Home

Povinná publicita šablony ii

Generátor nástrojů povinné publicity. evroých strukturálních a investičních fondů. 1. Výběr formátu. Stálá pamětní deska. Na výšku - 300x400 mm. Na šířku - 400x300 mm. Dočasný billboard. Minimální - 2100x2200 mm Šablony pro vytvoření povinných nástrojů (povinný plakát, dočasná deska, stálá deska nebo billboard). Dotazy a připomínky týkající se této šablony zasílejte na adresu nok@mmr.cz.. Pravidla týkající se informování, komunikace a vizuální identity OPZ naleznete v kapitole 19 Obecné části pravidel pro příjemce povinná publicita SZeŠ Tábor Šablony II.pdf. VOŠ a SZeŠ Tábor. Vzdělávání v oblasti agropodnikání a ekonomiky. Náměstí T. G. Masaryka 788, Tábor +420 398 99 88 32. info@szestabor.cz. Kontaktujte nás. Souhlasím se zpracováním osobních údaj.

Text výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - verze 2. 18.12.2019 13:31. Stáhnout. PDF. Text výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - neplatná verze. 12.12.2018 15:10. PDF. 1,1 MB. Stáhnout povinná publicita - plakát A3.pdf (72.58 kB) V rámci projektu Šablony II jsme získali finanční podporu na aktivity rozvíjející ICT, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráci s rodiči žáků a podporu rozvojových aktivit u žáků v hodnotě 282 766 K Naleznete zde i odkaz na generátor nástrojů povinné publicity ESI fondů. Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020: Manuál JVS verze 3. upravené vydání - zveřejněno dne 19 Realizace projektů Šablony II-Výzva 63 a 64. Program semináře • Základní údaje • Realizace nových šablon = povinná příloha ZoR. Způsobilé výdaje • Dokumenty k informování veřejnosti -publicita Povinná publicita. Povinnosti publicity a propagace jsou formulovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory (odkaz na stránky opzp.cz) a v dokumentu: Formulář pro přípravu tiskového plakátu ve formátu plakátu A3 je nutné stáhnout, vyplnit a poslat na adresu publicita@sfzp.cz

Aktuální informace k realizaci projektu Šablony II (podávání žádostí, realizace, účtování, povinná publicita, monitorovací zprávy, nejčastější chyby) Informace o Šablonách III. Diskuse, závěr Po ukončení semináře bude možnost prohlídky školy v místě konání. Na setkání s Vámi se těší. Projekt ŠABLONY II - ZŠ A MŠ PÍSEČNÁ, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ je spolufinancován Evroou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů Filozofií naší MŠ je škola rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Základem je prožitkové učení s prvky alternativního vzdělávacího programu Začít spolu, který je svým obsahem a zaměřením naší práci a nastavení všech zúčastněných velmi blízký Povinná publicita generátor (relevantní plakát A3) - odkaz; Dokumenty. Kalkulačka indikátorů pro Šablony II - ke stažení zde; Příloha č. 3 - Přehled šablon a jejich věcný výklad - ke stažení zde; Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 31. 10. 2018 - ke stažení zd

Generátor nástrojů povinné publicity evroých

Šablony a vzory pro vizuální identitu - www

 1. Na této stránce je zveřejňováná povinná publicita vztahující se k dotacím, které naše škola obdržela. Projekty spolufinancované EU: MODERNIZACE ODBORNÉ ÚČEBNY ŠABLONY 2 PRO SPŠE JEČNÁ ŠABLONY PRO SPŠE JEČN
 2. POVINNÁ PUBLICITA EVROPSKÝCH FONDŮ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je zprostředkujícím orgánem a zároveň i příjem - cem peněz z EU. V případě, že je MMR ČR v roli příjemce povinné tuto skutečnost prezentovat, vychází se z několika základních faktů. 1) Logo příjemce není mandatorní součástí povinné publicity
 3. Publicita MAS Povinná publicita IROP (.pdf, 107 Kb) O krok napřed MS2014+ V aktuální výzvě Šablony II nabízí nejen mateřským a základním školám, ale i ZUŠ a volnočasovým zařízením možnost zakoupit pro žáky ICT techniku k rozvíjení digitálních kompetencí. Šablony pro SŠ a VOŠ I umožnily školám zvolit si.
 4. Povinná publicita generátor (relevantní plakát A3) - odkaz; Dokumenty. Kalkulačka indikátorů pro Šablony III - ke stažení zde; Příloha č. 3 - Přehled šablon a jejich věcný výklad - ke stažení zde; Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 31. 10. 2020 - ke stažení zd
 5. Aktuality k projektu naleznete v záložce Aktuality MAP II a také na FB. Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) jsou v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nástrojem společného, komunitního a efektivního plánování rozvoje vzdělání v regionech. Projekt Místní akční plán vzdělávání II pro území správního obvodu ORP Varnsdorf.
 6. Šablony III plakát publicita - Oficiální stránky MŠ Skuteč Osady Ležáků. 736676821. reditelna@mslezakuskutec.cz. Vyhledávání. MŠ Skuteč Osady Ležáků. MŠ Skuteč Osady Ležáků. Filozofií naší MŠ je škola rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Základem je prožitkové učení s prvky alternativního.

Šablony II - Vzdělávání ve škole VOŠ a SZeŠ Tábo

např. zadávání veřejných zakázek, povinná publicita, pomoc s řešením vzniklých problémů, změny projektu, dodržování harmonogramu, atd. metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu. pomoc se zadáváním dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstup BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM OHLEDNĚ PŘÍPRAVY A REALIZACE ŠABLON - Výzva č. 02_16_022 OP VVV. Součástí aktivit MAS Světovina v programovém období 2014 - 2020 je také konzultační a poradenská činnost ohledně zjednodušeného financování škol prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020 (dále jen OP. Vybavení Základní školy Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 v rámci 46. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura základních škol v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

PUBLICITA ŠABLONY II. Soubory ke stažení. Plakát_publicita.pdf: 74 kB: Sdílejte na facebooku. Fotogalerie roku 2021. Méďa Zdravotník a děti z II.třídy Putování za dinosaury- děti z VI. třídy. Na zmrzlině- děti z VI.třídy Rozloučení s předškoláky. Červen- V.třída Na zmrzlině- děti ze IV. třídy Šablony II. pro MŠ Světlov Šternberk.pdf. Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,52 kB ŠABLONY III pro MŠ Světlov Šternberk plakát- povinná publicita.pdf. Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,98 kB Česko čte dětem Do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM JSME ZAPOJENI JIŽ OD ZÁŘÍ 2018, kdy jsme se zavázali, že všechny naše. Povinná publicita. Dle metodiky OPZ platí povinnost příjemce umístit alespoň jeden povinný plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu v místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy. Umístění zajistí v návaznosti na zahájení realizace projektu a bude jej udržovat.

Povinná publicita projektů 1. využít šablon vytvořených TA ČR k propagaci Vašeho projektu, uvedených v Příloze č. 2 tohoto dokumentu 2. aplikovat logo nebo logolink na vlastní materiály v souladu s grafickým manuálem TA ČR, který je Přílohou č. 3 tohoto dokument

Povinná publicita - oficiální generátor plakátu A3 a logolinky OP VVV na web, dokumenty atd. *** V programovém období 2014-2020 (2023) vykonává MAS Litomyšlsko o.p.s. BEZPLATNOU animační činnost v rámci šablon OP VVV pro školy, školská a další vzdělávací zařízení na území působnosti MAS. Náplní této činnosti. Projekt ŠABLONY I 2017 - 2019. Název projektu : Doma je doma a ve školce, tak je jako doma. Projekt ŠABLONY II 2019 - 2021. Název projektu : Doma je doma a ve školce, tak je jako doma. Naše mateřská škola uspěla v projektu čerpání finančních prostředků z evroých fondů z tzv.Šablon pro MŠ a ZŠ - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Povinná_publicita-šablony.pdf Naše poslání Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou. Pravidla pro publicitu - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1968 Více informací k výzvám naleznete v jednotlivých sekcích šablony I a šablony II. O šablony mohou žádat školy a školské subjekty (mateřské školy, základní školy, školní kluby, školní družiny, střediska volného času a základní umělecké školy). Povinná publicita . Informace v patě.

Plakát - povinná publicita projektu Šablony II. - ZŠ a MŠ Kanice. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí a žáků, spolupráci s veřejností Povinné přílohy. Prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se možnosti změny hranice MAP - nemáme zkušenosti z MAP I., protože jsme měli dostatečný počet škol v ORP. Bohužel pro MAP II nemáme požadovaných 11 IZO Administrace projektu Šablony II. - jak postupovat ve fázi po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (povinná publicita, vedení účetnictví projektu, problematika výběrových řízení, evidence podpořených osob v IS ESF, proces realizace jednotlivých šablon - obvyklé pozice, jejich pracovní náplně, úvazky aj.) Animace škol - Šablony I. např. zadávání veřejných zakázek, povinná publicita, pomoc s řešením vzniklých problémů, změny projektu, dodržování harmonogramu, atd. metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu Šablony II. povinná publicita-1810090822-a3vertical. Plavání ZŠ a MŠ

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MR

Uživatelská příručka IS KP14+ Zpráva o realizaci - Šablony II (výzvy 63, 64, 65 a 66) a Šablony III (výzvy 80 a 81) Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván Povinné předškolní vzdělávání; Desatero pro rodiče děti předškolního věku; Školní řád; Školní vzdělávací program; Stanovení úplaty; Příspěvky; Stravování. Jídelníček; Vnitřní řád školní jídelny; Fotogalerie. 2018/2019; 2019/2020; 2020/202 2. grafické šablony billboardu, pamětní desky a nově také inform. štítku, které najdete na www.dobra-rada.cz záložka Realizuji projekt » pravé menu Povinná publicita projektu 3. s prvotním seznámím publicity projektů vám rovněžpomůže informa č ní leták Publicita projektů v 10 bodech 4. a nezapomínejte rovněž. Šablony II. - dotazníky. 1 dotazník pro Šablony I (výstup) a pro Šablony II. (vstup) Vyhodnocuje se aktuální nejslabší oblast organizace, která potřebuje podporu; bude . vygenerována 1 povinná šablona (pdf) - konzultace s MAS, jak vyplňovat. DDM k 1 povinné šabloně vyberou ještě 1 povinnou šablonu z oblasti inkluze

Šablony pro školy; Pomoc pro žadatele. Povinná publicita . Informace v patě. V podaktivitě aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP - Pracovní skupiny je uvedeno, že se Pracovní skupina pro rovné příležitosti schází min. 4x do roka. PS pro rovné příležitosti může mít vytvořeny pracovní podskupiny, a tak se ptám, zda se scházení podskupiny počítá mezi čtyři povinná setkání NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Pomocí filtrů lze zobrazit nejčastější dotazy, nebo ve formuláři níže zaslat Řídicímu orgánu OP VVV vlastní dotaz

Šablony II - Oficiální stránky obce Písečn

Šablony II. - dotazníky. Vyplňujete 1 dotazník pro Šablony I (výstup) a pro Šablony II. (vstup) Vyhodnocuje se aktuální nejslabší oblast organizace, která potřebuje podporu; bude . vygenerována 1 povinná šablona (pdf) - konzultace s MAS, jak vyplňovat. DDM k 1 povinné šabloně vyberou ještě 1 povinnou šablonu z oblasti. Šablony II - Publicita . Odkazy. Plakát_publicita Šablony II [PDF, 117 kB] Zodpovídá: Ing. Hana Grošová. povinná publicita ŠABLONY,Plakát Hrubčice (1).pdf; Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace. Adresa. Hrubčice č. 37 798 21 Hrubčice. Kontakt. Telefon: +420 582 368 33

Pravidla pro publicitu - Ministry of Education, Youth and

Povinná publicita: Logo MŽP + SFŽP (příloha) + text: Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. MŠMT - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP Povinná publicita Spolek Dobro-vize je zapojen do projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji , který probíhá v termínu 1. 9 Povinná publicita Společnost Alligard s.r.o., Libavské Údolí, příjemce podpory, a Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra materiálu. Povinná publicita. 2 Fotek. 2. Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih Šablony II: ZŠ a MŠ Šeříková. Plakat - povinná publicita ZPĚT. Skip to content. Dětské skupiny. Dětské skupiny Dětské skupiny Dětská skupina Pampeliška II - Povinná publicita Plakat - povinná publicita ZPĚT Kontakt. Mgr. Ludmila Půbalová tel.: +420 774 080 590 mail: vyzkumne@. Prioritní osa 2; Prioritní osa 3; Prioritní osa 4; Prioritní osa 5; Aktuality; Akce a pozvánky; Čerpání a schválené projekty; Inovativní finanční nástroje. Výzva 1/2017 IFN; Podat žádost o IFN; Povinná publicita IFN; Kotlíkové dotace; Monitorovací výbor; Výběrová komise; Územní dimenze; OPŽP 2007-2013. Aktuality.

 1. Publicita - Šablony III - Projekt Evroé unie 27.04.2021 20:49. Povinná školní docházka. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku , který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce.
 2. Výuka 1. a 2. ročníků od 18.11.2020. Pro žáky 1. a 2. tříd se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle standartního rozvrhu.
 3. ář pro žadatele: Pozvánka na se
 4. školka Sluníčko - dětství plné radostí. Školné; Co bude dítě potřebovat v MŠ; Desatero pro rodiče; Dětská práva v naší M
 5. MAS ORLICKO, z.s. Zemědělská, č.p. 1004 564 01 Žamberk tel.: 733 133 645 IČ: 27034186 ID datové schránky: 328e35
 6. imálně 10 žáků a pořízení
 7. Předpis stravného 2020-2021. Vnitřní předpis úplata stravné 2020-21 81.mš nový.doc

Podmínka účasti -povinná žádost o podporu Nutnost zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast žadatele (oblast vyplyne z dotazníkového šetření) Termíny: Školy v Šablony I: od 6 měsíců před ukončením realizace projektu do konce realizace projektu (ne po konci PROJEKT MŽP ČR 16/2017: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Loučná nad Desnou. Základní informace [PDF, 73 kB Výuka od 4.1.2021. Od 4.1.2021 pro žáky 1. a 2. tříd stále platí povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky je zpět povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle standartního rozvrhu

Povinná publicita - SFŽP Č

Příloha výzvy č. 2: Hodnotící kritéria. Příloha výzvy č. 3: Přehled šablon. Příloha výzvy č. 4: Seznam příloh k žádosti o podporu. Kalkulačka indikátorů _ povinná příloha k žádosti o podporu. Seznamy MŠ a ZŠ k_30. 9. 2019. Prezentace výzvy Šablony III. Videotutoriál k výzvě Šablony III ke shlédnutí ZD 2. Výzva; 3. výzva; 4. Výzva; 5. Výzva; Ukončené výzvy; SCLLD 2014 - 2023; Projekty MAS. Administrace a animace MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS; Šablony pro školy 2016 - 2018; Šablony II; Šablony III; Výzva POV Malý Leader. Malý Leader pro rok 2018; Malý.

aktuálních informací k realizaci Šablon pro MŠ a Z

Šablony Ii - Zš a Mš Písečná, Okres Ústí Nad Orlic

Publicita. Splnění minimální publicity: Informovat na svých webových stránkách o projektu (+ logolink), dle verze 2 Pravidel (kap. 17.1) nejpozději do odevzdání 1. ZoR. Umístit alespoň 1 plakát A3 (minimálně A3) s informacemi o projektu na místo viditelné pro veřejnost Šablony: Nejčastější chyby v ZoR. ŘO OP VVV upozorňuje příjemce šablon na nedostatky v ZoR a zároveň je žádá o pečlivou přípravu dokumentů dokládajících výstupy projektu a kontrolu ZoR před jejím elektronickým podepsáním. Množství nedostatků má za následek vracení ZoR k dopracování a prodloužení doby. Veřejná zakázka malého rozsahu - Povinná publicita pro projekt KKC II Zadavatel Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje oznamuje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu Povinná publicita pro projekt KKC II Věnujte pozornost dodatečným informacím č.1 a č Projekty města - Povinná publicita projekt 2016 jsou náklady na tyto aktivity způsobilými výdaji pouze v rámci šablon realizovaných jednotlivými školami, nikoliv prostřednictvím tohoto projektu. Zástupci MŠ a ZŠ se budou pravidelně setkávat za účelem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe

Šablony publicita - Oficiální stránky MŠ Skuteč Osady Ležák

Projekty města - Povinná publicita projektů Dětský lesní ráj. Od 1. 9. 2020 probíhá realizace projektu Dětský lesní ráj na Vrátkově. Projekt by měl přispět k zkvalitnění péče o děti mimo školní vyučování prostřednictvím provozu dětského klubu a nabídky příměstských táborů, s cílem pomoci sladit rodinný a profesní život rodičů žáků prvního. Toto se týká šablon personální podpory MŠ a ZŠ kromě šablony I/1.5 Chůva (tzn. školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog pro MŠ a ZŠ) a šablon II/3.1 Čtenářský klub, II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her, II/3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a II/3. 16.2.2016 (podání žádosti) - 30.9.2019 (ukončení) Typ projektu Tzv. pilot and studies, tj. projekt, kde se kombinuje analytická část (tzv. studie) s pilotní realizac Šablony II. Šablony publicita. V říjnu 2018 podala ředitelka mateřské školy žádost o podporu v projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Šablony II. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Žádost byla v listopadu 2018 schválena. Díky projektu dojde k přijetí školního asistenta na dobu 2 let Publicita, str. 151. až 156. Povinné informační a propagační nástroje. Po vydání prvního právního aktu v průběhu realizace projektu je příjemce povinen informovat veřejnost o získané podpoře. 1. Má-li své internetové stránky, (může, ale nemusí jít o tzv. homepage), zveřejní na nich stručný popis projektu, jeho.

MAS Lanškrounsko, z

Seminář: Řízení a monitoring projektů Šablony II v praxi

Animace škol s MAS - ŠABLONY Podchlum

Pravidla publicity OPŽP - Operační program Životní prostřed

- např. zadávání veřejných zakázek, povinná publicita, pomoc s řešením vzniklých problémů, změny projektu, dodržování harmonogramu, atd. metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu-pomoc se zadáváním dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace www.kvic.c Šablona Výkaz a publicita inovace přednášky Šablona prezenční listina MS 97-03 Černobílá Šablona prezenční listina MS 97-03 Šablona prezentace PPT 97-03 Bloomova taxonomie Trojuhelník Bloomova taxonomie - Tabulka úrovní znalostí Bloomova taxonomie odkaz Wikipedia Cíle výuky Hlavičkový papír Hlavičkový papír s.

metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali, konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě, metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2014+ Oficiální stránky obce Krakovany. © Obec Krakovany 2021. http://www.obec-krakovany.c Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB) Tato finanční podpora umožní zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu Splněny byly všechny výstupy šablon. Splněna byla povinná publicita projektu. Celkový přínos pro školu byl vysoce kladný. Všichni učitelé byli kvalitně proškoleni, byly vypracovány digitální učební materiály a škola byla vybavena moderními učebními pomůckami Publicita v projektech Šablony EU OPVK. Vážení příjemci, na základě předběžných výsledků auditu systému č. 66/2012/VK, který poukázal na nesoulad požadavků povinné publicity uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4 a 1.5 (dále jen Příručka) s požadavky v rámci nařízení.

Šablony II. od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2021. plakát - publicita. Projekt MŠ KONSTANTINOVA 64 je spolufinancován Evroou unií. Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení týmu o chůvu a projektový den mimo školu. EVROPSKÁ UNIE Evroé strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzděláván SOUBORY KE STAŽENÍ. Publicita projektu - šablony II_MŠ Beranov_PDF.pdf (335 kB) Celé Česko čte dětem.pdf (578 kB) Spolupráce v rámci projektu KLOKTEX.pdf (659 kB) Informace o projektu MŠ Beranov 2019 - projekt spolufinancován EU.pdf (150 kB) SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY.pdf (65 kB) Deti maluji seniorum k svatku.pdf (2814 kB.

Šablon určených pro MŠ. Publicita Šablony.pdf. Publicita Šablony II.pdf. Publicita Šablony III.pdf Projekt Přírodní zahrada MŠ Rychnovek je financován z dotačního programu Královéhradeckého kraje Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta Publicita - Přírodní zahrada MŠ Rychnovek.pd - Šablony I: 15 945 940 Kč - Šablony II: 6 ð ô ñ ñ Kč - MAP I: 2 517 692 Kč - MAP II: 11 393 829 Kč - povinná publicita i plánované články v médiích, odkazy na webových stránkách jednotlivých škol - evaluační zprávy. Workshopy - různá témata Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska -1443386100 Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s jídrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, vzhled kartáčovaný hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka a montáž

2019 v rámci Výzvy Šablony II, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 1 316 520,00Kč ZŠ Škvorec •Šablona -předem definovaná činnost (cíl, popis, výstup, dokládání, náklady, indikátory) -značení: I/1.1 II/.3 . •Výstup šablony -předem definován, dokládá se ve zprávě o realizaci projektu -viz. Příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výkla Šablony II na třeboňském gymnáziu. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže škole při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního psychologa a kariérového poradce 725 081 288 (Ředitel školy) 495 493 904 (ZŠ) 495 492 905 (MŠ) reditel@zsmenik.c

Projekty školy. Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Záměrem tohoto projektu je prezentovat pohyb, jako každodenní přirozenou potřebu dětí, a zdravé řešení volnočasových aktivit. Vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů, jak individuálních, tak skupinových Koordinátor animačních aktivit -> zajišťuje kontakt se partnery MAS, potenciálními žadateli, zpracovává šablony, sbírá data pro podporu činnosti MAS Kontakty MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s Adresa školy: Mateřská škola Horní Životice Horní Životice 61 793 12 Horní Benešov příspěvková organizace. ŘEDITELKA ŠKOLY: Zdeňka Maralíková Tel: 554 748 127 (pevná linka) +420604958319 (mobil ředitelky školy Příloha č. 2 - Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na roky 2021 a 2022.xlsx. Příloha č. 3 - Očekávané plnění rozpočtu p. o. v roce 2019.xlsx . Projekt ŠABLONY II. MŠ Marxova, UL 63 - publicita.pd Oznámení pro žadatele. Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany.