Home

Nitrooční refrakční operace

Refrakční operace můžeme rozdělit na laserové a nelaserové. U složitějších vad lze různé chirurgické postupy kombinovat. Naše zařízení provádí pouze nelaserové refrakční operace. Důvod operace (nitrooční čočky) S postupem věku dochází k vyčerpávání akomodační schopnosti oka tzv. presbyopii (vetchozrakosti. Home / Nitrooční refrakční operace / Typy nitroočních čoček Nitrooční čočka je to, co bude navždy zprostředkovávat vaše vizuální spojení se světem. To si uvědomujeme, proto v našem centru nabízíme ty nejkvalitnější implantáty od renomované firmy Johnson & Johnson Refrakční výměna čočky se provádí ambulantně, trvá přibližně 10 minut. Zákrok je zcela bezbolestný a není potřeba žádné anestezie. Oko je při zákroku znecitlivěno kapkami a druhý den pacient již na operované oko normálně vidí. Operace na druhém oku se provádí obvykle v odstupu 14 dní Nitrooční operace jsou založeny na implantaci umělé nitrooční čočky přímo do oka. Rozlišujeme metodu operace očí nazývanou refrakční lensektomie, která je vhodná pro pacienty nad 40 let, a metodu implantace fakické nitrooční čočky, k té přistupujeme v zásadě u mladších klientů

Refrakční nitrooční operace VISUS, s

Pan doktor se na oční klinice Lexum specializuje především na laserové operace dioptrických vad, nitrooční refrakční chirurgii a operace šedého zákalu. Provádí více než 1 000 operací ročně Obecně lze říci, že vhodný adept na laserovou refrakční chirurgii by měl být starší 18 let a jeho refrakční vada by měla být ustálena. Stabilní refrakční vada je ta, jejíž dioptrická hodnota se nezměnila minimálně po dobu 6-12 měsíců o více než 0,25-0,5 dioptrie Nitrooční refrakční operace Intraocular refractive surgery. Anotace: V bakalářské práci Nitrooční refrakční operace popisuji postup nitroočních refrakčních operací Nejdříve jsem uvedla indikace a kontraindikace. V kapitole o historii se zmiňuji o vývoji refrakční nitrooční chirurgie ve světě v porovnání s vývojem v. Refrakční výměna čočky s revoluční optikou umožňující plynulé zaostření, s rozšířenou hloubkou ostrosti, a korigující astigmatismus. 35.600 Kč 1.717 Kč LenSx: Doplatek za nitrooční operaci provedenou femtosekundovým laserem LenSx - bez použití skalpelu. Cena: 14.998 Kč. splátky: od 625 K

RLE - implantace monofokální čočky | Refrakční Centrum Praha

Typy nitroočních čoček Refrakční Centrum Prah

 1. Nitrooční refrakční operace U těchto výkonů se provádí implantace umělé nitrooční čočky. U mladých pacientů volíme tuto operaci v případě, že laserovou operaci nemůžeme provést. Důvodem může být například vysoká dioptrická vada, tenká rohovka, abnormální zakřivení rohovky a další. V tomto případě se do.
 2. Mezi nejnovější trendy terapie patří umělé multifokální nitrooční čočky, které mají 2 a více dioptrických sil, čímž umožňují vidění do dálky i do blízka. Používají se při léčbě katarakty (šedého zákalu), ale také u pacientů s presbyopií (nemožnost zaostřit na blízké předměty) jako refrakční výkon
 3. Nitrooční refrakční operací je myšlen zákrok, kdy díky odstranění čočky, jejím nahrazením či vložením druhé čočky k čočce stávající, změníme refrakci neboli počet dioptrií optického systému tak, aby byla co nejblíže ideálnímu fyziologickému stavu, čili emetropii

Nitrooční čočky (refrakční výměna čočky CLE, RLE

Jsem oční chirurg, a tak se věnuji především řešení refrakčních vad pomocí laseru a nitrooční chirurgii. Mou hlavní doménou jsou operace šedého zákalu, které spočívají v odstranění zakalené čočky a nahrazení čočkou umělou Nelaserové refrakční operace CENA ZA 1 OKO DOSTUPNOST Refrakční lensektomie (RLE) včetně kvalitní nitrooční čočky a eventuální laserové dokorekce 30.000 Kč Zlín, Praha, ČB, Brno, Ostrava Implantace fakické čočky 30.000 Kč Zlín, Praha Implantace presbyopické fakické čočky 40.000 Kč Zlín, Prah Nitrooční refrakční operace Cena operace očí vždy zahrnuje zákrok na jednom oku včetně léků, zdravotnického materiálu a pooperačních kontrol

Nelaserové refrakční operace CENA ZA 1 OKO DOSTUPNOST Konzultace před refrakčním zákrokem (komplexní vyšetření, více info. níže) 1.000 Kč (obě oči) Zlín, Praha, ČB, Brno, Ostrava Refrakční lensektomie (RLE) včetně kvalitní nitrooční čočky a eventuální laserové dokorekce 30.000 Kč Zlín, Praha, ČB, Brno, Ostrav

Nelaserové refrakční operace: Implantace fakické nitrooční čočky - myopické: 26.000,- Kč: Implantace fakické nitrooční čočky - hypermetropické : 27.000,- Kč: Veškerá vstupní vyšetření, pooperační péče vč. léků a konzultace jsou ZDARMA! Uvedené ceny platí pro jedno oko. Operace šedého zákalu - Femtolase Odstranění refrakční vady monofokální nitrooční čočkou se žlutým fitrem 18.400 Kč. Konzultace před refrakční operací (při operaci se cena odečte) 1.000 Kč. Plastická operace horních očních víček (obě oči) 8.900 Kč. Plastická operace dolních očních víček (obě oči) 9.900 K

Refrakční Centrum Praha | Laserová operace očí a odborná

Nitrooční operace očí

 1. U pacientů nad 40 let, kteří již nemají plně zachovalou akomodaci, je vhodnější nitrooční refrakční zákrok, kdy je přirozená lidská čočka nahrazena umělou. Dalšími kritérii, která rozhodují o vhodnosti provedení laserového zákroku je rovněž výše a typ refrakční vady, oční nález a celkový zdravotní stav
 2. Optické a refrakční aspekty operace katarakty . Standardní nitrooční čočky, v nichž jsou okrajové světelné paprsky zaměřovány více dopředu než paraxiální paprsky, mají pozitivní sférickou aberaci. Pro pacienta je výsledkem snížená kontrastní citlivost
 3. Operační tým laserového centra oční kliniky FN Hradec Králové. V laserovém centru Oční kliniky FNHK se o vás postará tým specializovaných očních chirurgů pod vedením přednostky kliniky prof. MUDr. Nadi Jiráskové, Ph.D., FEBO. prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
 4. Důvod operace. Glaukom je definován jako chronické, progresivní onemocnění zrakového nervu (neuropatie zrakového nervu), projevující se úbytkem nervových vláken zrakového nervu. Jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů (ne však jediným) je zvýšený nitrooční tlak s následnými změnami na zrakovém nervu, ve.

Na oční klinice Oftex Pardubice proběhla unikátní nitrooční operace. Oční klinika Oftex v Pardubicích jako jedna z prvních v České republice provedla dne 24.4. 2012 refrakční operaci pomocí trifokální nitrooční čočky.Na rozdíl od dosud používaných multifokálních nitroočních čoček je TRIFOKÁLNÍ čočka firmy ZEISS schopna zajistit vidění do blízka, dálky a. Na Oční klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové se provádí refrakční nitrooční operace, operace šedého zákalu i rohovkové refrakční operace (femtoLASIK) pomocí femtosekundového laseru LenSx ® firmy Alcon.. LenSx ® Laser nabízí novou úroveň přesnosti a reprodukovatelnosti v oční chirurgii. Vnáší jistotu, jemnost a preciznost nejen do chirurgie šedého zákalu.

OFTEX oční klinika Operace dioptrických va

Laserové operace očí Oční klinika Zlí

Výpočet hodnoty nitrooční čočky po předchozí refrakční operaci ANOTACE Práce se zabývá problematikou výpočtu hodnoty nitrooční čočky po předchozí refrakční operaci. Uvádím různé metody jak odhadnout lomivost rohovky po refrakčních zákrocích a na konci jak vypočítat hodnotu nitrooční čočky pomocí. # Operace šedého zákalu (katarakty) # Refrakční výkony na nitrooční čočce # Operace sítnice a sklivce (PPV) # Transplantace rohovky # Nitrooční aplikace antiVEGF (Centrum pro léčbu věkem podmíněné makulární degenerace) # Operace zeleného zákalu (glaukomu) # Operace spojivek # Operace nádorů oka a okolí # Řešení vrozené neprůchodnosti slzných ces

Cíl: Posouzení bezpečnosti a refrakční účinnosti po chirurgickém zákroku s difrakční zadněkomorovou fakickou nitrooční čočkou (intraocular phakic contact lens - IPCL). Materiál a metody: Prospektivní nerandomizovaná studie byla provedena na 54 myopických očích 27 pacientů, kteří podstoupili operaci s difrakční IPCL Co je nitrooční čočka? Nitrooční čočka je náhrada přirozené čočky, která se během operace očí vloží do oka a nahradí tak původ­ní zkalenou čočku. • Moderní materiál - je vyvíjený a vyrobený zvláště pro nitrooční čočky. Organismus ho velmi dobře snáší a tím přispívá k výtečným dlouhodobým výsledkům Průběh operace - refrakční výměna čočky. Refrakční výměna čočky je procedura velmi podobná moderní operaci šedého zákalu. Operace se provádí ambulantně v dokonalém místním znecitlivění kapkami pod operačním mikroskopem na operačním sále

Jak probíhá operace šedého zákalu obou očí. Ptejte se očního rádce... Oční lékař: Operace strabismu obou očí u dítěte 5 let #Zdraví Oční lékař: Operace strabismu obou očí u dítěte 5 let. Můj oční rádce... Laserová operace očí. Je spolehlivá a jaká jsou rizika? #Zdraví Laserová operace očí Výpočet hodnoty nitrooční čočky po předchozí refrakční operaci. Intraocular lens calculation after previous refractive surgery  dc.contributor.advisor. Refrakční nitrooční operace Některým pacientům doporučujeme spíše nitrooční zákrok ať už z důvodu věku, nebo typu oční vady, např. vyšších dioptrií, vysvětluje primářka oční kliniky NeoVize Šárka Skorkovská Stále větší počet lidí podstupuje tzv. refrakční operaci, kdy z oka odstraňujeme čočku čirou. Smyslem těchto operací je zbavit člověka závislosti na brýlích. Kolem 45. roku života totiž nastupuje tzv. presbyopie neboli laicky řečeno vetchozrakost Nitrooční refrakční operace Olivova 4, Praha od 19 500 kč Refrakční Centrum Praha Operace astigmatická keratotomie Olivova 4, Praha od 7 000 kč Refrakční Centrum Praha Operace šedého zákalu hrazeno zdravotní pojišťovnou Olivova 4, Praha Refrakční Centrum Praha.

Implantace nitroočních čoček - Oční klinika Horní Počernic

 1. Refrakční poradnu před refrakční nitrooční operací pro život bez brýlí. Nabízíme zde rovněž léčbu sekundárního šedého zákalu pomocí YAG laseru, která se vykonává jako malý ambulantní zákrok. Tel: +420 775 556 472, +420 775 556 542 (ambulance) +420 775 555 340 (operace) Otevírací doba
 2. imálně invazivní technika operace šilhání). Jsme jediné zařízení v České republice, které tuto moderní techniku provádí, jak u dětí, tak u dospělých
 3. Pro operace šedého zákalu a nitrooční refrakční operace využíváme jako první soukromé oční centrum v České republice novou technologii SAFE VISION SYSTEM. Jedná se o modul v novém fakoemulzifikačním přístroji CENTURION firmy ALCON
 4. Poradit Vám může pouze oční lékař po vyšetření Vašich očí. Například pokud trpíte častou refrakční vadou nazývanou astigmatismus, můžete volbou torické nitrooční čočky tuto vadu zkorigovat a po operaci se vyhnout nošení brýlí s cylindrickými čočkami

5 Výpočet výkonu nitrooční čočky po refrakční operaci; AL je nejdůležitějším faktorem při výpočtu IOL: Chyba 1 mm při měření AL vede k refrakční chybě přibližně 2,88 D nebo přibližně 3,0 - 3,5 D chyby výkonu IOL v průměrném oku. Průměrné zkrácení o 0,25-0,33 mm se může promítnout do chyby výkonu. Provoz oční ambulance. Poskytování komplexní léčebně preventivní péče v oblasti očního lékařství, oční mikrochirurgie, oční optiky a aplikací kontaktních čoček. Provádění operačních výkonů: katarakta, glaukom, blefarochalasa, pterygium, ptóza, refrakční nitrooční operace Fakické nitrooční čočky. Jsou vhodné pouze pro refrakční operace, při implantaci přirozená čočka v oku zůstává a do přední nebo do zadní komory oční se implantuje další umělá čočka korigující zrakovou vadu. Standardní typy čoček ( implantují se bez doplatku): Monofokální nitrooční čočka Ze široké škály chirurgických zákroků pro korekci refrakčních poruch jsou v Evropě a USA nejčastěji používány metody laserové refrakční chirurgie (CustomCornea, lasik, prk, lasek, DTK), nitrooční chirurgické operace (RLE, implantovatelní nitrooční čočky), kombinace laserové a nitrooční chirurgie (Bioptika ) a metody. Fakické nitrooční čočky. Jsou vhodné pouze pro refrakční operace, při implantaci přirozená čočka v oku zůstává a do přední nebo do zadní komory oční se implantuje další umělá čočka korigující zrakovou vadu. Standardní typy čoček ( implantují se bez doplatku): Monofokální nitrooční čočk

První skupinu (zatím častější) tvoří operace, které mění zakřivení povrchní části oka - rohovky, druhou skupinou jsou operace nitrooční. K rohovkovým operacím patří: LASIK, PRK, DTK, AK. K nitroočním operacím patří refrakční lensektomie, implantovatelné čočky Umělé nitrooční čočky jsou léty prověřeným způsobem jak korigovat krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a také presbyopii (stařeckou vetchozrakost / brýle na čtení). Správný druh nitrooční čočky se volí na základě věku pacienta, refrakční vady, očekávání a přítomnosti či absence očních onemocnění Operace je přísně individualizovaná na míru každému oku. Špičkovou technologii ocení jak pacienti se šedým zákalem, tak i klienti, kteří podstupují refrakční výměnu čočky a implantaci prémiové čočky multifokální. Uvedeným laserovým přístrojem disponuje jen několik klinik v Evropě Refrakční operace pro odstranění brýlí refrakční lensektomie upravuje dioptrické poměry v oku výměnou původní čiré lidské čočky za umělou nitrooční čočku předem určené dioptrické síly. Refrakční lensektomii obecně nedoporučujeme lidem mladším 40ti let, kdy je ještě zachována schopnost akomodace.

Fotogalerie | VISUS, s

Laserová operace očí (refrakce) Síť očních klinik Lexu

Řada lidí dává přednost refrakční operaci před nošením brýlí a mnozí mohou z této operace profitovat. Odstranění brýlí laserovou operací je ale vhodnější spíše pro mladší věkové kategorie, a to z různých důvodů, nejvíce pro riziko vzniku či zhoršení suchého oka a vzhledem k přirozenému rozvoji. Operace řeší presbyopii - ztrátu akomodace a přeostřování do blízka u pacientů nad 45 let, dále dalekozrakost i krátkozrakost. Před operací se provádí biometrické vyšetření a stanoví se ideální optická mohutnost umělé čočky. Vlastní čočka je nahrazena čočkou umělou, původní zůstává pouze pouzdro Korekce vyšších refrakčních vad již většinou spadá do oblasti nitrooční refrakční chirurgie s implantací fakických nitroočních čoček. Před laserovou operací je důležité anamnesticky zjistit některé důležité údaje a odhalit eventuální překážky k provedení operace Zákrok spojen s implantací bifokální asférické nitrooční čočky. 22.500,-Premium bifokal Toric. Zákrok spojen s implantací torické bifokální asférické nitrooční čočky. 29.000,-Clear-lens zákrok refrakční výměna čočky (samotná operace) 15.000,

Refrakční operace očí - opravdu trvalé odstranění dioptrií

 1. děkuji za Váš dotaz. U žádné refrakční operace při jakékoli výši dioptrií není nulová refrakce zaručena. S rostoucím počtem dioptrií pravděpodobnost klesá. Ve Vašem případě bych laserovou operaci nedoporučoval. Velmi kvalitní metodou u vysokých vad (nad -10.0 dpt) je implantace tzv. fakické nitrooční čočky
 2. 05.10.2012 03:01. Jedná se o nejnovější typ umělé nitrooční čočky. Tato trifokální čočka umožňuje obnovit vidění na všechny vzdálenosti bez nutnosti nosit brýle. Oproti klasickým multifokálním čočkám je u trifokální čočky ještě vylepšeno vidění na střední vzdálenost (například práce na počítači). Tuto unikátní refrakční operaci provádějí.
 3. Evroá společnost kataraktové a refrakční chirurgie; Zaměření. Dlouhodobě se věnuje diagnostice a léčbě dioptrických vad, od roku 1994 do roku 2018 se zabývala laserovými operacemi PRK a později i LASIK. Další specializací byly operace šedého zákalu a nitrooční refrakční zákroky
 4. To vše vedlo k více než 50% nárůstu zájemců o refrakční operace, tedy o zákroky na odstranění dioptrií, na našich klinikách. Nejvíce se bojí samotného zákroku - ať už jde o laserový zákrok nebo nitrooční. Přitom hned po operaci či druhý den na kontrole nám pacienti říkají, že litují, že zákrok.
 5. Oční klinika Horní Počernice, s. r. o. se nachází na adrese kliniky: Obchodní 2694/2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice. Oční klinika se specializuje na laserové operace očí a operace šedého zákalu (katarakta). Korekce dioptrických vad - multifokální, trifokální, torické, asférické nitrooční čočky

Nitrooční refrakční operace - Soňa ŠKRABALOV

 1. Jeden den operace, druhý den už opět na fotbalovém trávníku. Přesně takto vypadaly dva po sobě jdoucí dny v Jurijovém životě. Jeden den navštívil oční kliniku iClinic, kde mu náš pán doktor Ivo Ďurkovič odstranil refrakční vadu pomocí nejnovější bezbolestné metody Relex SMILE
 2. i v pražské Krči doc. Drahomíra Baráková
 3. Nitrooční refrakční operace Odstranění dioptrické vady výměnou nezkalené čočky za čočku umělou IOL, komplexní vstup. předoper. vyšetření před zákrokem ke korekci dioptrické vady (obě oči Operace očí laserem Cena od: 14 900 Kč/oko Pokud Vás trápí dioptrická vada, ať už krátkozrakost, dalekozrakost i.
Lucie Borhyová | Refrakční Centrum PrahaOperační tým laserového centra oční kliniky FN Hradec