Home

FJFI Katedra Fyziky

Katedra fyziky - FJFI ČVUT v Praz

Katedra fyziky zajišťuje základní kurzy fyziky a fyzikálních praktik bakalářského studia a výuku partií fyziky navazujících na základní kurz. Fyzikální vědomosti a poznatky získané v průběhu studia v základním kurzu jsou nezbytné pro další studium na specializovaných katedrách, kde jsou studenti připravováni pro. Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika. V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami Vedení katedry fyzikální elektroniky. Sídlo, kontakty. Lidé. Zaměstnanci, studenti. Výuka. Přednášky základního a bakalářského studia. Témata rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací. Věda a výzkum. Věda a výzkum na katedře

Katedra fyziky zajišťuje studijní zaměření Matematická fyzika v rámci oboru Matematické inženýrství, Experimentální jaderná fyzika v rámci oboru Jaderné inženýrství a Fyzika a technika termojaderné fúze v rámci oboru Fyzikální inženýrství. Struktura. vedoucí katedry prof. ing. Igor Jex, DrSc Historie Katedry fyziky FJFI ČVUT v Praze. Fakulta pod původním názvem fakulta technické a jaderné fyziky byla založena v rámci University Karlovy v roce 1955 v atmosféře obecného nadšení nad možnostmi vědeckého pokroku a jaderných věd zvláště. Tomu také odpovídal zájem mladých lidí o studium na fakultě

Katedra fyziky (KF - 14102) e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon:+420 22435 8261. Katedra humanitních věd a jazyků (KHVJ - 14104) e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty Vedení katedry fyzikální elektroniky Sídlo, kontakty Lidé Věda a výzkum na katedře S komentáři, návrhy a problémy se obracejte, prosím, na webmaster@kfe.fjfi.cvut.cz Poslední změna na této stránce: 2021-07-23. Rozcestník webserveru Buonarroti, katedra fyziky, FJFI, ČVUT. Server KF FJFI . Kontakt na administrátora: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. tel: 224 358 29 Katedra jazyků Trojanova 13 120 00 Praha 2 Česká republika Tel.: +420 224 358 570 Tel/Fax.: +420 224 915 115 e-mail: kj@fjfi.cvut.cz Katedra jazyků zajišťuje výuku světových jazyků - angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny a českého jazyka pro zahraniční studenty Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Den reaktorového fyzika 2021. Akce pro studentky a studenty středních škol se letos uskuteční v termínech 9.9. a 13.9. Registrace a více informací je na webu akce drf.fjfi.cvut.cz. 17.05. 2021

V březnovém vydání amerického časopisu Chaos: An interdisciplinary Journal of Nonlinear Science se na titulní straně objevil článek vzniklý ze spolupráce katedry fyziky FJFI a ústavu Maďarské akademie věd Wigner Research Centre for Physics. To, že editoři článek Phase Transition in Iterated Quantum Protocols for Noisy Inputs vybrali jako tzv. featured article, je pro. Katedra fyziky poskytuje celou řadu obecných i odborných přednášek v bakalářském, magisterském a doktorském studiu zaměřených na základní a aplikovanou fyziku. Odborné přednášky a výzkum se soustředí zejména na experimentální a teoretickou fyziku fúzního plazmatu, laserů, elektrických výbojů, lineární a nelineární akustiky, nanomateriálů a jejich. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI ČVUT v Praze) je pátá nejmladší fakulta Českého vysokého učení technického v Praze, netradiční svým profilem i metodami výuky.Pokrývá oblasti studia matematického inženýrství, fyzikálního inženýrství, informatiky, jaderné fyziky a jaderné chemie.Jejím současným děkanem je prof. Igor Jex

Cílem této akce bylo seznámit studenty ČVUT s fyzikou, která se zkoumá v laboratoři CERN, především na urychlovači Large Hadron Collider (LHC), a s experimenty, na kterých týmy z FJFI pracují. V pátek 11.10.2019 si studenti vyslechli dvě přednášky na téma částicové fyziky. První se týkala aktuálních poznatků v tomto. FJFI katedra fyziky FJFI katedra fyzikální elektroniky: Katovský Karel, Ing., Ph.D. FJFI katedra jaderných reaktorů.

ČVUT, FJFI, Katedra fyzikální elektronik

Po reorganizaci fakulty v roce 1967 došlo ke změnám i na katedře. Z Katedry fyziky pevných látek se stala Katedra inženýrství pevných látek, byla posílena laboratoř rentgenové difrakce a vzniklo nové polovodičové pracoviště orientované na technologii speciálních součástek a vývoj měřících metod Matematická fyzika FJFI ČVUT v Praze. 137 likes. Matematická fyzika je studijní obor na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze Jsme skupina z Katedry fyziky, která se zabývá základním výzkumem horkého a hustého plazmatu, především výzkumem silnoproudého výboje podobného blesku. Podílíme se na výuce a výchově studentů převážně v doktorském studijním programu Fyzika plazmatu (na FEL ČVUT) a v pokročilé části magisterského studia na FJFI.

Fyzika na sklonku minulého století a probuzení moderní fyziky 20. století. Max Planck, jeho život a dílo. Experimentální změření Planckovy konstanty pomocí fotoelektrického jevu a měřením vlnové délky brzdného RTG záření urychlených elektron Katedra fyziky atmosféry MFF UK, Prague, Czech Republic. 2,258 likes · 453 talking about this · 84 were here. Aktuality z fyziky atmosféry, meteorologie a příbuzných oborů od členů Katedry fyziky..

PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT. upravuje zavedení jednotné prezentace ČVUT v Praze (zejména znak ČVUT v Praze a písmo Technika) při komunikaci vně ČVUT, zejména při v písemném a obrazovém projevu, při oficiální korespondenci, administrativních a úředních činnostech a činnostech, které mají. Katedra Fyziky | FJFI | ČVUT v Praze. Letošními přednášejícími byli doc. Boris Tomášik z Katedry fyziky a RNDr. Jozef Ferencei, CSc. z Ústavu jaderné fyziky AVČR. Účastníci měli také možnost navštívit v rámci exkurze specializovaná pracoviště a laboratoře na naší fakultě. Následně čekalo studenty praktické. Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a.

Katedra fyziky - Jaderňácká wik

 1. Fraktografické pracoviště katedry materiálů je vědecko-pedagogické pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Bylo založeno v roce 1973 prof. Ing. Ivanem Nedbalem, CSc. V současné době je práce fraktografického pracoviště zaměřena na následující činnosti: vývoj a příprava metodických.
 2. Obhajoba DP a magisterské SZZ oboru Inženýrství pevných látek, září 2021 29. 7. 2021-Obhajoby DP a SZZ studentů magisterského studia oboru IPL se budou konat 14. a 15. září 2021.Program jednání bude upřesněn
 3. Skupina experimentální a částicové fyziky FJFI ČVUT byla v letošním roce skvěle zastoupena skupinou sedmi účastníků. V paralelních sekcích přednesli své příspěvky Olga a Jan Rusňákovi, Gyulnara Eyyubov a , Jana Crkovská, Barbara Trzeciak a Petr Chaloupka
 4. Squirrel Mail • RC Mail • Katedra fyziky • FEL • FJFI • FIT • ČVUT • Intranet. Na našem serveru nenaleznete žádné reklamy, neukládáme o vás žádné informace, nechceme po vás žádnou registraci ani poplatky. Prostě si udělejte kávu nebo čaj a v klidu si prohlížejte stránky a čtěte si jako za starých dobrých.

Vznik samostatné katedry fyziky nízkých teplot. Katedra fyziky nízkých teplot oficiálně zahájila činnost k 1. 9. 1981 (i když zakládací listina je datovaná 3. 7. 1980) jako společné pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy (MFF UK) a Fyzikálního ústavu (FzÚ) tehdejší ČSAV Katedry FJFI jsou: katedra matematiky (14101), katedra fyziky (14102), katedra jazyků (14104), katedra inženýrství pevných látek (14111), katedra fyzikální elektroniky (14112), katedra materiálů (14114), katedra jaderné chemie (14115), katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (14116), katedra jaderných reaktorů (14117) Každá katedra FJFI má svého rozvrháře, který spravuje rozvrh dané katedry a sbírá časová omezení vyučujících (pokud tito nevyužívají webovou aplikaci TTD). V případě, že naleznete nesrovnalosti v rozvrhu (např. chybí/přebývá nějaký předmět a problém není popsán v FAQ ani v doplňujících informacích k. České vysoké učení technické v Praze - Katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Břehová 78/7, 11000. Praha, Staré Město. Naplánovat trasu. Web. physics.fjfi.cvut.cz doc. Ing. Martin Štefaňák, Ph.D. - FJFI vedoucí / katedra fyziky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská +420-22435-8262: 218 (Praha, Břehová 7) Ing. Milan Štefánik, Ph.D. - FJFI Jiří Šteffek - SÚZ David Šteffel - FS

Historie - Katedra Fyziky FJFI ČVUT v Praz

1962 - matematika-fyzika na PF Univerzita Palackého v Olomouci 1976 - postgraduální studium jaderné fyziky na Univerzitě Karlově v Praze 1977 - RNDr. na Univerzitě Karlově v Praze 1979 - CSc. na FJFI ČVUT v Praze 1981 - doc. - obor aplikovaná fyzika VAAZ,VUT (habilitační práce 1998 na ČVUT v Praze- aplikovaná fyzika doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. - FJFI vedoucí / katedra fyzikální elektroniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT +420-22435-8536 +420-22435-867 katedry 1408V001 PHD Jaderná chemie JCH KJCH 3901V012 PHD Fyzikální inženýrství FI KMAT, KFE, KIPL 3901V016 PHD Jaderné inženýrství JI KJR, KDAIZ, KF 3901V021 PHD Matematické inženýrství MI KM, KF, KSI 3901V034 PHD Radiologická fyzika RF KDAI Pracovník i FJFI konstatují, že na katedře/pracovišti byly vytvořeny podmínky pro řádné hospodaření se svěřenými hodnotami. Zjistí-li pracovník závady, které brání řádnému hospodaření, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu katedry/pracoviště Studentská vědecká konference je každoroční akcí Katedry inženýrství pevných látek. Cílem konference je poskytnout studentům možnost prezentovat své příspěvky na širším fóru, rozvíjet schopnosti verbální vědecké komunikace a rozšířit svůj odborný rozhled o témata prezentovaná ostatními účastníky konference v jejich příspěvcích a probíraná v.

Řešitel: doc. Dr. Ing. Ivan Richter (katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT) katedra materiálů FJFI ČVUT) Spoluřešitel na KMAT: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík Doba řešení: 2017-202 katedra a server Vega : Obecná a teoretická fyzika : Informatická pedagogika a online výuka : Virtuální katedra fyzikálních věd a informatické pedagogiky : Studentské projekty a webové stránky : Moderní a postmoderní fyzika : Matematika a informatika pro fyziku. Naši hosté, přátelé a sponzoři : Aplikovaná fyzika a. Katedra softwarového inženýrství (KSI) je jednou z deseti kateder na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), která je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Vedoucím katedry je doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. Kontakty: jednotlivá pracoviště KSI (včetně kontaktu na vedoucího katedry), zaměstnanci KSI

Katedry a pracoviště - FJFI ČVUT v Praz

102FY3 Fyzika 3 (laboratorní cvičení v základním kurzu fyziky (optika, lasery, moderní fyzika, základy kvantové fyziky) pro obor Geodézie a kartografie) 102FYZI Fyzika (cvičení v základním kurzu fyziky (termodynamika, teorie elektromagnetického pole) pro program Stavební inženýrství) 102YMES Měření ve stavebnictv Radiologická fyzika - Den lékařským fyzikem. Radiologická fyzika je magisterský a doktorský studijní obor, který se zabývá zejména aplikací ionizujícího záření v medicíně - zobrazování tkání v pacientovi (diagnostika) a léčba nádorových i některých nenádorových onemocnění (terapie). Absolventi tohoto oboru. Zakladatelem a dlouholetým vedoucím katedry byl prof. Ing. Dr. Jaroslav Němec, DrSc. (1921-2005), který katedře vtiskl základní a dodnes platnou ideu spočívající v syntéze poznatků fyziky kovů a fyzikální metalurgie s poznatky aplikované mechaniky (technické mechaniky, elasticity, plasticity, později lomové mechaniky)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI ČVUT) je třetí nejmladší fakulta učení.Pokrývá oblasti studia matematického inženýrství, fyzikálního inženýrství, jaderné fyziky a jaderné chemie.Jejím současným děkanem je doc. Miroslav Čech Od akademického roku 2021/2022 je zde také úplně nové studium Radioaktivita v životním prostředí (RŽP), které zajišťuje Katedra dozimetrie a ionizujícího záření (KDAIZ). Další informace jsou na https://cvutdecin.cz/fjfi. Přidružené spolky Sportovní tým Tralalalala. Webová adresa: www.st-fjfi.c Related Searches. katedra fyzikální elektroniky fjfi čvut praha • katedra fyzikální elektroniky fjfi čvut praha photos • katedra fyzikální elektroniky fjfi čvut praha location Experimentální jaderná a částicová fyzika FJFI ČVUT v Praze, Prague, Czech Republic. 925 likes · 135 were here. Experimentální jaderná a částicová fyzika je studiní obor na FJFI ČVUT v Praze. Web:..

Buonarrotti - Webserver katedry fyziky FJFI ČVUT v Praz

 1. Přednášky probíhají 1x týdně. Jedná se o základní kurz fyziky pro studijní program Stavební inženýrství. Stručný obsah probírané látky lze nalézt na záložce Anotace.Podrobnější rozpis probíraných tematických okruhů je uveden níže v sylabu předmětu 102FYI
 2. Fraktografické pracoviště se stalo nedílnou součástí pedagogické činnosti katedry materiálů FJFI. Významně se podílí na výuce nového zaměření Fyzikální inženýrství materiálů (např. v předmětech Fraktografie a mikroanalýza, Únava materiálů a Analýza poruch). Doposud zde bylo vypracováno více než 70.
 3. Svoboda, KF FJFI $ VUT, tel.: 02 2435 8296, e-mail: svoboda@br.fjfi.cvut.cz ), d#kujeme. Prob !hl 3. ro ník Fyzikálního týdne na FJFI # VUT Ve dnech 24. - 28. 6. 2001 op !t po ádala fakulta jaderné fyziky a fyzikálního in enýrství pra ské # VUT pro zájemce o fyziku z ad st edo kolských student $ Fyzikální týden
 4. Informace o anketě . Název ankety: FJFI - předměty - letní semester 2020/2021 Krátký název ankety: FJFI léto 20/21 Interní identifikátor : (B202, 3); Stav ankety: Z (P = Příprava, U = otvřeno pro Ukončené, Z = otevřeno pro Zapsané, K = uKončeno) Plánovaný čas otevření - uzavření: 28-JUN-21 - 17-OCT-2
 5. sekretariát katedry fyziky. Místnost: CPTO 2.04. Telefon: +420 475 28 6622. Posláním katedry fyziky je kvalitní příprava posluchačů v několika bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, pěstování vědecko-výzkumné činnosti a spolupráce s firmami a předními odbornými pracovišti nejen v Česku, ale.
 6. Optika a nanostruktury na KFE FJFI Marek Škereň 28. 11. 2012 Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská katedra explicitně nevyžaduje absolvování konkrétních volitelných předmětů v základní části bakalářského studia Profil absolventa

Informační stránka katedry jazyk

 1. FJFI FSv FS FEL FA FIT FD FBMI Prof. RNDr. Karel Rektorys, DrSc. (1923-2004) působil na ČVUT od matematické fyziky, Metoda časové diskretizace a parciální Písemná vyhotovení prací přijímá sekretariát Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, Trojanova 13, Praha 2, 120 00
 2. áře je uvedení praktických demonstrací, podrobné řešení zajímavých fyzikálních úloh, pohled na probíranou látku z jiných učebnic světových univerzit, referáty z historie i moderní současnosti vědy, modelování probíraných jevů na počítači, práce.
 3. katedra fyzikální elektroniky V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ FYZIKA LASERŮ letní semestr 2016 - 2017, rozsah 2+2 (z, zk) magisterské studium, obor Fyzikální inženýrství, zaměření Laserová technika a elektronika a další zájemci z řad studentů (navazuje na přednášky 12KVEN
 4. Dékan FJFI CVUT v Praze vypisuje tVUT tESKÉ VYSOKÉ UtENí TECHNICKÉ V PRAZE Strana 1/1 Praha 09.11.2017 dj. 1093-01 /17/14910 výbërové Fízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníkt Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálnë inženýrské WUT v Praze pro pracovišté Praha

FJFI ČVUT v Praze - Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v

 1. ář Matematické problémy nematematiků. Informace pro studenty ČVUT. KÓDY PŘEDMĚTU - BAKALÁŘI: 01MPN1B (první zápis), 01MPN2B (druhý zápis), 01MPN3B (třetí zápis) KÓDY PŘEDMĚTU - MAGISTŘI: 01MPNM (první a poslední zápis) Se
 2. Věda z FJFI ovládla Chaos - Katedra Fyziky FJFI ČVUT v Praz
 3. Katedra fyziky - FEL ČVU
 4. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT - Wikipedi
PlasmaLab - Katedra Fyziky FJFI ČVUT v PrazeZajímavé události - Katedra Fyziky FJFI ČVUT v Praze

Domů - Experimentální jaderná a částicová fyzik

02TEF12 - Teoretická fyzika 1 a 2 - Katedra Fyziky FJFI