Home

Dvojtečka před uvozovkami

dvojtečka - Wikislovní

 1. čeština: ·interpunkční znaménko tvořené dvěma tečkami nad sebou umístěnými na straně (většinou pravé) posledního slova, uvádějící přímou řeč nebo nějaký výčet Před uvozovkami přímé řeči může kromě dvojtečky stát např. také čárka.· (nesprávně:) diakritické znaménko tvořené dvojtečkou (1) nad písmenem.
 2. Další odpovědi. Miroslavst. Takže já ti to řeknu asi takto: Nejprve musíš napsat dvojtečku a potom uvozovku dole. K tomu ještě uživatel říká tečka se píše až za ukončující uvozovkou, která se píše nahoře. Tečka totiž ukončuje větu a ta se skládá například z mluveného textu, který je ohraničen uvozovkami. 2
 3. Je-li uvozovací věta do přímé řeči nebo citátu vložena, označuje se uvozovkami dole i nahoře každý jednotlivý úsek přímé řeči nebo citátu. Druhé uvozovací znaménko se píše až za tečku, čárku atd, např.: Je zima jako na Sibiři, pokynul na Čestmíra a podával mu klíč od domu, běž se na chvíli.
 4. Uvozovky ( ‚' »« ›‹) jsou párová interpunkční znaménka užívaná nejčastěji k vyznačení přímé řeči v textu.V češtině se uvozovky přimykají k označenému textu bez mezer a jako základní se používají dvojité uvozovky typu 99 66.Na běžné počítačové klávesnici jsou vyznačeny jen rovné dvojité horní uvozovky (), které se hodí především.

Jak psát tečku a uvozovky? Odpovědi

 1. Všimněte si, že před uvozovkou se píše dvojtečka, po které následuje malé písmeno. Součástí uvozovky je také interpunkční znaménko na konci textu. Právě psaní interpunkčního znaménka za konec uvozovky bývá častou chybou. Nezapomínejte na to, že obecně platí, že přímé citace by neměly tvořit více než 10 %.
 2. dvojtečka podstatné jméno · rod ženský — double stop , colon interpunkční znaménko tvořené dvěma tečkami nad sebou umístěnými na straně ( většinou pravé ) posledního slova , uvádějící přímou řeč nebo nějaký výčet ⋄ Před uvozovkami přímé řeči může kromě dvojtečky stát např
 3. při číselném označování částí textu (2.5.3.6 -⁠⁠ za poslední číslicí se nepíše tečka), v časových údajích: 17.30 hodin (viz 149.3), ve dvoumístném vzestupném způsobu zápisu kalendářních dat: 01.07.2012 (další způsoby zápisu dat viz Kalendářní datum a místo původu)

Do uvozovek se vkládají také doslovné citáty, případně i přísloví a rčení: Říká se: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. (V tomto případě není dvojtečka před uvozovkami nezbytná) Uvozovky píšeme nejen na začátku přímé řeči a na jejím konci, ale také v místech, kde je přímá řeč přerušena uvozovací větou (o tom podrobněji níže). Příklady: Maminka řekla: Ukliď si pořádně v pokoji.. Ukliď si pořádně v pokoji, vyzvala mne maminka, nebo si nebudeš moct pozvat žádnou. A na těchhle třech větách vlastně vidíme všechno podstatné. Rozebereme to postupně: I. Uvozovací věta je před přímou řečí. * přímá řeč vždy začíná uvozovkami dole a velkým písmenem (Babička požádala: Hochu, podej mi klobouk.) * uvozovací větu od přímé řeči odděluje dvojtečka - mezera - uvozovky dole (Babička požádala:_Hochu, podej mi.

Uvozovky: semeniště zbytečných chyb. 23. 06. 2015 7:34:00. V běžném životě není obvykle potřeba z psaní uvozovek dělat velkou vědu. Pokud však píšete bakalářku nebo diplomku, jimž se můj blog věnuje v první řadě, jde o další z témat, jimž je potřeba věnovat pozornost. Chybné psaní uvozovek totiž opět můžeme. Chyby a citace. Pravidla citování. Gramatika. Nezbytné součásti. Formální úprava. Text musí být gramatický správný samozřejmě nejen v bibliografických odkazech, ale v citacích se objevují častěji některé chyby: Převážně se jedná o špatnou interpunkci (dost častý jev i v běžném textu), kdy se objevuje mezera. Mezery se dávají mezi jednotlivá slova, za věty, které jsou uzavřené interpunkčním znaménkem, před i za závorkou a uvozovkami, apod. Před tečkou, otazníkem, vykřičníkem, čárkou, středníkem a dvojtečkou se mezera nepíše. ZÁVORKA (ZÁRÓJEL) Do závorky dáváme vedlejší, méně důležité poznámky, dokonce i věty Dvojtečka. Při psaní dvojtečky vycházejí nová Pravidla ze stanoviska, že dvojtečka je dnes znaménkem v podstatě rozlišovacím, rozděluje tedy větu na části obsahové, nikoli mluvnické nebo zvukové. Pravidel velké písmeno po dvojtečce, (1) následuje-li po ní skutečná přímá řeč (ať již vyznačená uvozovkami.

Uvozovky - Pravopisná pravidla - Pravopis - Pravopys

Výsledky vyhledávání dotazu. Tato stránka obsahuje všechny dotazy (seřazené od nejmladšího, tedy naposledy vloženého, k nejstaršímu, tedy nejdříve vloženému), které vyhovují Vámi zadaným kritériím V běžném životě není obvykle potřeba z psaní uvozovek dělat velkou vědu. Pokud však píšete bakalářku nebo diplomku, jimž se můj blog věnuje v první řadě, jde o další z témat, jimž je potřeba věnovat pozornost Jak psát přímou řeč. Vydáno dne 15.07.2014 od Jana Skřivánková. V tomto článku se zaměřujeme na základní pravidla při psaní přímé řeči. Zajímat nás budou především velká písmena a interpunkční znaménka Typografická pravidla. 27.7.2018, Ing. Marek Laurenčík, Zdroj: Verlag Dashöfer. Vedle dodržování pravopisných a gramatických pravidel patří k dobrému tónu při práci na dokumentech i dodržování typografických pravidel, která určují např., kde se zapisují mezery a kde nikoliv, kde se píše spojovník a kde pomlčka apod

- uvozovací věta je v řeči nepřímé, po ní následuje dvojtečka - přímá řeč začíná uvozovkami a velký písmenem, končí tečkou (otazníkem, vykřičníkem) a uvozovkami 2. PŘÍMÁ ŘEČ NA ZAČÁTKU = Přímá řeč, uvozovací věta. - Babičko, proč máš tak velké oči? podivila se Karkulka A co takhle tečka před uvozovkami, tečka za nimi a tečka za závorkou? Viz zakončení 7. odstavce. Myslím, že když jejich příklad odcituješ a zakomponuješ do nějaké své věty, můžeš vesele na konec připojit čtvrtou tečku

Uvozovky - Wikipedi

Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Před počáteční závorkou se vždy píše mezera. označuje se uvozovkami dole a nahoře každý úsek přímé řeči nebo citátu a koncové uvozovací znaménko se píše až za tečku, čárku, otazník nebo vykřičník.. (nadbytečná tečka za uvozovkami / chybné pořadí uvozovky - tečka) * Karel řekl: Miluji tě, Eliško. Už jsem ti to prostě jednou musel říct. (nadbytečné uvozovky před Už - pokračuje totiž tatáž promluva Co jsou to interpunkční znaménka. Jedná se v podstatě o znaménka, která slouží ke členění textu, oddělujeme jimi jednu část textu od druhé. Tím, že text rozdělují, přispívají i k tomu, aby byl přehlednější a čtenáři se v něm lépe orientovalo uvedena uvozovkami, odsazením nebo jiným typem písma v pokynech pro autory při přípravě rukopisu, v konkrétních časopisech nebo je lze vyhledat na internetových stránkách vydavatelů (v angl.: information for authors, draft standard, draft recommended practice, style guide, style format

PŘÍMÉ CITACE NEBO PARAFRÁZE Nestíhám bakalářku, diplomku

Zda je správně tečka před uvozovkami a čárka před ani. Budu moc ráda za radu. Předem děkuji. Reakce. PSK - admin píše: Úterý 20.12.2016 15:33. Dobrý den, k odpovědi na Vaše otázky: 1)Velké počáteční písmeno ve větách, které máte v uvozovkách, je správně, pakliže chcete, aby se opravdu jednalo o krátké. Jak formátovat dialog příběhu. Ať už píšete fiktivní příběh, nebo literaturu faktu, satiru nebo drama, napsat správně dialog není snadné. Části příběhu, kde postavy mluví, se od ostatních prvků příběhu liší. Musejí začínat uvozovkami,.. - uvozovací věta je v řeči nepřímé, po ní následuje dvojtečka - přímá řeč začíná uvozovkami a velký písmenem, končí tečkou (otazníkem, vykřičníkem) a uvozovkami 2. PŘÍMÁ ŘEČ NA ZAČÁTKU = Přímá řeč, uvozovací věta. - Babičko, proč máš tak velké oči? podivila se Karkulka Dvojtečka. Interpunkční znaménko dvojtečka (:) má v psaném textu více funkcí, postupně je probereme. Budeme si všímat nejen místa, kde se dvojtečka píše, zmíníme i typografická pravidla, která sjednocují grafickou úpravu tištěných textů.Při použití dvojtečky je nutné řídit se danými normami, které určují, v jakých pozicích dvojtečky je nutné použít. Za uvozovací větou se píše dvojtečka a na konci přímé řeči tečka (otazník, vykřičník). ♪ Přímá řeč + uvozovací věta Půjdeme na ryby, řekl tatínek. Za přímou řečí se VŽDY píše čárka, pokud tam není vykřičník nebo otazník! Uvozovací věta pak začíná malým písmenem

Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Je-li uvozovkami vymezena část věty, přimykají se jen k této části. Jestliže je v uvozovkách celá věta, koncové uvozovky se umístí za interpunkční znaménko, které ukončuje větu. Při psaní rozměrů a tolerancí se ke každému číslu připojuje. řádku následujícího. Interpunkční znaménka, např. tečka, čárka, dvojtečka, se připojují za druhou pomlčku bez mezery. Nabízíme polygrafické slu~by zhotovujeme podklady pro tisk provádíme grafickou úpravu text .ů Pomlčka může nahrazovat výrazy až, až do nebo proti (versus). Obchod bud uzav en 11. 18 Citáty, které následují a podporují tvrzení, často předchází dvojtečka než čárka. Jiní autoři neuvádějí před uvozovkami čárku, pokud by k ní stejně došlo. Napsali by tedy, že pan Kershner říká: Měli byste vědět, jak používat čárku. V termínech Měsíc den ro

Wordcyclopedia Czech dvojtečk

 1. Při rozloučení na mě ještě vesele zavolal: Mám takovou radost, že snad ani neusnu! A vydal se radostnou chůzí domů. Jsem tak šťastný, prozpěvoval si. (Jedná se o značený vnitřní monolog). Alternativy přímé řeči: Polopřímá řeč. Ano, takhle by to šlo, pomyslela si poté, co ustlala postel
 2. Vybrané lahůdky z typografie: 7 chyb, které mění text v napohled nepříjemnou záležitost. Drtivá většina copywriterů umí psát, ale chybu občas udělají i ti nejzkušenější. A když zrovna nejde o pravopis nebo stylistiku, ve hře je typografie. Vyhmátla jsem nejčastější chyby, z nichž se můžete poučit, pokud se vás.
 3. svislá mezera před odstavcem, přinejhorším prázdný řádek) Celá věta v uvozovkách. ± tečka před uvozovkami 80. léta ± osmdesátá léta (nikoliv 80-tá léta), za tečkou mezera. A1B14TDO 36 Sazba : (dvojtečka

Internetová jazyková příručka: Tečk

 1. YAML. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. YAML Ain't Markup Language ( zkráceně YAML /jæml/) je formát pro serializaci strukturovaných dat. Mezi rysy tohoto formátu patří: čitelnost nejen strojem, ale i člověkem. struktura a hierarchie dat je řešena indentací (předsazením
 2. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit.. Citace v textu jsou tzv. reference. Vytvářejí se pomocí tagu <ref> (viz níže) a tvoří citační základ článků Pro uvození či citování textu se užívá v češtině běžných uvozovek, tj. dvojitých, před textem dole, za textem nahoře, bez mezer
 3. Tato pravidla akceptuje většina dostupných databázových systémů. V různých systémech mohou být dílčí (ne však uvedená pravidla omezující) variace. Může např. chybět část s vteřinami a dvojtečka před ní; není to omezení, protože 10:25 je to samé jako 10:25:00
 4. Dvojtečka. uvozuje část textu, která svým obsahem z předcházející části vyplývá nebo ji rozvádí. Nejčastější použití je mezi uvozovací větou a přímou řečí, v našem případě při použití přímé citace. Před a za uvozovkami, tedy z vnější strany, jsou vždy mezery, uvnitř uvozovek mezery nejsou.
 5. Při vložení stavebního bloku Částečný odstavec je nutné provést dvě činnosti: Nejprve určete oddělovač mezi uvozovkami. Jedná se o znak, který ukončuje odstavec. Mezi běžné oddělovače patří dvojtečky (Kapitola 7: Granada), tečky (Kapitola 7. Granada) a pomlčky (Kapitola 7—Granada)
 6. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník. Protože by se řádek mohl v místě spojovníku automaticky zlomit, vkládá se při práci s TE pevný spojovník; pokud je to třeba, slovo se dodatečně rozdělí ručně. Při dělení slov na konci řádků se spojovník připojuje bez mezery
 7. Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce

Jak správně psát uvozovky - Ontol

Interpunkční znaménko (čárka, vykřičník, otazník) je vždy před uvozovkami nahoře. Pokud vkládáme uvozovací větu mezi přímou řeč, píšeme za ni čárku. Zadání. Napiš do školního sešitu ke každému typu zápisu přímé řeči 3 vlastní vymyšlené věty. Dávej pozor na správný zápis Tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník, dvojtečka, uvozovky, pomlčka, tři tečkyiaizávorkyijsou členicí neboli interpunkční znaménka. Jejich užívání nazýváme interpunkcí. před spojovacími výrazy a proto, a tudíž, a tak, označuje se uvozovkami každý jednotlivý úsek přímé řeči nebo citátu.

B6B04PRE -Základy typografie 5 Typografickéměrnésystémy • Typografický bod • Didotůvtypometrický systém(F.A. Didot, 1730-1804) − dělenípařížskéstopy (32,48 cm) na 864 bod Citáty v uvozovkách (uvozovky, dvojtečka, tečka) Je-li citát pokračováním uvozovací věty, nepoužije se dvojtečka a tečka na konci věty následuje za horní uvozovkou. Toto pravidlo se uplatňuje rovněž tehdy, je-li citovaná pasáž v uvozovkách uvedena ve zvláštním odstavci Mezi dvojími uvozovkami, které následují.

Bash. Z Wikiknih. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. B ourne- A gain SH ell, široce používaný příkazový interpret (shell) na Unix systémech, implicitní shell v Linuxu. zdola kompatibilní s Bournovým shellem, vyhovuje IEEE POSIX, užitečné vlastnosti z C shellu a Korn shellu. rozhraní mezi uživatelem a systémem. TIA Portal - SCL programování PLC, part 1. V dalších částech o programování PLC Simatic v TIA Portal pro začínající uživatele si tentokrát ukážeme programování v jazyku SCL (Structured Control Language). Začneme od jednoduchých logických operací a matematických výrazů a porovnáme si je s programováním v jazyce LADDER Dvojtečka (:), středník (;), otazník (?), vykřičník (!) - před těmito znaky se mezera nepíše. Mezera se napíše až za tento znak. Výjimku tvoří dvojtečka mezi čísly - u sportovních výsledků se píše bez mezer (výsledek utkání: 10:4), ale u matematických výrazů (poměru) se píše mezera z obou stran (5 : 1) Několik z nich je ale skutečně základních a při nedodržení je text špatně čitelný a vypadá podivně. mezery se dělají po interpunkčních znaméncích jako je tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník, dvojtečka apod., před nimi mezeru nedělám

Uvozovky - Triumvirá

Jde o tu mezeru před uvozovkami. habendorf Profil #4 · Zasláno: 5. 10. 2007, 21:55:27. Odpovědět Citovat. Výše uvedené hacky nefungují v Opeře 9.50 A to je právě důvod, proč jsou hacky naprd. Protože nikdy nevíš, jak se budou chovat v budoucnu. World Profil #5 · Zasláno: 5. 10 Format značky je: <_HH:MM:SS,MM-DD-YYYY>. Špičaté závorky nejsou součástí vysílané zprávy, ale podtržítko, dvojtečka, pomlčka, čárka do zprávy patří. Jednotlivá čísla musí být doplněna nulou, rok je vyjádřen čtyřmi číslicemi, takže časová značka má vždy pevnou délku 20 znaků

Jak na přímou řeč Sub Sali

Pomlčka (-) je interpunkční znaménko, znak vodorovné čáry, které vyznačuje přestávku v řeči, odděluje části projevu (ve větě i mezi větami). Znak může mít různou šířku. V českých textech se zpravidla pomlčka na obou stranách od okolního textu odděluje mezerami stejně jako samostatné slovo Interpunkční znaménko (čárka, vykřičník, otazník) je vždy před uvozovkami nahoře Pomlčka (-) je interpunkční znaménko, znak vodorovné čáry, které vyznačuje přestávku v řeči, odděluje části projevu (ve větě i mezi větami). Dvojtečka : na počítačové klávesnici ZnakyNaKlavesnici Postup při zadávání Citáty z pramenů a odborné literatury vyznačte ve svém textu uvozovkami, pokud vámi citovaný autor někoho cituje, vyznačte jeho citát (tedy citát v citátu) ,jednoduchými uvozovkami': Proces vzniku mých ,úvahových' dopisů byl dlouhý a pozvolný a vyvrcholil vlastně až poslední sérií.

Video: Uvozovky: semeniště zbytečných chyb - Blog iDNES

Chyby a citace - Filozofická fakulta M

Pokud při psaní e-mailu nebo třeba při práci v textovém editoru hledáte různé speciální znaky, jako je například symbol copyright (), francouzské uvozovky (»«) nebo třeba zlomky jako 3/4, najdete je v tzv. mapě znaků, která je standardní součástí výbavy operačního systému Windows Uvozovky Alt+0132 = uvozovky české. Příklady. Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách ( ) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009. Definice pojmů označených jednoduchými uvozovkami ('') jsou uvedeny v technické poznámce k příslušné položce. Při uvozování buňky pomocí uvozovek je třeba vyvážit počet uvozovek na obou.

Maďarština/Interpunkce - Wikiknih

Znaky pro formát data a času 10 d, dd, ddd, dddd - různé formáty dne. m, mm, mmm, mmmm - různé formáty měsíců. rr, rrrr - způsob zápisu roku (dvě nebo čtyři číslice). v anglické verzi Excelu yy, yyyy. h, hh - způsob zápisu hodin. m, mm - způsob zápisu minut. minuty bohužel mají stejný název jako měsíce Dvojtečka často předchází vysvětlení, seznam nebo zavedení citované věty. Používá se také mezi hodinami a minutami v čase, mezi určitými prvky citací lékařských časopisů, kapitol a veršů v biblických citátech a v USA k pozdravům v obchodních dopisech a jiném formálním psaní dopisů Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Meziodstavcová mezera před a za vyznačovaným výrazem by měla odpovídat výšce textového řádku základního textu dokumentu. Vyznačování uvozovkami se uplatňuje, jestliže se uvádí doslovné znění textu Dvojtečka (:), středník (;), otazník (?), vykřičník (!) - před těmito znaky se mezera nepíše. Mezera se napíše až za tento znak. Výjimku tvoří dvojtečka mezi čísly: u sportovních výsledků se píše bez mezer (10:4), u matematických výrazů se píše mezera z obou stran (5 : 4) Pokud se nejedná o přímou řeč, naopak se před uvozovkami nesmí psát čárka a další věty začíná velkým písmenem. Můžeme si to představit i tak, že pokud se jedná o věty uvozovací, jde o jedno souvětí, v němž jedna věta je podřízená a tudíž nemůže stát samostatně

Naše řeč - Rozdělovací znaménka v nových Pravidlech

Vladislav se rozjel koukám.. Tak také něco přihodím do ohně.. 1. Hásková XI.a.. rozdělovací znaménka mezi GROSSI a PRAGENSES odpovídají podvariantě 20, ale na aversu před slovem WLADISLAVS je pravděpodobně jen jedno znaménko (tečka či dvojtečka), takže to bude zase nějaká neznámá varianta, jestli se nepletu PRAVIDLA SAZBY To, co znamenají v češtině gramatická pravidla, znamenají v typografii pravidla sazby. Prohřešky proti nim jsou stejně závažn

Dotazy ke katalogizaci - Výsledky vyhledávání dotaz

d) Složená slova, ve kterých při spojení by měli stát tři stejné souhlásky, rozdělíme pomlčkou (např. sakk-kör). e) Přípony -val, -vel, -vá, -vé se úplně asimilují, čili značíme to i v pravopise (např. kép+vel = képpel). 3. Zjednodušující pravidlo způsobu psan Chyba je na 5tém řádku - ty zpětná lomítka před uvozovkami znamenají, že následující uvozovka se nemá chápat jako ukončení řetězce, ale jako obyčejný znak. echo <a href Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm: 0 Je-li uvozovkami vymezena část věty, přimykají se jen k této části. Jestliže je v uvozovkách celá věta, koncové uvozovky se umístí za interpunkční znaménko, které ukončuje větu. Před uvozovkami a za nimi se mezera vždy dělá, pokud nenásleduje další interpunkční znaménko (např. tečka na konci věty) Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník. bez mezer k začátku a konci výrazu, který dáváme do závorky nebo do uvozovek. Je-li závorkami nebo uvozovkami nebo uvozovkami vymezena část věty, přimykají se závorky nebo uvozovky jen k této části. Při psaní peněžních částek se z bezpečnostních. Před tak se čárka píše v případě, že celé spojení je k předchozímu celku připojeno spíše volně: Nebyla tam žádná jména, tak jak říkala Vzhled. Středník vypadá podobně jako dvojtečka s tím rozdílem, že má místo spodní tečky čárku; nebo vypadá jako čárka s tečkou nahoře.. Psaní

Dvoj tečka. Dvojtečka je běžný a v českém jazyce hojně používaný interpunkční znak. Má hned několikanásobné využití. Užívá se například k uvození přímé řeči a výčtu položek seznamu a dále pak také k vyjádření poměru, měřítka, bodového skóre sportovních utkání, matematické operace dělení nebo času Každý produkt ve zdroji dat rozděleném tabulátory musí být na zvláštním řádku a nesmí v něm být zalomení řádku ani žádný tabulátor navíc. Pokud jste informace o při volání používáte příkaz CALL (stejně jako pro volání jiného skriptu), ale musíte použít dvojtečku pro označení, že jde o jméno funkce (na rozdíl od goto, kde je dvojtečka nepovinná) hodnoty %1, %2, atd. vrací parametry funkce, nikoliv původní parametry Batch skriptu (%~1, %~2, atd. vrací parametry funkce bez.