Home

Student muni

Student MU. Chceš vyjet do zahraničí za studiem, stáží v oboru, za výzkumem nebo na letní školu? Prozkoumej web Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity, na kterém najdeš všechny důležité informace týkající stipendií, přihlášky i výběrového řízení. A nezapomeň se podívat také na náš web dosveta.muni. Students. Students. Offices for studies Course Catalogues MU Information System Term Calendar Beginning of Studies. Enrolment Lecture and Seminar Attendance Studying at MUNI Research Our research. Budete studovat na MUNI! Co teď? Právě jste dostali tu nejlepší zprávu - jste přijati ke studiu na Masarykově univerzitě. Radost je veliká. Přestože už byl student informatiky Petr Knetl na studijním pobytu ve Švýcarsku, jeho druhý zahraniční pobyt ho naučil zase něco nového IS.MUNI.CZ. provozuje a vyvíjí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity vlastními silami od roku 1999. Podporuje studijní administrativu, e-learning a komunikaci uvnitř školy řadou nástrojů a je masivně využíván asi 30 000 přihlášenými uživateli denně z celkového počtu asi 44 000 aktivních osob na univerzitě Student Zaměstnanec Vědec Uživatelé se specifickými nároky IT služby pro studenty MUNI. Připravili jsme pro tebe přehled nejvyužívanějších IT služeb, aby se ti na univerzitě studovalo co nejpohodlněji. Připoj se. Víme, že bez připojení to dnes už nejde. Stačí se připojit na Wi.

Pročtěte tento text Začínáme s is.muni.cz jako studenti (klikejte si přitom na příslušné odkazy v IS). Důležité: seznamte se s přehledem povinností studenta v nápovědě: Informační systém Nápověda Student Povinnosti a pojm Student life on Masaryk university and in Brno. Eleonora Fioravanti had always dreamed of studying abroad and as a second-year student at the Sapienza University of Rome, she took the opportunity to do so and left for Brno - just before the coronavirus outbreak Pro studenty prvního ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia doporučujeme prostudovat Manuál studenta dostupný na webu sci.muni.cz. PhD Studium. Studenti doktorských studijních programů naleznou základní informace k průběhu studia na webu Přírodovědecké fakulty Tiskové služby včetně kopírování a skenování jsou dostupné pro studenty MU na všech fakultách a vybraných lokalitách. Tisk je samoobslužný, je k němu potřeba ISIC karta a hotovost vložená na SUPO účet

Student MU - Masaryk Universit

MUNI pomáhá . Chci také pomoci Poradenství pro studenty . Kdo mi může pomoci? Mobilní aplikace . MUNI buildings Brno jako univerzitní město . Poznej Brno blíž Sleduj aktuální dění . Facebook LF MU Virtuální prohlídka kampusu . Jít na prohlídku. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity je jednou z deseti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919 Této stáže se mohou zúčastnit všichni studenti MUNI bez ohledu na studovaný obor. Dále nabízíme krátkodobou stáž v sekci vzdělávání a poradenství, která je určena pouze pro studenty psychologie. V případě zájmu o tyto stáže se obracejte na e-mail: info@kariera.muni.cz

Students Masaryk Universit

Proč chtít červený diplom | Student | em

Každý student má v IS MU k dispozici schránku elektronické pošty.Adresa uživatelů IS MU je ve tvaru UČO@mail.muni.cz.Tato adresa je funkční i po nastavení přezdívky. IS → Pošta. Sledovat poštu je povinné, e-mailem dostáváte např.důležité zprávy od vedení fakulty a ze studijního oddělení The course of the school year. Schedule of the academic year. Registration and enrollment of subjects. Enrollment for the next semester. Completion of the course. Study interruption. Study plan. Study catalog. Search in the catalog of subjects

Student. Bc. a Mgr. studium. Bakalářské a magisterské studium Tato sekce slouží především aktuálním studentům fakulty v bakalářských a magisterských programech. Najdou zde všechny důležité informace o studijním katalogu, registraci a zápisu předmětů, zápisu do dalšího semestru, rozvrzích, státních závěrečných. We provide employers with recruitment services, building awareness of their company at the university, and enable them to contact students through personal meetings or targeted job advertisement and searching for candidates through our career network JobCheckIN (www.jobcheckin.muni.cz) Student může použít samotestovací sadu (lze zakoupit v lékárně). Test na Covid-19 musí být proveden v den prvního příchodu do výuky - výsledek testu student vyfotí a nahraje do IS. (Platba za test studentovi nebude refundována.) Test na Covid-19 musí být proveden nejpozději v den prvního příchodu do výuky Stránka s kontakty a aktuálními úředními hodinami pracovníků studijního oddělení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Rozdělení studijní agendy mezi jednotlivé pracovníky. Zahrnuje rovněž kontakt na studijní proděkany

All Authors: (preface) S

Určeno pro studenty českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu. 6.-7. 9. Prvákoviny na fakultě sportovních studií 2021 I. od 11:45 do 17:30 . Určeno pro prváky AR 2021/2022. 9.-10. 9. Prvákoviny na fakultě sportovních studií 2021 II.. Student eviduje studijní pobyt v IS MU (aplikace Stáže a pobyty v sekci Student v IS MU), zadává typ pobytu, mobilitní program a instituci pobytu, popř. další vyžadované informace. Jako kontaktní osobu na MU uvádí pověřenou osobu, která podepisuje LA, a také indikuje administrátora pobytu na fakultě (vybírá z poskytnutých. Pro studenty, kteří přešli z VFU. Poplatky za studium budou studentům Farmaceutické fakulty MU vyměřovány ve výši aktuálně platné pro všechny fakulty MU.Po dobu jednoho roku (tj. pro poplatkové povinnosti vzniklé do 30 Státnice jaro 2020 2. termín Bakalářské studium. Magisterské studium. SZZ Biochemie, Aplikovaná Biochemie a Chemoinformatika - 1.9.2020, 12:00, A11 místnost 20 Bakalářské studium. Navazující magisterské studium. Doktorské studium. Další vzdělávací aktivity

Student em.muni.c

 1. Doktorské studium. Informace o novém Ph.D. programu ; Teze disertační práce - templát Stipendia z projektů Specifického výzkumu Pravidla pro udělení stipendia ke stažení zde Formulář žádosti o stipendia SV ke stažení zde. Uznávání předmět
 2. Informace k rezervacím pro budoucí první ročníky studentů MU pro akademický rok 2021/2022 . Vážené studentky, vážení studenti, rezervace pro studenty budoucích prvních ročníků všech stupňů studia se spouštějí online dne 16.8.2021 od 10:00 hodin. Podrobné informace naleznete zde
 3. Portál Bydlení.muni.cz je k dispozici všem vysokým školám v ČR. Po Masarykově univerzitě projevila zájem o jeho služby Slezská univerzita v Opavě, pro niž vznikla lokalizace Bydleni.slu.cz. Další zájemci jsou vítáni. 15.7.2015
 4. Cílem GAMU je podpořit vědce a vědecké týmy na Masarykově univerzitě a zvýšit tak prestiž její vědecké práce a zvýšit úspěšnost univerzity v získávání prestižních zahraničních grantů. Grantová agentura směřuje svoji podporu jak na studenty (magisterské i doktorské), tak na vědce a vědecké týmy
 5. Naše služby jsou určeny především pro studenty MUNI. V případě velkého zájmu však můžeme udělat výjimku za předpokladu volného místa na kurzu či eventu. Kontaktujte nás na info@kariera.muni.cz

Informační systém - Masaryk Universit

Student IT služby Masarykovy univerzit

Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Pokud tě některý z našich studijních oborů zaujal a chtěl by ses dozvědět detailnější informace , můžeš se podívat na našich stránkách na shrnutí k jednotlivým oborům anebo můžeš prostudovat podrobný studijní katalog Biochemie pro akademický. Na stránce https://www02.econ.muni.cz/setpwd/ student zadá svoje UČO a sekundární heslo IS. Poté se fakultní heslo nastaví stejné, jako sekundární heslo IS. Pozn: pozdější změna sekundárního hesla v IS nezpůsobí i automatickou změnu fakultního hesla. To je potom nutné znovu nastavit na https://www02.econ.muni.cz/setpwd Studium. text Zobrazit video. Zrakový handicap Sluchový handicap Fyzický handicap Poruchy učení Psychické poruchy. Na této stránce najdete stručný přehled služeb, které studentům Masarykovy univerzity (nebo jejich vyučujícím) Středisko Teiresiás nabízí. Komu je náš servis určen především. Co můžeme nabídnout Bakalářské studium. Pedagogika NOVÉ (imatrikulace podzim 2019 a později) Pedagogika Sociální pedagogika a poradenství NOVÉ (imatrikulace podzim 2019 a později) Filozofická fakulta MU IS Elf Knihovna Digitální knihovna WebMail Inet. Kontakt: Pedagogická fakulta MU Poříčí 7, 603 00 Brno Tel.: +420 549 49 1111 https://old.ped.muni.cz E-mail: info Datová schránka:9tmj9e4 Tisknout stránku | RS

Začínáme s Informačním systémem MU jako student

Studium geografie a kartografie je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků, anebo jako víceooborové umožňující kombinaci dvou (případně i více) oborů. Tyto mu umožní jednak přímý výstup do praxe bez potřeby dodatečného cíleného. Magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo (pro studenty přijaté v akademickém roce 2018/2019 a dříve) Změny ve studijním plánu provedené od 1. 6. 2021. Studijní plán magisterského studijního programu na akademický rok 2020/2021 Pokyn ředitele SKM MU č. 5/2019 - harmonogram rezervací a ubytování ve vysokoškolských kolejích MU. Ceník kolejného platný od 1. 9. 2021. Pokyn ředitele SKM MU č. 6/2018 - pokyn pro úhradu kaucí a kolejného v kolejích MU. Pokyn ředitele SKM MU č. 11/2018 - použití vnesených elektrických spotřebičů do kolejí MU Jsme stále mladá katedra s bohatými zkušenostmi. Výuka u nás je úzce propojená s výzkumem, a to zejména na poli vývojové a sociální psychologie, digitálních médií či občanství. To vše se silným důrazem na metodologii a kritické myšlení Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace

Student MUNI RECETO

All MU students and employees can use the wifi network of MU which is accessible in most of the university premises (there are also internet sockets for cable connection in some libraries, halls). To set up your laptop to MU network, you have to choose one of the networks and connect 13. 8. TIP. Opravné státní závěrečné zkoušky léto 2021 . Opravné státní závěrečné zkoušky bakalářských a magisterských studií fyziky se konají ve dnech 30.8.-6.9., písemná část bakalářské SZZ bude dne 27.8. v 9.00 v F3

Služby Studijního oddělení Střediska Teiresiás MU jsou určeny především studentům se specifickými nároky a jejich učitelům.Na pracovníky oddělení se samozřejmě mohou obracet i ti, jimž specifický nárok přiznán nebyl a kteří se potřebují o svém stávajícím, nebo budoucím studiu poradit, příp. se o některou z poskytovaných služeb ucházejí Chemie - doktorské studium DNY CHEMIE Středoškolákům, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie na Přírodovědecké fakultě MU a tématech výzkumu, nabízíme třídenní informačně-seznamovací akci Dny chemie, které se konají obvykle na začátku září. Pro účastníky je připravena úvodní informační.

Tiskové služby pro studenty IT služby Masarykovy univerzit

 1. RECETOX poskytuje vzdělání v zajímavých studijních programech na pomezí biologie, chemie, epidemiologie, environmentálních věd, matematiky, statistiky a informatiky. Takové vzdělání zajišťuje absolventům široké uplatnění ve státních institucích, soukromých firmách i ve výzkumu, flexibilitu a konkurenceschopnost
 2. Přihlášení k SZZ v IS MU . Pro přístup ke státní zkoušce a obhajobě diplomové práce je nutné se nejprve přihlásit. Příslušnou aplikaci najdete v ISu v sekci Student, Přihlášky k SZZ a dále dle oboru a stupně studia, nově také dle profilace (magisterští studenti)
 3. o studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kvalitní vzdělání v oboru můžete získat na všech katedrách psychologie na vysokých školách v České republice. Co vám tedy může nabídnout Psychologický ústav FF MU mimo to, že pro mnohé z vás je prostě jen geograficky dostupný
 4. Cílem studijního programu Učitelství chemie pro základní školy je připravit vás k práci učitele chemie na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií.. Studium tohoto programu vám poskytne kvalitní vzdělání v inspirativním, náročném a tvořivém prostředí.. Důraz je rovnoměrně kladen na rozvoj profesních dovedností a získání.

Studium na míru. Na našem ústavu si studenti vytvářejí svůj studijní plán sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů mohou vybírat zcela libovolně Ja jsem studovala Bc. studium na MUNI v Brne, sice cestinu a anglictinu, ale jak psala @chaela, ucili jsme se v podstate jako na SŠ (ja jsem teda chodila na gympl), ale hlavne jsme dostavali domaci ukoly ale jako porad, v podstate na kazdej predmet krome prednasek a taky samej referat a podobne a taky mi to celkove na MUNI prislo vsechno takovy zmateny, neprehledny byt tebou, zkusim ten.

Studenti Lékařská fakulta Masarykovy univerzity MUNI ME

Student Přírodovědecká fakulta MUN

 1. Adresa: Geografický ústav. Přírodovědecká fakulta. Masarykova univerzita. Kotlářská 2. 61137 Brno. Kde nás najdete: Telefon: vedení ústavu: (+420) 549 494 49
 2. JobCheckIN je oficiální kariérní portál Masarykovy univerzity (MU), který propojuje studenty a absolventy MU se zaměstnavateli
 3. Studium. Pro uchazeče Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Youtube kanál Historického ústavu FF MU Aktuálně Kalendář akcí Články, aktuality, zajímavosti.
 4. Vyberte si z nabídky jazykových kurzů. Centrum jazykového vzdělávání MU nabízí jazykové kurzy v 10 světových jazycích, letní školy a organizuje další vzdělávací akce. Studenti MU Veřejnost Zaměstnanci MU
 5. Letní škola klasických studií zve letos do Telče na téma lidovosti v antice a její recepci. S Kabinet pro klasická studia ji letos spolupořádá Ústav klasických studií. Zvláště studenty zveme k využití příležitosti společně se setkat a nahradit si tak nekonaná studijní soustředění. Za účast mohou získat i kredity. 19

Kariérní centru

Ústav archeologie a muzeologie na MU je jednou z nejstabilnějších institucí archeologického výzkumu a vzdělávání v ČR. Byl založen roku již 1930 a zejména v posledních dvaceti letech prošel zásadním metodologickým, personálním a přístrojovým rozvojem. ÚAM a jeho výzkumná centra realizují archeologický, antropologický a paleoekologický terénní a teoretický. Začátkem července 2021 jsme obdrželi prestižní ocenění HR Award. To uděluje Evroá komise výzkumným institucím a je známkou mezinárodního a transparentního pracovního prostředí, které odpovídá světovým trendům v oblasti vědy od 9:00 do 15:00. Kongres má téma Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. 24.-25. 11

ONLIFE je vzdělávací program založený na otevřených vzdělávacích zdrojích a metodikách pro výuku informační gramotnosti napříč předměty na středních školách. Kurz vytváří odborní pracovníci a studenti KISK MUNI, ve spolupráci s učiteli a žáky středních škol Studium On-Line. Informace. K přihlášení použijte fakultní heslo ESF. Více o heslech najdete zde. Pokud máte problémy s přihlášením kontaktujte nás na cikt@econ.muni.cz; UČO / uživatelské jméno Cena děkana PdF MU za významný tvůrčí čin . PhDr. David Kroča, Ph.D., obdržel významné ocenění za monografii Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. K ocenění gratulujeme Jazyková a odborná příprava ke studiu na českých VŠ . Kabinet češtiny pro cizince nabízí celoroční jazykovou a odbornou přípravu ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy ve smyslu ustanovení § 64 písm.b) zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 1. Národní muzeum, České muzeum hudby vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent v sekretariátu ředitele. Úvazek 1.0, přihlášky do konkurzu do 22.8. 2021, bližší informace zde.. 2. Pardubický kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele Východočeské galerie v Pardubicích.Nástup od 1. ledna 2022, přihlášky nejpozději 30

Gov't, Real Studios Sign MoU To Introduce 'Digital

Letos jde fakulta za vámi. 21.-23.1.2021. 23. 11. 2020. Signe Ivask: Journalists in the centre of research: stress, burnout, harassment, and censorship (online lecture) Další aktuality. Pracovní příležitosti, aktuality a informace o praxi najdete na webu Centrum mediálních praxí Absolvent. Jako absolventi našeho bakalářského programu získáte kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga. Dále můžete působit jako pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle apod.), jako redaktor nebo jazykový korektor, ale také jako instruktor ve střediscích volného času. Celý text učebnice je rozdělen do osmi velkých celků, přičemž všeobecná mineralogie je náplní 1. až 6. kapitoly a 7. kapitola obsahuje základy systematické mineralogie. Osmá kapitola je přehled základních optických vlastností nejdůležitějších horninotvorných minerálů a návod k jejich poznávání. Členění v. Studium. Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium kterou proslovil při příležitosti převzetí čestného doktorátu MU v roce 2004. Čím se zabýváme. Dějiny estetiky a kultury, filosofie umění . Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D

Závazné termíny a způsob předubytování pro studenty VETUNI a FaF MUNI na ak. rok 2021-22 na VŠ koleji KSK, Králova 45, Brno Pokud student neuhradí kauci, která bude připsána na jeho konto v ubytovacím programu, nebude možné, aby si zarezervoval pokoj Studujte u nás. Cílem studia je vychovávat absolventy disponované pro kvalifikované profese vyžadující samostatné kritické myšlení a systémový přístup v oblastech filmové vědy, věd o umění, humanitních a společenských věd, kulturních institucí a médií a subjektů kreativních a kulturních průmyslů Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU Laboratoř pro výuku pedagogické antropologie, fyziologie živočichů, biologické techniky a základů mikrobiologie a pro experimentální činnost studentů. Kontakt; Poznáváme léčivé rostliny a jejich část Oficiální stránky Katedry filosofie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Informace pro uchazeče o studium, pro studenty i pedagogy, učební pomůcky, fotografie ze života společenství Online Deutsch lernen auch nach der Pandemie - Materialien für Ihren DaF-Unterricht. Katedra německého jazyka a literatury zve všechny učitele němčiny na webinář Online Deutsch lernen auch nach der Pandemie - Materialien für Ihren DaF-Unterricht, který se koná 21. 5

Proč listnaté stromy opadají a jehličnany ne? | Víte

PHYSICS.MUNI.CZ. Vítejte na stránkách ústavů fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně: Ústav fyzikální elektroniky. Ústav fyziky kondenzovaných látek. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky . Studium fyziky na MUNI Otevíráme celou knihovnu! Děkujeme, že do knihovny vstupují jen zaměstnanci MU a její studenti bez příznaků Covid19. Další informace o otevírací době, vstupu do budovy FSS a přístupu ke knihám. naleznete na tomto rozcestníku, webu knihovny, fb, instagramu či při návštěvě knihovny. Dotazy a vzkazy nám můžete psát na.

Prvák Filozofická fakulta M

 1. Opatření na MUNI v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 . 18. 8. Pozvánka na hudební workshop pro pedagogy 11. 9. 2021 . 18. 8. Aktuální pracovní nabídky pro studenty a absolventy ÚHV - aktualizace 18. 8. 2021 . 29. 7. Pozvánka na Workshop Dvořák a opera v Národním muzeu . 1. 7. Provoz Knihovny ÚHV v červenci a srpnu 2021.
 2. Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi. Další info Zavřít Zavří
 3. Application for MU outgoing students, teaching staff and non-academic staff. Overview of opened programmes. Currently you can apply for the following programmes: Erasmus+ SMP (Traineeships) Application opened for III. cycle 2021. Deadline is on 31st Jul 2021. Freemovers. Application opened for Mobilities 1 month and longer in 2021 - second call
 4. Od 1. září 2021 od 8.00 hodin bude možné se přihlásit do jednoletých kurzů a 1. ročníků Všeobecně zaměřeného kurzu a nového kurzu Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení na akademický rok 2021/2022. Přihlašování bude probíhat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU
 5. City Hall Conference Room #155 632 West 6th Avenue Anchorage, AK 9950

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU NMGR. Přijímací zkouška: uchazeči absolvují oborový test, zahrnující znalosti z oblasti psychologie. Písemný test bude zahrnovat 50 položek (s nucenou volbou) a obsahově bude pokrývat znalosti z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky, psychopatologie a. Studium v zahraničí . Kam se naši studenti mohou dostat. Knihovna SJS . Přijďte si počíst o Japonsku. Spolek japanistů MUNI . Stránky studentského spolku. Aktuálně Kalendář akcí Aktuality Studium Bakalářské studium.

All Authors: B

Magisterské studium (navazující, kombinované) jednooborové. Učitelství anglického jazyka a literatury (dvouleté, forma: prezenční i kombinovaná studium) Veškeré informace naleznete v anglické verzi stránky. Informace o studiu Učitelství na FF MU Překladatelství anglického jazyka (dvouleté, forma: prezenční studium Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Kariéra na SCI MUNI Volná místa Úspěchy našich kolegyň a kolegů Výběrové řízení Etika v pracovním prostředí Ženy ve vědě, ženy na Přírodovědecké fakultě MU. Studijní a zkušební řád MU Po absolvování magisterského stupně, které typicky uzavírá standardní vysokoškolské studium, budou absolventi připraveni zastávat široké spektrum pracovních pozic ve státní správě (např. na ministerstvech nebo v diplomacii), mezinárodních organizacích, žurnalistické praxi, soukromé. Studium. Studium na katedře německého jazyka. Studijní programy . Co je možné studovat na katedře německého jazyka? Závěrečné práce . Šablony, návody a další doporučení pro psaní závěrečných prací. Státní závěrečná zkoušk

Student Fakulta sociálních studií M

 1. antů, jejich chování, (eko)toxicity a důsledků pro zdraví lidí i ekosystémů. Budete se orientovat v souvislostech v komplexních environmentálních problémech a budete umět navrhovat, plánovat a provádět laboratorní a terénní experimenty a statistickou analýzu dat. Budete schopni vykonávat.
 2. 18. 3. Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia (POL i BSS) Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia na katedře proběhne na základě posouzení tří kritérií: Studijních výsledků, motivačního dopisu a bakalářské práce
 3. Informace pro zájemce o studium . Informace pro studenty . Studijní programy . Doktorské studium . Aktuálně Aktuality Filozofická fakulta MU Inet MU WebMail IS Elf.
Iconography Flashcards at University of CaliforniaWhat is the IUPAC name of CH3CH(CH3) CCl=C(CH3) CH(CH3) 2