Home

Cuni obory

Programy/Obory - Univerzita Karlov

Univerzita Karlova. Ovocný trh 560/5. Praha 1, 116 36. Česká republika. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČO: 00216208 DIČ: CZ0021620 Akreditované obory Habilitační řízen culka@natur.cuni.cz +420 221 951 517 Albertov 6, 1. patro, č. 124. Kontakt. Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Albertov 6 128 00 Praha 2 dekan@natur.cuni.cz. 221 951 111 Další kontakty. Přírodovědci.cz. V akademickém roce 2021/2022 otevíráme níže uvedené navazující magisterské studijní programy: Lhůta pro podávání přihlášek na tyto navazující magisterské studijní programy vypršela dne 31. 3. 2021, ale některé programy otevíráme letos ještě v dodatečném přijímacím řízení. Všem uchazečům doporučujeme, aby.

Obory specializace - 1

Tato stránka používá cookies, aby mohla uchovávat informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány ČÍSELNÉ OBORY. Číselným oborem rozumíme číselnou množinu, na které jsou definovány bez omezení početní operace sčítání a násobení, tj. číselný obor je vzhledem k těmto operacím uzavřený. Pozn. Uzavřenost číselného oboru vzhledem k početní operaci znamená, že výsledkem početní operace mezi dvěma. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit. Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ

Studijní obory ústav českých dějin - cuni

Akreditované studijní programy a obory. Akreditované bakalářské studijní program - Oddělení ošetřovatelství. Akreditované magisterské studijní programy. Akreditované doktorské studijní programy. Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Ekonomické obory - bakalářské studium Přípravné kurzy ke studiu ekonomických oborů probíhají ve středisku Praha (Hostivař). Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty, z nichž uchazeč o studium bude skládat přijímací zkoušku na VŠ - angličtina a matematika Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Psychologie, studijního oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je jednokolová a tvoří ji písemný test, který vychází výhradně z doporučených odborných publikací Jak si vybrat kurz. Kurz si student vybírá podle toho, jaký obor chce studovat na vysoké škole v Česku. Nedílnou součástí výuky jsou totiž kromě intenzivního studia češtiny i odborné předměty podle budoucího zaměření studenta. Například zájemci o ekonomické obory budou přijímací zkoušky na VŠ nejspíš skládat z matematiky a angličtiny, budoucí medici zase u. BAKALÁŘSKÉ OBORY V ANGLICKÉM JAZYCE. Social Sciences je zcela nový, interdisciplinární sociálně-vědní bakalářský program vyučovaný v angličtině. Výuka je zaměřena na zkoumání současných otázek a problémů společnosti, např. zvládání komplexity, organizace vládnutí, medializace sociálních vztahů, interakce.

Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, 301 00 Plzeň. email: info@lfp.cuni.cz tel.: +420 377 593 400 fax: +420 377 593 449 datová schránka: piyj9b Sekretariát: Mgr. et MgA. Alena Orten Ústav germánských studií Filozofická fakulta Univerzita Karlova nám. Jana Palacha 1/2 CZ-11638 Praha Institut. ISS FSV UK odpovídá za: bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika, sociologie se specializací sociální antropologie a sociologie se specializací studia současných společností, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika Vědní obory - rigorózní řízení. Bakalářské studium. Magisterské studium. Doktorské studium. Rigorózní řízení. Celoživotní vzdělávání. Studium v zahraničí. Studenti se speciálními potřebami. Na fakultě lze konat státní rigorózní zkoušku z vědního oboru, který je na fakultě předmětem státní závěrečné. Rozvrhy pro bakalářské obory. Akademický rok 2021/2022. Od akademického roku 2019/2020 je v provozu elektronický rozvrh 3. LF UK, který je dostupný na adrese https://rozvrh.lf3.cuni.cz. Informace a diskuze (pro studenty) o novém elektronickém rozvrhu probíhá na adrese https:.

3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Jako jediná právnická fakulta v České republice má akreditovány všechny právní obory pro habilitační a profesorská řízení. V učitelském sboru působí více než třicet univerzitních profesorů, téměř čtyřicet docentů, devadesát osm odborných asistentů a asistentů Info-ostatní obory; Metodický materiál pro školy; O praxích. Systém praxí; Harmonogram pedagogických praxí; Směrnice pro pedagogické praxe; Metodické materiály k praxím; Koncepce a pojetí pedagogických praxí; Školy a zařízení. Fakultní školy a zařízení. Mateřské školy; Základní školy; Gymnázi Elektronické zdroje dle oborů Multioborové (62) Antropologie, etnografie (7) Biologické vědy (14) Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy (10) Divadlo, film, tanec (5) Ekonomické vědy, obchod (23) Filozofie a náboženství (22) Fyzika a příbuzné vědy (Astronomie. Astrofyzika) (11) Geografie. Geologie. Vědy o zemi (Geofyzika. Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta . Černá 646/9, pošt. přihr. 529. 115 55 Praha 1. Telefon.: 221 988 + číslo pobočky podatelna@etf.cuni.cz.

3 roky. Dějiny evroé kultury. navazující magisterské. prezenční. 2 roky. Všechny studijní obory a programy jsou vyučoány v českém jazyce. Více informací o charakteristice studia a možnosti přihlášení zde. Poslední změna: 31. březen 2020 11:02. PDF TXT Obor - PEDAGOGIKA. Povinné předměty s výstupem zkoušky. 1. Předmět z oborové nabídky. 2. Předmět z oborové nabídky. 3. Předmět z oborové nabídky věd o výchově. 4. Cizí jazyk (AJ a NJ je možno studovat v rámci Kabinetu cizích jazyků PedF UK, který zajišťuje i příslušné zkoušky). Upřesnění: Oborová nabídka zahrnuje pedagogické disciplíny - Obecná.

Bakalářské studium - Univerzita Karlov

Studijní programy — Přírodovědecká fakulta UK - cuni

  1. matematicko-fyzikÁlnÍ fakulta univerzity karlovy.
  2. Italština. Vítáme všechny zájemce o studium italštiny! Tento jazyk můžete na FF UK studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu, obor Italianistika. Absolventi nmgr. oboru Italianistika / Italská filologie (a příbuzných) mohou na FF UK pokračovat v doktorském studiu v těchto oborech. Románské literatury.
  3. Fakulty lákají na atraktivní obory. 12.01.2010, autor: MARKÉTA SANALLA. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Kvapem se blíží termín, do kterého je nutné písemně či elektronicky odevzdat přihlášku ke studiu na vysoké škole. Zájemci si přitom mohou vybrat z mnoha nových oborů, a to jak na technických, tak na humanitních fakultác
  4. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy . José Martího 269/31. 162 52 - Praha 6 - Veleslavín. Česká republika. IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208 Identifikátor datové schránky: piyj9b4 Bankovní spojení: 0085332011/0100 Fakturační údaj
  5. Studijní obor 6201T009: Ekonomie a finance (NEF) Master´s Program 6201T009: Economics and Finance (MEF) Master´s Program 6201T011: Corporate Strategy & Finance (CSF) Doktorské studijní obory. Studijní program P0311D050001 Ekonomie a finance DP_EF a DK_EF. Doctoral Program P0311D050002 Economics and Finance DP_EFA and DK_EFA

Tento obor rozvíjí vědomosti nabyté v rámci pravoslavné systematické teologie, biblické teologie a církevních dějin. Studenti si dále rozšiřují své znalosti pravoslavné praktické teologie a klasických jazyků. Absolventi studijního oboru Pravoslavná teologie jsou připraveni pro duchovenskou práci v církvi a. Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Autor: Tomáš Nikl. Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je jako pokračující online zdroj oficiální platformou pro uveřejňování plných textů článků, výukových prezentací, přednášek a pedagogických děl, elektronických výukových. Čestné členství České anatomické společnosti Může být uděleno za zásluhy o rozvoj morfologických oborů v České republice v oblasti výzkumu i výuky a to bez ohledu na státní příslušnosta členstvív ČAS.Návrh můžepodat kterýkoliv členČAS.Je předkládán výboru společnosti, který o udělenírozhodne budˇve vzájemné shoděnebo hlasováním

Navazující magisterské programy 2021/2022 Filozofická

Tel.: (+420) 224 491 850. E-mail: info@cuni.cz. Celetná 13. 116 36 Praha 1. Provozní doba a kontakty na oddělení doktorské studijní obory - Milan Pokorný (pokorny@karlin.mff.cuni.cz). Pokud si nejste jistí s kým vlastně chcete mluvit a případně na co se vlastně chcete zeptat, obraťte se prosím na Vítka Průšu (prusv@karlin.mff.cuni.cz). Bakalářský studijní obor. Bakalářský studijní obor. Matematické modelován

Bakalářské studium Fakulta sociálních věd UK - cuni

Teologie, studijní obor Katolická teologie (prezenční i kombinované studium) Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění (prezenční i kombinované studium) Historické vědy, studijní obor Církevní a obecné dějiny (prezenční i kombinované studium) Poslední změna: 19. červen 2018. Lékařská fakulta nabízí magisterské obory všeobecné a zubní lékařství a bakalářský studijní obor všeobecné ošetřovatelství. Pro mladé lékaře poskytuje možnost specializace v lékařských oborech, doktorské studium ve 22 akreditovaných studijních programech a mnoho dalšího Doktorské studijní obory. Studijní program P0312D200001: Mezinárodní vztahy (DP_MV a DK_MV) Study programme P0312D200002: International Relations (DP_IR and DK_RK) Studijní program P0312D200014: Politologie (DP_POL a DK_POL) Study programme P0312D200015: Political science (DP_PS and DK_PS) Tento dokument. Tento dokument

Otevírací doba | Ústav řeckých a latinských studií

European University Alliance - 4EU+ International Academic Partnership Project; Erasmus+ Strategické partnerství; Institucionální rozvojové plán Vítáme Vás na 3. lékařské fakultě v přízemí budovy, tentokrát na interaktivní mapě. Najdete zde různé ikonky, pod kterými se skrývají důležité body jako nejčastěji kladené dotazy či obecné informace Chemie. Cílem bakalářského programu Chemie je především příprava na navazující magisterské studium, kde se již budete specializovat na vybranou oblast chemie dle svého zájmu. Během bakalářského studia získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti z chemie anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné. Výuka pro obor všeobecné lékařství. Pro studijní obor všeobecné lékařství zajišťuje Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky komplexní výuku biochemických předmětů. Posluchači se postupně seznámí s celou šíří tohoto oboru od lékařské chemie a fyziologické biochemie člověka přes molekulární. B02107 Hygiena a epidemiologie předstátnicová stáž 4. ročník - více informací získáte v SIS - odkaz zde. B00125 Hygiena a epidemiologie SRZk 4. ročník - více informací získáte v SIS - odkaz zde. Organizace výuky, obsahová náplň seminářů Aktuální informace jsou uvedeny na vývěskách v 1.patře před vstupem do posluchárny

Lékař specialista v obor... Rujáková Anna Všeobecná sestra special... Rulíšek Jan: 224963481: Odborný asistent: Rulíšek Jan: 22496 3481 22496 2338 Lékař specialista v obor... Rulíšková Veronika: 225003 281 225003 232 Lékař specialista v obor... Ruml Martin: 22496 1111 Lékař bez specializované... Rúra Matej: 224968456 22496845 Studijní obory. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM. Obory bakalářského studia (Dánská studia, Norská studia, Švédská studia) byly poprvé otevřeny v ak. roce 2008/09.Studium je pouze dvouoborové. V příslušných sekcích najdete také studijní plány jednotlivých oborů a obecné informace o studiu.. Členění studia Státní závěrečné zkoušky obory Učitelství pro MŠ - PS (Bc), KS (Bc) a Pedagogika předškolního věku - KS (NMgr., 5leté Mgr.) Komise pro SBZ - obor UMŠ - Bc - PS, KS (státní zkouška vždy začíná obhajobou BP na počátku zkušebního dne) Termín - 19.5.2014 (po) od 9,00 hod., místnost R128 Předseda: Doc. PaedDr. Studijní materiál předkládá základní předpoklady vědní disciplíny - její filozofii, teorii a praxi. Objasňuje základní vědní terminologii a vztahy mezi koncepcemi oboru Ošetřovatelství

ČÍSELNÉ OBORY - cuni

  1. JSTOR je digitální knihovna pro vědce, pedagogy a studenty a poskytuje přístup do kolekcí základních vědeckých časopisů v humanitních, společenských a přírodních vědách. Uživatelé mohou prohledávat plné texty, názvy, autorské údaje a abstrakty nebo procházet časopisy podle názvů a oborů. Kolekce dostupné pro celou UK včetně externích registrovaných uživatelů
  2. Doučování dětí v rámci volitelných nebo povinně volitelných předmětů bude pokračovat i v ak. roce 2021/22. Více informací bude zveřejněno začátkem září pod záložkou Chci doučovat v hlavním menu, nebo nás kontaktujte na: praxe@pedf.cuni.cz
  3. Odpověď: Celé to je velmi jednoduché, když uvážíme, že tíhové zrychlení g=10m·s-2 znamená, že pád tělesa se každou sekundu urychlí o 10 m·s-1. Startuje-li vzhůru s rychlostí 30 m·s-1, pak po první sekundě má rychlost 20 m·s-1 (letí na opačnou stranu, než padá, proto se to odečítá). A po dvou sekundách má.
  4. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia studijní materiály Soubor studijních materiálů, schémat, obrázků a grafů pro 31 kapitol skript je zpracován v PowerPointu a včetně testů převeden do formátu PDF pro Acrobat Reader. Základní členění skript zahrnuje 4 témata: 1. Obecná chemie 2. Obecná biochemie 3

Každý z odborných oborů specifikuje požadavky, které má splňovat uchazeč o přijetí ke studiu. Společným požadavkem všech oborů je znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v tomto jazyce Nezbytným předpokladem pro studium je znalost předcházejících oborů, zejména biologie, fyziologie a biochemie. Přejeme vám při studiu hodně úspěchů a jsme připraveni vám maximálně pomoci. Informace o výuce: Radmila Korhoňová Tel: 22496 5917, e-mail: radmila.korhonova@lf1.cuni.cz Vedoucí výuky: doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D Malé studijní obory jsou na českých vysokých školách v ohrožení ČRo 1 - Radiožurnál, 15.10.2008, 07:50, pořad: Ranní interview Jan POKORNÝ, moderátor-----Ranní Radiožurnál, malé studijní obory, čínština, perština, afrikanistika jsou prý na českých vysokých školách v ohrožení Pozor! Uvažujete-li o kombinaci více oborů, musíte podat přihlášku i na další programy na FF, které jsou kombinovatelné, a úspěšně složit přijímací zkoušky i na zvolené programy. Na bakalářský obor Demografie se sociologií se studenti hlásí na Přírodovědecké fakultě, kde je obor vypisován

Psychologie Filozofická fakulta Univerzity Karlov

Učitel/Učitelka anglického jazyka pro školní rok 2021/2022. Kontaktní osoba. Mgr. Milan Točík. Obor. Anglický jazyk. Pozice. Učitel/Učitelka anglického jazyka pro školní rok 2021/2022. Kontakt. reditel@gymn-dacice.cz, +420 775 675 726 Online konference Katedry estetiky FF UK (13., 20. a 27. 4. 2021) 11.4.2021 Nástěnka. Studenti, studentky, pedagogové a pedagožky Katedry estetiky FF UK jsou zvaní na Online konferenci, která se koná v rámci kurzu Metodologie estetického bádání. Konference se bude konat prostřednictvím platformy Zoom, zájemci o odkaz nechť se. Vítejte na stránkách Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky. Náš ústav je předním univerzitním pracovištěm v ČR v oblasti aplikované geologie. Ústav je součástí geologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ústav má přes 22 vědecko-pedagogických pracovníků zabývajících se. Obor* Odeslat. Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zásadmi ochrany soukromí. Inzeráty prochází schvalováním a nezobrazí se tak hned. Schvalování trvá obvykle 1-2 pracovní dny. Po uplnynutí 2 měsíců budou inzeráty automaticky smazány. napište nám na pr@pedf.cuni.cz.. Studium Farmacie a Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví na ️ prestižní Univerzitě Karlově. Magisterské, bakalářské a doktorské studium. Centrum vědeckého výzkumu

V neposlední řadě naši pracovníci pomáhají iniciovat vznik studijních programů, oborů a předmětů, spolupracují při jejich akreditaci a vytvářejí témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací reagující na aktuální dění, a to napříč jednotlivými fakultami Univerzity Doktorské obory Pro uchazeče Informace pro studenty bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů a o rigorózním řízení | Dokumenty týkající se studia na IPS FSV UK v Praze | Oborové rad Moodle MOOC UK. Moodle MOOC UK. Jde o e-learningovou platfomu (Massive Open Online Courses) , jejímž cílem je zpřístupňovat zajímavé poznatky široké veřejnosti. Posláním platformy a otevřených výukových materiálů, které jsou zde umístěny, je zejména prezentovat výsledky činnosti akademiků Karlovy univerzity Podmínky využívání EIZ. Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou zpřístupňovány uživatelům v souladu s licenčními podmínkami a musí být využity výhradně k nekomerčním účelům pro výukové, studijní, vědecké, výzkumné účely a osobní potřebu. V případě porušení licenčních podmínek, například. Haptická mapa v UK Pointu UK Point má nově haptické štítky a mapu, která umožňuje hmatem pročítat půdorys Celetné 13 a užitnou funkci jejích prostor

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy se zaměřuje na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků Kontakt pro studenty/ Contact for students: psychiatrie.vyuka@lf1.cuni.cz; Odpovědná osoba za výuku na klinice / Responsible person for the education: as. MUDr. Petra Uhlíková - česká paralelka, anglická paralelka; tel.: 224 965 420; CZ Výuka v češtině / Teaching in Czech. Informace k výuce kruhů 5015 a 5016 (04.01.-29.01.2021. Doktorské studium na webu UK. číst dále > 1. ledna 2021. On-line seminář pro uchazeče o stipendia DAAD: Registrace do 30.3. číst dále > 1. dubna 2021. Stipendium SYLFF nově pro doktorandy teologických fakult. číst dále > 30. března 2021. Papežská návštěva Iráku očima přímého účastníka (ZOOM) číst dále > 23.

obory — Přírodovědecká fakulta UK - cuni

Den latiny 2019 | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Obory specializačního vzdělávání 2

V bakalářském studiu nelékařských oborů je vyučován předmět Chemie a biochemie v rámci společného kmene pro obory: Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Adiktologie, Nutriční terapeut v prezenční formě a pro obory: Fyzioterapie, Adiktologie , od šk. roku 2012/13 též pro obor Nutriční terapeut v kombinované formě studia 6.1.2021 Aktuality. V sobotu 16. ledna 2021 se uskuteční Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK. V letošním roce formou online konference. Ústav hudební vědy bude prezentovat informace o studijních oborech ve 12 hodin. Budete se moci dozvědět vše podstatné o oboru, přijímacím řízením, náplni a průběhu studia Klinika rehabilitačního lékařství je výukovým, vzdělávacím, vědecko-výzkumným, metodickým a zdravotnickým pracovištěm v oboru rehabilitace

Otevírané programy navazujícího - cuni

On-line konference 100 let katedry psychologie FF UK. 5.5.2021 Důležitá upozornění Konference Nástěnka. Milí učitelé, milí studenti, ve středu 19.5. jsme oslavili on-line konferencí velmi slavnostní okamžik, a to sté výročí naší katedry psychologie. Pro ty z Vás, kteří se nemohli zúčastnit, zde máme záznam z. Magisterský obor bezpečnostních studií se na Fakultě sociálních věd UK vyučuje od akademického roku 2007/2008. Fakulta tím reflektovala dlouhodobý a široce rozšířený akademický trend, kdy se bezpečnostní studia etablují jako samostatný výukový obor. Napomáhá tomu mimo jiné prominentní postavení bezpečnostních. Ústav teorie a praxe ošetřovatelství je samostatným pracovištěm 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze od r. 1991. Samostatným pracovištěm se stal v roce 1991 a navázal na činnost oddělení péče o nemocné, které bylo součástí III. interní katedry Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze (nyní 1

Tajemnice a sekretariát | IMS - Institut mezinárodních studiíKolegium děkana 1

Definiční obor, obor hodnot Definiční obor. V definici funkce jsme řekli, že je to předpis na množině \(D\subset\mathbb R\). Máme-li funkci \(f\), pak množině \(D\), na které je tato funkce definována, říkáme definiční obor funkce \(f\) a značíme ji \(D(f)\). Kdybychom použili úvodní analogii s počítačovou klávesnicí, pak to jsou všechny klávesy, kterými je. Na příštím setkání vystoupí Katarzyna Lisowska Ph.D. s přednáškou Polish Sex Positivity Discourse and Its Queer Potential. Přednáška se koná 14. června 2021 a bude proslovena v angličtině Vyberte si obor . Katolická teologie. prezenční forma. magisterské studium. Zjistit více. Dějiny křesťanského umění. 13.5.2021 Aktuality Informace od vedení katedry a sekretariátu Nástěnka. Rozpis obhajob a státnic zde. Pro vysoký počet přihlášených byly SZZK ze Sociální pedagogiky rozděleny do 2 dnů a přibyl termín 3. 6. BZK- červen 2021 SZZk Pedagogika červen 2021 SZZK- soc. ped. - 2

Magisterské studium Fakulta sociálních věd UK - cuni

15.6.2021 Nástěnka. Festival Open House Praha se snaží odstraňovat bariéry, které mohou bránit lidem v poznávání města a jeho architektury, proto ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Českou unií neslyšících a společností Transkript online připravili prohlídky s tlumočením do českého. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podateln Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, 128 00 Praha 2. Přednostka: MUDr.Yvona Angerová, Ph.D., MBA, yvona.angerova@vfn.c Rezervace - Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví (cuni.cz) Budeme se na Vás těšit a přejeme Vám radost ze sportu. doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. Zrušení zátěžových vyšetření a sportovních prohlídek. (např. chirurgické obory, onkologie, vnitřní lékařství atd.)

V případě problémů obsahového charakteru (např. rozvrh zde a v SISu se liší oproti stránkám katedry) se obracejte na katederní rozvrháře. Na katederní rozvrháře se obracejte i v případě, že zde rozvrh pro svůj obor či ústav nenajdete a nalézt byste ho tu chtěli Otevírací doba Knihovny ÚFaR je pondělí-čtvrtek 10-19 a pátek 10-16. Informace o provozu ostatních fakultních knihoven naleznete zde. DŮLEŽITÉ!!! Aktualizujte si, prosím, registraci do knihoven UK Návrh tezí je třeba konzultovat s předsedkyni Oborové rady UČD a téze zaslat na e-maily: jana.cechurova@ff.cuni.cz a tatana.jelinkova@ff.cuni.cz nejpozději do 27.8.2021. Oborová (dílčí) doktorská zkouška: Oborové (dílčí) doktorské zkoušky se budou konat v pátek 10. 9. 2021 1995 prof., obor fonetika a fonologie 1987 doc., obor fonetika, obecná lingvistika 1971 CSc., obor obecná lingvistika, fonetika 1967 PhDr. 1961 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor čeština - němčina. Zaměstnavate Středisko vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové je veřejnou knihovnou, která zajišťuje přístup k informačním zdrojům pro farmacii a příbuzné obory

Státní závěrečné zkoušky - řádný a opravný termín - září 2015. Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra, . Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči. Pokyny pro odevzdávání závěrečných (bakalářských a. ÚTVAR. Spolek ÚTVAR vznikl za cílem podpory studentského života na Ústavu pro dějiny umění FF UK a podpory oboru dějin umění jako takového. Podílí se na pořádání neformálních akcí pro studenty a pedagogy, snaží se být nápomocen uchazečům o studium i nově přijatým studentům a pokouší se pozitivním způsobem. Uzavření katedry dne 29. 6. 2021. 17.6.2021 Nástěnka. Dne 29. 6. 2021 (úterý) bude výjimečně Katedra sinologie uzavřena z důvodu očkování pracovnice, která měla mít v uvedený den původně službu. Omlouváme se za případné potíže. I v uvedený den však budeme k dispozici na telefonním čísle 221 619 708 Seznam knih a časopisů zájemci naleznou na záložce Knihy. Vybrané publikace (dosud označené jako volná) si mohou objednat na e-mailové adrese michaela.malinova@lf1.cuni.cz a budou pro ně připraveny k vyzvednutí v nejbližších otevíracích hodinách Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je druhou nejmladší fakultou Univerzity Karlovy v Praze. V současné době na ni studuje více než 4000 studentů

Kolegium děkana 2014-2018 - 3

Akreditované studijní programy a obory - cuni

Na obor Archeologie pravěku a středověku pro akademický rok 2021/2022 se můžete ještě přihlásit v dodatečném přijímacím řízení. Přihlášky na bakalářský a magisterský program můžete podávat do 9. 8. 2021, na doktorský studijní program (prezenční i kombinovanou formu) do 5. 9. 2021 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. 23.11.201 Autor: Jitka Švíglerová. Publikováno: 23.6.2012, poslední úpravy: 6.3.2015. Obor: Fyziologie a patologická fyziologie. Schváleno Ediční komisí LF. Výukový materiál Elektrokardiografie popisuje vznik a šíření elektrického signálu v srdci, metody registrace a postup při hodnocení EKG. PDF soubor REGISTRACE EKG obsahuje. Materiály jsou dostupné volně, nebo diferencovaně studentům a pedagogům lékařských fakult po přihlášení. Stránky provozuje 1.LF UK. V případě dotazů nás kontaktujte na email: e-learning@lf1.cuni.cz [ TIP: Přejete si vložit obsah adresáře do své stránky? Klikněte (doubleclick) na počet dokumentů v adresáři Harmonogram akademického roku 2012/2013 Bakalářské studium Přihlášení k tématu bakalářské práce v SIS nejpozději do data: 30. 11. 2012 - Biologie, Speciální chemicko-biologické obory a Biochemi