo na papír) a urči u nich rod. 9. dostanou děti nové učebnice, konec vyučování v 11. 40. (Další dny již podle rozvrhu: PO a ST - 6 hodin , tj. konec v 13. 30, v ÚT a ČT - 5 hodin, tj. konec v 12. 35 , v PÁ - 4 hodiny, konec v 11. 40). Upozorňuji také, že vzhledem k hygienickým opatřením rodiče nemají povolen vstup do budovy školy

Koncovky podstatných jmen - ženský rod

Procvičování skloňování podstatných jmen- rod ženský a mužský. SAMOSTATNÁ PRÁCE: UČ: 89/7 (napsat do sešitu) MATEMATIKA. Obvod trojúhelníku a čtverce. Procvičování: převody jednotek délky. SAMOSTATNÁ PRÁCE: PS 10/1, Procvičování online; Kontakt; Domů » 4. ročník - Rod ženský - vzor píseň . 4. ročník - Rod ženský - vzor píseň . ISBN: cviceni-cj-4-rod-zensky-vzor-pisen Skladová dostupnost: Není skladem . Cena: 0 Kč . Množství:. ČJ - vzory podst. jm. - opakování stř. rod a ženský, procvičování mužský rod Víkendový deník, deník psa Pluta Lit: čtení vlastní knihy Sloh: Pádové otázky dokončení Čítanka - společné čtení Diktát - pravopisné jevy průběžný DÚ PL koncovky podstatných jmen (každý den jeden sloupeček. ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ Úvod » Český jazyk 5 - To nejzajímavější z učebnice » přídavná jména. přídavná jména Mužský rod Ženský rod Střední rod. 1. a 5. živ. otcovi, matčini: otcovy, matčiny: otcova, matčina pád (bratři) (sestry) (slova) neživ.otcovy,matčiny (klobouky) 2.p.

Podstatná jména - rod ženský /procvičování

Podstatná jména - rod - číslo - pád Slovní druhy 1. podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. sloves Domů » Procvičování online » Český jazyk » 4. ročník. 4. ročník. Zobrazit: seznam / mřížka. Zobrazit: Srovnání zboží (0) 4. ročník - Předpony a předložky od, nad, pod, před Rod ženský - vzor píseň. Otestovat. 4. ročník - Rod ženský - vzor kost. Otestovat. 4. ročník - Rod mužský - vzor pán.

VZORY PODSTATNÝCH JMEN - Výukové zdroje

Podstatná a přídavná jména (procvičování) 1) Jistě si vzpomínáte, že jste vypracovávali úkol, který spočíval ve vyhledávání podstatných jmen existence - rod ženský, 1. pád, číslo jednotné, vzor růže boji - rod mužský neživotný, 6. pád, číslo jednotné, vzor stroj. Nabízíme učebnici Pravopis nás baví - Pravopis podstatných jmen (rod střední, ženský a mužský) od autora/ů Lenka Andrýsková z nakladatelství Nová škola - Duha. pracovní sešit pro 4. a 5.roční Poznáme je podle toho, že ve všech rodech mají v prvním pádu koncovku - í: jelení guláš (rod mužský), jelení srst (rod ženský), jelení mládě (rod střední). Najdi ze cvičení 1 a strany 73 všechna přídavná jména měkká a vypiš do Č 1 Sada je zaměřena na seznámení se se vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského a jejich procvičování. Žáci skloňují, doplňují i, í/y, ý, přiřazují slova ke vzorům. U rodu mužského určují životnost a neživotnost. Procvičují doplňování koncovek podstatných jmen Podstatná jména v němčině. Německá podstatná jména se píší vždy velkým začátečným písmenem a mají před sebou člen, který určuje rod - mužský, ženský, střední nebo nulový Souhrnná cvičení 1. Souhrnná cvičení 2. Souhrnná cvičení 3. Složité souvětí podřadné 1. Složité souvětí podřadné 2. Souvětí souřadné 1. Souvětí souřadné 2. Složité souvětí souřadné. Složité souvětí. Čárka před a, i, ani, nebo 1. Čárka před a, i, ani, nebo 2. Testy a testování. Přijímací testy CERMA